Kultur är positivt för hälsan

KulturRegion Skåne har sedan flera år tillbaka visat intresse för det som kallas för Kultur på recept. Genom forskning och med deltagare har man utvärderat en grupp människor i södra Sverige som fått tillgång till kulturinsatser för att stärka hälsan. Detta har visat sig ge positiva effekter.

Bakgrund
I Region Skåne har man undersökt och använt Kultur på recept i hälsobringande syfte, för att på så sätt ge stärkande, behandlande och rehabiliterande effekter för sjukskrivna. Man har tagit fram en arbetsmodell för hur kulturaktiviteter kan vara en del i en rehabiliteringsprocess med förhoppningen om att detta ska förkorta långtidssjukskrivningarna.

Bakgrunden var ett pilotprojekt som initierades av den förra regeringen. Det ersattes av ett nytt projekt som var ett samarbete mellan Region Skåne, Helsingborgs stad och FINSAM Helsingborg. Projektet pågick mellan januari 2012 och december 2014.

Mål och syfte
I utvärderingen ”Rapport från pilotprojektet Kultur på recept” från 2011 skriver Region Skåne så här:

”Grupprocesser kan, precis som kultur, frambringa fysiologiska reaktioner som bidrar till resurser för att förebygga sjukdom och att ta sig vidare, vilket rehabilitering handlar om.”.

Inom ramen för rehabiliteringen betonar Region Skåne att deltagarna ska vara i centrum. De menar också att en mångfald av olika aktiviteter är viktigt. Syftet var att erbjuda en stor grupp patienter i primärvården ett komplement eller ett alternativ till den traditionella medicinska vården.

Metod – så här gick det till
Det var 200 personer i Helsingborg som deltog i projektet. Målgruppen var personer med pågående eller hotande sjukskrivning och de som riskerade social isolering, psykisk ohälsa och utbredd smärta.

I projektet fick de recept på kulturaktiviteter, exempelvis utställningar, sång och musikupplevelser, eget skapande och kultur-och naturhistoriska vandringar. Under ledning av kunniga kulturpedagoger skedde möten där deltagarna tre gånger i veckan under tio veckor fick uppleva kultur. Upplevelserna kombinerades med samtal, frågeställningar och diskussioner.

Medicinsk utvärdering
I den medicinska utvärderingen ”Kultur på recept 2.0” har det bland annat gjorts en sammanställning av självrapporterad data, det vill säga uppgifter som deltagarna själva lämnat in. Dessa inlämningar har gjorts vid början av deltagandet i Kultur på recept, samt sex och tolv månader efter starten och vid slutet.

Huvudsakligen var det arbetsförmåga och hälsorelaterad livskvalitet som uppskattades och bedömdes av deltagarna själva. Resultaten som baserar sig på 123 deltagare visar på statistiskt säkerställda förbättringar över tid, både gällande arbetsförmåga, hälsorelaterad livskvalitet och funktion.

Även risken att utveckla långvariga besvär minskade till viss del, liksom graden av depressions- eller ångestproblematik.

Utvärdering Kultur på recept 2.0 april 2016
för att läsa hela rapporten.

Text: Sofia Jovannelli
Illustration: Martin Bäckström-Ledin

Team Rynkeby: En cykelresa för livet

11I år finns för första gången ett värmländskt lag i det nordiska projektet Team Rynkeby, som samlar in pengar till barn med cancer. Byxfett och sittsår blir vardagsmat under en 1200 km lång resa på sju dagar, som ifjol gav 13,4 miljoner till Barncancerfonden i Sverige.

Från idé till välgörenhets-projekt
Team Rynkeby grundades redan 2002, men inte som ett välgörenhetsprojekt utan som ett tillfälle att förena nytta med nöje. En anställd på Rynkeby Foods (som tillverkar juice) hade fått en lungsjukdom och ville med motion förbättra sin hälsa. Målet var att cykla från Ringe i Danmark till Paris för att se avslutningen av Tour de France, ett av världens största cykellopp.

Han bad sin chef om att sponsra resan med lite juice, men fick även 50 000 danska kronor under förutsättning att han fick ihop minst tio personer till cykelresan, inklusive sig själv. Efter den första cykelresan till Paris hade gruppen på elva personer ett överskott på 38 000 DKK tack vare andra sponsorer. Pengarna valde de att skänka till barncanceravdelningen på Odense Universitetshospital. Det blev starten på välgörenhetsprojektet, där antalet deltagare och sponsorer stadigt växer år efter år.

Nicklas Tuvebrink från Karlstad kom själv i kontakt med Team Rynkeby av en slump. Vid en träning för cykelveteraner träffade han Dick Söderberg som under tidigare år varit medlem i Team Rynkeby Jönköping. Efter att Dick, som i år är Team Manager för Team Rynkeby Värmland, berättat om projektet bestämde sig Nicklas för att söka.

