Kort historik om Mariebergs mentalsjukhus

1878 beslutade staten sig för att köpa Marieberg men det var först fem år senare som köpekontraktet undertecknades. Arealen var då248 hektarvarav3 hektarodlad åker,11 hektarträdgård och park. Resterade var skog och impediment (obrukbar mark).

1884 började man bygget av ett hospital, vilket kom att ta 2 1/2 år innan första etappen blev färdig. De första patienterna kom den 1 juli 1887 och sammanlagt var den 290 platser. Den 1 september samma år invigdes sjukhusets kyrka. Det var dock ingen högmässa, landshövdingen tyckte att det fick räcka med alla invigningstal. Han ville ej trötta ut alla åhörare!

Det har under Mariebergs historia funnits tre chefsöverläkare som arbetade under längre perioder. Därefter har det varit många olika chefsöverläkare. Den förste var Dr Enwall som var där under åren 1887-1912, Dr Westerberg 1912-1934 och Dr Wennerholm 1934-1957. Under Enwalls tid var det fotogenlampor och toaletterna var s.k. torrtoaletter där hinkarna var tvungna att bytas ut varje dag. I källarna och på vindarna fanns diverse verkstäder, bl a skomakeri, sadelskrädderi och snickeri.

1891 byggde man om för att få plats med fler patienter. Det innebar att personalrummen flyttades till vindarna. Några år senare köpte man ytterligare75 hektarmark. Ångbåtsbryggan anlades 1897 där båtar direkt från kontinenten kunde lägga till för att lossa kol. Den allmänna sjukhusavgiften som infördes 1873 var högst 50 öre per man och 25 öre per kvinna. Denna avgift fanns kvar in på 1930-talet. Hospitalen bytte officiellt namn till sinnessjukhus år 1929 och 1958 ändrades namnet åter till mentalsjukhus.

1902 byggdes de första bostäderna för manlig gift personal, tidigare hade reglerna varit så att man inte fick ha umgänge sinsemellan könen och kontinuerliga visitationer genomfördes i personalens rum för att kontrollera att ej umgänge skett mellan man och kvinna. Vidare var personalen, under hospitalets början, tvungen att ansöka om permission utanför det inhägnande området under sin fritid till överläkaren.

Under 1950-talet hade antalet patienter ökat till 1100 platser och på området fanns även ett stort jordbruk, sågverk och ett bageri. Patienter som blivit inskrivna på Marieberg blev oftast kvar där hela livet.

Huvudmannaskapet övergick från staten till landstinget 1967. Mariebergs sjukhus förlorade allt mer av sin självständighet. Kristinehamns sjukhus började ta över det administrativa för att slutligen ta över det helt. Mariebergs sjukhus ersattes med Mariebergsklinikerna och slutade vara en självständig fungerande vårdinrättning i slutet av 1970-talet.

Därefter har de flesta psykavdelningar flyttats eller lagts ner, det enda som finns kvar ute vid Mariebergsområdet numera är Rättspsyk, som även det är planerat att flyttas år 2014 till Kristinehamns sjukhusområde. Därefter är det troligtvis helt slut med Mariebergsklinikerna.

Text: Jane Alsing Foto: Henrik Sjöberg

Om aspbladet

Tidningen ASP Bladet, utgiven av Kooperativet Mediagruppen Karlstad med fokus på sociala frågor i solstaden. Chefredaktör är Robert Halvarsson. Frågor? Maila: kontakt@mediagruppen-karlstad.se

En reaktion till “Kort historik om Mariebergs mentalsjukhus

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s