I spåret av finanskrisen

Kristin Johansson är till sitt yrke ekonomichef i Arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Ett utmanande yrke i tider som dessa, då förvaltningen har sparbeting på flera miljoner kronor.

ASP Bladet satte sig ner en stund med Kristin för att föra en dialog kring situationen som föranligger. Läser man Arbetsmarknads- och socialnämndens ekonomiska översikt finner man att en rad saker har lett fram till den nuvarande situationen. Ingenting heller som i egentligen mening direkt kan belastas förvaltningen. Kristin Johansson började själv arbeta för förvaltningen som ekonomichef under 2010, men framstår som väl insatt i dess historiska utveckling.

– När jag började i februari 2010, fanns det ett underskott på 23 miljoner kronor, och jag visste då att det inte skulle bli någon omedelbar förbättring. Jag såg det som en utmaning när jag tog den här tjänsten, sen tycker jag att själva verksamheten är väldigt spännande och väldigt viktig. Det blir viktigt att därför få fram pengar till just den, berättar Kristin Johansson.

Historiken är också viktig att förstå i sammanhanget och man vill veta varför ekonomin idag ser ut som den gör. Förvaltningen har hand om en hel del känsliga ärenden, dessutom åligger det kommunen att ge stöd då vissa verksamheter är lagstadgade. Exempelvis måste förvaltningen agera när en Eriksson misshandlar sina barn och sin fru. Tydligt är dock att många av de nuvarande bekymren går att spåra bakåt i tiden till finanskrisen 2008.

För från och med maj 2008 till januari 2010 fördubblades arbetslösheten i Karlstad, och den befinner sig fortfarande än idag på en relativt hög nivå. Det har också skett en ökad belastning på kommunernas ekonomier eftersom en hårdare tolkning från Försäkringskassan har blivit praxis, vilket lett till fler personer har kommit att uppbära försörjningsstöd istället för sjukpenning. Men går det att spåra någon sorts brytpunkt, då ekonomin har blivit betydligt sämre?

– Det här har varit ett problem som förvaltningen har haft till och från. 2008 hade man faktiskt tio miljoner sparade, men under 2009 ökade kostnaderna väldigt mycket, till följd av finanskrisen och högre arbetslöshet. Där gick vi då med ett sammanlagt underskott på 23 miljoner, vilket med överskottet beräknat innebar 33 miljoner back. Här började egentligen frågan om att se över hur mycket pengar vi behövde, berättar Kristin Johansson.

Avgiftning i hemmiljö

I nämndens delårsbokslut återkommer vad Johansson berättar för ASP Bladet. Allt finns på svart och vitt. Ökningen är markant i flera hänseenden. 2006 har inflödet av anmälningar som rör barn och unga ökat från 731 stycken till 1350 stycken år 2010. Även kostnaderna för externa institutionsplaceringar mellan 2008 och 2010 ökat väsentligt. För att minska kostnaderna när det gäller dessa placeringar kommer man nu att försöka korta ner avgiftningstiderna, från tre veckor till fem dagar.

– Vi drar ner de externa placeringarna när det rör avgiftningarna, under förutsättningen att man kan lösa det i en hemmamiljö. Sen är det en verksamhet som var planerad att starta upp i år, med sysselsättning och dagverksamhet för personer med psykiska funktionsnedsättningar, inom LSS. Men det kommer vi alltså inte att göra. Man kommer att starta det hela under en annan form nästa år, berättar Kristin Johansson.

Centralt engagemang

Nedskärningar innebär alltid svåra avvägningar. Det är en viktig insikt att komma ihåg. Som ekonomichef är Kristin Johansson övertygad om viktigheten i den förvaltningen hon arbetar under, och dess uppdrag. När samtalet glider över i de privata motivationerna är det dock tydligt att det också finns något mer. Ett driv och engagemang att se till att resurserna som finns och tilldelas gör maximal nytta för kommunens innevånare.

En förhoppning Johansson har lite mer långsiktigt, är att det ska börja byggas billigare lägenheter och att bostadsbolagen ska erbjuda fler lägenheter för förvaltningens klienter. Det skulle lösa många bekymmer, tror hon. För som det är nu räcker det inte riktigt till, och lägenheterna som byggs är för dyra, tycker Kristin Johansson.

– Det är fruktansvärt jobbigt att göra besparingar, då det drabbar både brukare och medarbetare. Men jag och hela ledningsgruppen tror, kämpar och har drivet att få in pengar till verksamheten. Vi måste också ha ut så mycket verksamhet för pengarna som möjligt, för att brukarna ska få det så bra som det bara kan bli, konstaterar Kristin Johansson med eftertryck.

Text & Foto: Robert Halvarsson

Om aspbladet

Tidningen ASP Bladet, utgiven av Kooperativet Mediagruppen Karlstad med fokus på sociala frågor i solstaden. Chefredaktör är Robert Halvarsson. Frågor? Maila: kontakt@mediagruppen-karlstad.se

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s