Att verka aktivt är viktigt.

fps

Bernt Rosen är ordförande i FPS, Föreningen för Psykiatrisk Samverkan. Det är en förening som i första handarbetar för att stödja och hjälpa anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Föreningen har funnits i drygt tolv år och har i dag omkring 80 medlemmar och finns även lokalt i Arvika och Kristinehamn. Den bildades av några familjer som under lång tid hade träffat varandra och bytt erfarenheter samt stöttat varandra. De försöker genom studiecirklar, föreläsningar mm. att öka kunskapen om psykisk ohälsa, psykiatrisk behandling, samt möjligheten till återhämtning. Föreningen har fyra medlemsmöten per år och ett antal föreläsningar.

Har ni några regelbundna möten med anställda inom psykiatrin eller politiker för att framföra era synpunkter?
Ja, det har vi, vi deltar ju i ganska många samråd. Dels med ASP som vi träffar två gånger om året i inplanerade möten. Sedan deltar vi i lanstingets handikappråd, liksom i nätverksgrupper i länsstyrelsen. Bernt berättar att han sitter med i en liten arbetsgrupp som följer bygget av det nya psykiatrisjukhuset, där han har chansen att dela med sig av eventuella synpunkter som kan finnas. Det är en viktig uppgift att föra medlemmarnas talan i sådana frågor. De flesta medlemmar är ju anhöriga till människor med psykiska funktionsnedsättningar, och det är viktigt att de får komma till tals och vara med och förändra. De anhöriga drabbas väldigt mycket om en i familjen blir dålig och det är viktigt att berörd personal tar sig tid att informera och upplysa anhöriga om hur olika diagnoser påverkar den som mår dåligt.

I vilka situationer kommer ni in vid olika ärenden?
Vi går aldrig in i enskilda ärenden och vi lägger oss aldrig i själva vården. Om sådana problem uppstår så försöker vi hitta en kontaktperson som de kan vända sig till för vi har inte kompetens att diskutera enskilda frågor. Det är istället allmänna frågor som vi jobbar med, och när det gäller kommun och lansting så är det viktigt att vi kommer in så tidigt som möjligt. När de jobbar med budget gäller det att vara aktiv om man ska vara med och påverka.

Känner ni att ni kan vara med och stötta och vara till hjälp?
Ja, det tycker jag att vi gör, för många av de olika sakerna som vi för fram till de olika myndigheterna skulle inte komma fram om det inte vore för oss inom FPS. Det är inte lätt för en enskild person att gå upp på lanstinget och försöka prata med någon, så där är vi ett bra komplement som kan föra anhörigas talan.

Lever ni på medlemsavgifter eller har ni något bidrag?
Vi har ett kommunalt bidrag för verksamheten, sedan har vi medlemsavgifter som ligger på hundra kronor per år, men vi skulle inte klara att hyra en sådan här liten lokal utan kommunalt bidrag. Det mesta bygger på ideellt arbete. Det är tur att eldsjälarna finns i föreningslivet i dag. Samtidigt så blir det svårare och svårare att värva nya medlemmar för de olika föreningarna.

Text och foto: Thomas Andersson

Om aspbladet

Tidningen ASP Bladet, utgiven av Kooperativet Mediagruppen Karlstad med fokus på sociala frågor i solstaden. Chefredaktör är Robert Halvarsson. Frågor? Maila: kontakt@mediagruppen-karlstad.se

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s