Dyster budget och glädjande samarbeten

En mulen eftermiddag den 6 Maj höll Avdelningen Socialpsykiatri, Alkohol och Narkotika en konferens i för avdelningen aktuella frågor. ASP Bladet var som vanligt på plats under en dag som bjöd på bland annat ett nedslag i avdelningens budgetsituation och flera samarbetsområden.

Det stora ämnet för dagen var i mångt och mycket avdelningens budgetsituation. Verksamheten kommer att övertrassera budgetramarna med flera miljoner kronor såvida inte större omställningar sker. Ett stort område kring i denna fråga är instituationsplacering som kostar mycket. Ett ändrat system som inte är sämre på att ta tillvara på brukarnas intressen anses därför viktigt.
– Om siffran med institutionsplaceringar som vi har idag står kvar över året kommer vi att överskrida våra ramar med tio miljoner kronor. Vi har efter April månad förbrukat över hälften av årets budget, berättar Inger Granhagen.

Inger menar att det är viktigt att ansvariga handläggare utnyttjar de resurser som finns inom avdelningen innan institutionsplaceringar blir aktuella. Där finns exempelvis förstärkt boendestöd och tätare kontakt mellan behandlingsassistenter och brukare som alternativ som bör uttömmas innan nästa steg bör vara aktuellt.  Inger redovisade även andra initiativ från chefer för de olika områdena inom avdelningen som är tänkt ska kunna leda till mindre utgifter. Grundperspektivet är att ett bra stöd också långsiktigt leder till mindre stödbehov.
– Om vi uppfyller grundförutsättningarna för människor i form av boende, sysselsättning och adekvat hälso- och sjukvård så klarar sig alla människor bättre. Missbruket minskar för många och när det gäller psykisk ohälsa och sjukdom är förutsättningarna för återhämtning bättre, berättar Inger Granhagen.

Utöver den diskussion som tog sitt avstamp i en för avdelningen dyster budgetsituation så fanns det även en glädjande fokus på samarbetsfrågor som hela tiden är stadd under utveckling. Bland annat berättade Inger om det samarbete mellan socialtjänst och psykiatri som ingår i det samverkansperspektiv som har blivit så omtalat under senare år. Det finns också en fälla som personer inom socialpsykiatrin inte bör falla i:
– Ibland har vi tendenser i verksamheten att tycka att det är väldigt mycket fel på de andra som inte gör det de ska.  Har man en sådan utgångspunkt så riskerar samarbetet inte bli så bra som man skulle önska, säger Inger Granhagen.

För att lyfta fram det samarbete som faktiskt redan idag sker ute i verksamheten, nämner Inger ett antal exempel på samarbeten som i vissa fall även har blivit permanentade runtom i länet. Däribland den gemensamt ordnade vårdplanering som ska skapas när den enskilde skrivs ut från slutenvården. Där är numera också rättspykiatrin inblandad. Även verksamheten kring personligt ombud är gemensam och beroendecentrum drivs med fler än en huvudman.

Kring de nationella riktlinjerna för schizofreni och schizofreniliknande tillstånd som ASP Bladet har bevakat i tidigare nummer berättar Inger Granhagen lite mer ingående hur hon ser på frågan utifrån ett ASP-ANA-perspektiv.  Inger Granhagen upplevde att hon blev positivt överraskad kring hur riktlinjerna är utformade.
– Ibland tror vi att det enda man tittar på är det som kallas för kostnadseffektivitetsprincipen. Med andra ord: att det vi sätter in som åtgärder ska ge en omedelbar ekonomisk effekt. Så är det inte. Det finns även det vi kallar för människovärdesprincipen och behovs och solidaritetsperpektivet, berättar Inger Granhagen.

Dessa avslutande principer bör givetvis genomsyra hela det socialpsykiatriska området med en målsättning att mänsklig värdighet hamnar i centrum.

Text: Robert Halvarsson Foto: Per Rhönnstad

Om aspbladet

Tidningen ASP Bladet, utgiven av Kooperativet Mediagruppen Karlstad med fokus på sociala frågor i solstaden. Chefredaktör är Robert Halvarsson. Frågor? Maila: kontakt@mediagruppen-karlstad.se

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s