Samspelets psykiatri

Jörgen Herlofson var huvudperson då Samspelet den första september arrangerade en utbildningsdag kring psykisk ohälsa, som riktade sig till personer i så vitt skilda verksamheter som försäkringskassa, arbetsförmedling, landsting och kommun.

I en välfylld biblioteksaula samlades personer från de olika organisationerna för att ta del av Jörgen Herlofsons genomgång. På ett avslappnat och karismatiskt sätt berättade han bland annat om psykisk ohälsa, personlighetsstörningar och hur man kan förhålla sig till dessa olika tillstånd. På ett ledigt sätt guidade han lyssnarna genom en dagslång utbildning, som syftade till att lyfta kunskapsnivån för samtliga yrkesgrupper på plats. En av de centrala frågeställningarna Herlofsson tog upp, var behovet av att betrakta arbetet mellan klient och yrkesutövare som en relation.

– Jag trycker mycket på att man alltid träffar en levande person, ett subjekt. Man behöver få den personen att känna sig sedd och respekterad, så att man tillsammans ska kunna jobba mot problemställningen – vad det är för problem man ska komma vidare med. Man ska vara noga att ha med sig klienten i processen, berättade Herlofson.

Inte alltid KBT

I sitt föredrag pekade Herlofson på att det finns en fördel i viss försiktighet i förhållande till vetenskapliga rön kring vilka psykologiska modeller som samhället premierar. Trots att han själv arbetar med Kognitiv beteendeterapi (KBT), manar han även till viss försiktighet i förhållandet inför vetenskapliga rön. Vi bör undvika att enbart lyfta fram en modell, på bekostnad av andra.

Vad som kanske är ännu viktigare, är att vi i vår iver att bota och hjälpa bestämmer oss för att utplåna egenskaper som kan uppfattas som excentriska, udda och egentligen inte innebär något nödvändigt lidande för klienten/brukaren. Detta kan exemplifieras i synen på autism och autismspektrumstörningar, som ju inte går att ”bota”.

– Det finns inget medikament för autism, de mediciner som kommer i fråga används enbart som behandling av följder av autismen. Det är även viktigt att vara väldigt tydlig i sina budskap, abstraktioner och annat går inte riktigt in och det riskerar att bli missförstånd, vilket resulterar i stress. Stress är inte bra för personer med autismspektrumstörningar, berättar Herlofson.

Samspelt samarbete

Bakom utbildningsdagen stod förbundet Samspelet, en samordningsorganisation som består av flera värmländska kommuner, Landstinget, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. De driver även en verksamhet som centreras kring att lotsa personer med sociala problem eller ohälsa mot arbetsmarknaden.

Utöver själva föreläsningen har deltagarna möjligheten att delta i grupparbeten kring de perspektiv Samspelet lyfter fram. Själva utbildningsdagen kommer dock antagligen inte att gå i repris.

– Det här är en engångsföreteelse, men det kan vara möjligt att vi på samspelet upplever att det har varit så lyckat att vi vill göra det igen, berättar Meta Fredriksson-Monfelt, ansvarig för utbildningsdagen.

Själva dagen blev till genom att Samspelet fick tilldelat resurser från de ekonomiska medel regeringen har öronmärkt för kunskapsökning kring psykiatri och psykisk hälsa, som ett gemensamt kunskapslyft. Karlstad var i detta sammanhang andra kommunen ute på banan. För Herlofson är det tydligt att det finns stora likheter mellan de olika yrkesgrupperna.

– Man jobbar i olika typer av klientverksamheter och man behöver ju i alla områden få till stånd en form av förtroende och skapa en relation. Så i den meningen finns det någonting som är likartat över alla dessa verksamheter. En yrkesperson ska möta en människa som får en klientroll, och man etablerar ett samarbete där klienten ska blir delaktig så fort som bara möjligt, förklarar Herlofson.

Text: Robert Halvarsson Foto: Per Rhönnstad

Bildtext:

Jörgen Herlofson delade för Samspelets besökare med sig av sina över 25 år samlade kunskaper inom det psykiatriska fältet.

Bildval:

Någon med föreläsaren, porträtt men ännu hellre när han står framme med PowerPoint vid podiet.

Faktaruta:

Jörgen Herlofson är VD för Empatica AB, vars verksamhet bland annat inkluderar att utveckla utbildningsprogram inom Kognitiv beteendeterapi.

Empaticas hemsideadress är:

http://www.empatica.se

Samspelets är ett förbund som finansierar verksamhet för människor som på grund av ohälsa eller sociala problem har svårt att hitta möjligheter till arbete och egen försörjning.

Samspelets hemsideadress är:

http://www.samspelet.se

Om Robert Halvarsson

Ordförande för kooperativet Mediagruppen Karlstad, redaktör för tidskriften ASP Bladet och verksamhetsutvecklare för Miljöpartiet Värmland. Kontakt: robert.halvarsson@mediagruppen-karlstad.se

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s