En värdegrund för vardagen

Jan Kardemark är organisationskonsult och har insyn i hur arbetet med Karlstads kommuns värdegrund har sett och ser ut. Det är en värdegrund för vardagen enligt Jan, som här berättar lite om både dess dåtid, nutid och framtid.

Det som kan anses vara självklart behöver inte vara det. Det är ett grundantagande hos Jan Kardemark, som menar att värdegrundsarbetet ska vara ett redskap och ett hjälpmedel i vardagen, för anställda på Karlstads kommun.  Det som står nedskrivet och som är ett vackert mål, att människors som kontaktar kommunen exempelvis ska bli bemötta på ett bra sätt – får inte bara stanna vid vackra ord. Det måste vara förankrat i organisationen för att kunna anses fungera och vara framgångsrikt.

När Jan tänker tillbaka på hur själva värdegrunden togs fram och bakgrunden till denna, handlar det inte om att de egentligen har tagit fram något radikalt nytt. Utan snarare en längre process där det har handlat om att uttala det som redan funnits i organisationen. Det går också att tala om organisationskultur, även om värdegrund har blivit ett både mer populärt begrepp . Jan minns hur de en gång startade:

– Vi hade olika policies och de tyckte att det var bra och att det var våra värderingar, men känslan var att de fanns på ”tusentals sidor.” Tanken då var att det måste gå att få så att dessa idéer och värderingar måste gå att få ner på ett enklare och kortare sätt, berättar Jan Kardmark.

Maj 2010 introducerades Solklart. Vilket är en ”process som ska öka kännedomen om vision, strategisk plan och värdegrund bland samtliga medarbetare.” Värdegrunden är alltså en viktig del av Solklart och ASP Bladet har bland annat förankrats genom de avdelningskonferenser som anställda i kommunen haft möjlighet att gå på.

Forskning som underlag

Jan berättar att de har haft hjälp av Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads Universitet. Frågeställningen är lika enkel som den är svårbedömd: i vilka fall har antagandet av en organisatorisk värdegrund inneburit något positivt – när har det varit en framgångsfaktor? Och kanske lika viktigt, när har den inte spelat någon större roll eller kanske till och med varit till skada?

– Om man ser det i stora drag är ju inga av våra värdeord är unika, och karlstadsborna kan tycka att de är självklarheter. Men ändå handlar vi kanske inte alltid utifrån våra grundsatser. Därför tycker jag att det är viktigt att vi uttalar dem, och ifrågasätter oss själva när vi inte utgår ifrån dem, menar Jan.

Forskningen visar också att den värdegrund som faktiskt är en positiv faktor i praktiken, finns fast förankrat bland organisationen eller företagets ledare. Utan dem riskerar det bli en pappersprodukt lyder logiken.

IKEA och Toyota

Inspiration från andra värdegrunder kommer inte enbart

från kommuner och offentliga organisationer. Utan även privata företag, varav två lyfts fram som särskilt viktiga. Nämligen Toyota och IKEA. Det ena ett framgångsrikt japanskt bilföretag och det andra själva sinnesbilden för svensk folkhemskapitalism med den evigt ifrågasatte men likväl framgångsrike Ingvar Kamrad.

Och en sak är tydlig. Ska man underta sig det stora arbetet att vaska fram den egna organisationens värderingar, är det ingenting som man kommer att kunna göra i en handvändning. Det är också klart att de inte ska utgöra något helt främmande från organisationens invanda förhållningssätt, och påtvinga människor helt nya och främmande uppfattningar. Helst ska de redan harmonisera med den anställdes egna sätt att förhålla sig till sitt arbete.

– Om man har bestämt sig för att arbeta med värderingar så är det ett arbete som måste få göras grundligt. Det är också ett arbete som måste få hålla på ganska lång tid. Antag nu att saker och ting skulle till att stanna av. Då skulle vi få vänta tio år till, innan vi börjar på nytt. Då skulle det inte finnas något förtroende för det här arbetet, berättar Jan.  Därför är det viktigt att vara långsiktig och uthållig.

Text: Robert Halvarsson Foto: Stefan Ek

TIPS

Anställd i Karlstads kommun? Läs gärna mer och ta del av Solklart via kommunens Intranät, Solsidan.

Om aspbladet

Tidningen ASP Bladet, utgiven av Kooperativet Mediagruppen Karlstad med fokus på sociala frågor i solstaden. Chefredaktör är Robert Halvarsson. Frågor? Maila: kontakt@mediagruppen-karlstad.se

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s