Det värmländska laget består av 30 cyklister och tio personer i ett serviceteam. Några i laget har cykelbakgrund och en del har aldrig tidigare ägt en tävlingscykel. I serviceteamet ingår det bland andra läkare, massörer, mekaniker och lastbilschaufförer.

– Projektet är större och mer omfattande än man anar, berättar Nicklas.

1600 cyklister från femländer
I år består Team Rynkeby av 1600 motionscyklister och ca 400 funktionärer fördelade på 38 lokala lag från Sverige, Norge, Danmark, Finland och Färöarna. Som deltagare i projektet förväntas man under ett år skaffa sponsorer till sitt lag och genomföra event som inbringar pengar till kampen mot barncancer. Att göra skillnad var en av anledningarna till att Nicklas Tuvebrink ville delta i Team Rynkeby.

– Barncancer ligger mig varmt om hjärtat, säger Nicklas. Han ser också deltagandet som en anledning att stanna upp lite i livet, ändra riktning efter många år med alldeles för mycket arbete som egenföretagare.

Hur kan man bidra?
Det värmländska laget har hittills genomfört flera olika event. På Internationella Barncancerdagen den 15 februari kunde man träffa delar av laget på Stora torget i Karlstad och köpa armband och/eller tända en marschall.

Den 18 mars genomfördes Team Rynkebys Skollopp på 336 skolor i Sverige och Danmark. Alla intäkter laget får under året går oavkortat till Barncancerfonden.

Vill man hjälpa till och ge ett bidrag till arbetet mot barncancer genom Team Rynkeby Värmland, så finns det flera sätt. I samtliga Ica-affärer kan man köpa en plastpåse som bidrar med 5 kronor per påse. Det går också bra att ge bidrag via Swish eller hos Barncancerfonden.

Ifjol samlade hela Team Rynkeby Norden ihop 62 miljoner kronor.

– Det är en enorm känsla att när rynkebyåret är över och veta att här har jag varit med och gjort skillnad, berättar Dick Söderberg.
– Ingen kan göra allt, men alla kan göra något, uppmanar Nicklas!

8Resan
Året som deltagare i Team Rynkeby avslutas med den 120 mil långa cykelresan från Ringe i Danmark till Paris i Frankrike. Färden är uppdelad på sju dagsetapper. Det värmländska teamet består av cyklister och serviceteam och tränar två till tre pass i veckan tillsammans.

– Fyra personer är ansvariga för träningen och de gör ett strålande jobb för att laget ska orka med resan till Paris, säger Dick. Innan resan till Paris bör alla också ha cyklat minst 200 mil ute, påpekar Nicklas.

– Säkerheten under cykelresan kommer först och ”laget är jaget”, säger Dick. Alla i teamet stöttar varandra för att klara den fantastiska resan tillsammans. Vi hjälps åt att ha barncancerfondens vision i bakhuvudet; utrota barncancer ger extra energi.

Året som deltagare avslutas i september då hela Team Rynkeby Sverige tillsammans överlämnar checken på den insamlade summan under året till Barncancerfondens generalsekreterare.

– Tycker man att det här med Team Rynkeby och det jobb vi gör för barncancerfonden är intressant samt att man brinner för välgörenhet, ja då tycker jag att man ska söka till Team Rynkeby Värmland 2017, hälsar Dick!

Text: Ylva Alsterlind
Foto: Thomas Nørremark

Hemsida: www.teamrynkeby.se

Skärpta regler för asylsökande

unspecifiedSveriges Television Nyheter rapporterade i februari att Moderaterna lämnat in ett förslag till regeringen, om att kommuner ska kunna neka försörjningsstöd till asylsökande som fått avslag. I mars tog regeringen beslut om att dra in rätten till boende- och dagersättning för asylsökanden som fått nej. Syftet är att personer som fått avslag ska lämna landet.

– Vi behöver de här platserna till andra asylsökande och då måste man se till att de som fått nej åker hem igen, meddelade migrationsminister Morgan Johansson Dagens Nyheter.
Det räcker inte, anser Moderaterna som också vill fördubbla preskriptionstiden för asylsökande som idag är 4 år. Många går under jord och lever gömda tills de kan söka asyl igen, aviserade Johan Forssell (M) till Expressen.

Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin meddelade i slutet av februari att Sverige bör ha som mål att klara av att ta emot 150.000 asylsökande i år, något som oroar Moderaterna.

– Vi som svenska politiker måste ta ansvar för Sverige här och nu, menar Johan Forssell (M). Hur ska det gå till? Jag ställde frågan till Morgan Johansson och han svarade att det inte går. Det är ett bra besked men jag konstaterar att det finns olika uppfattningar i regeringen, säger Forssell till Expressen.

– Vi ska skapa ett mottagande som gör att välfärden fungerar för alla som bor i Sverige. Det är vårt löfte, framför Statsminister Stefan Löfven (S) till Expressen, efter ett tal om den svenska välfärdsmodellen på ett servicehus i februari.

Text: Ylva Alsterlind
Foto: Robert Halvarsson