Med offentlig rätt i fokus

Arbetsmarknaden och socialförvaltningen har nyligen anställt juristen Elin Eklund för att bättre ha koll på vad lagtext och rättspraxis säger i förhållande till förvaltningens verksamheter. ASP Bladet tog kontakt med Elin för att ta reda på vad detta innebär.

Vi möts vid Familjeavdelningens lokaler på Norra Kyrkogatan. Några trappor upp och en promenad senare sitter vi vid hennes kontor. Den plats där hon kommer att sitta större delar av veckan, för att fungera som spindel i nätet till de frågeställningar som har att göra med verksamheter som förvaltningen bedriver. Hennes roll är bland annat rådgivande, för alla tänkbara frågor som kan finnas inom den kommunala förvaltningen.

Utöver detta kommer hon även att ha förhandlingar i förvaltningsrätt, där hennes uppdrag blir att företräda nämndens intressen. Exempelvis när det gäller omhändertagande av barn och vissa överflyttningar av vårdnad i sådana ärenden. Hon ser fram emot att ta sig an sina nya arbetsuppgifter.

– Det känns jättebra och jag är nöjd över att ha flyttat hit med familjen. Allt har löst sig väldigt smidigt och alla är väldigt välkomnande, så det känns väldigt fint. Och så innebär det ju nya utmaningar.

Elin hamnade heller inte i Karlstad av en slump, för offentlig rätt har intresserat henne under en längre period. Hon studerade juridik på Stockholms universitet och arbetade där även med förvaltningsrätt under ett antal år. I sitt bagage har hon även erfarenheter som notarie för Kalmars tingsrätt. En form av utbildningstjänstgöring som tidigare var något av ett måste om man ville arbeta med vissa delar inom det juridiska området. Och även om detta har luckrats upp, anses det fortfarande vara starkt meriterande att ha gått den vägen.

Kul med bredd

Och även om det har skett ett kliv ner i storleksordning kommunmässigt, är utmaningarna liknande i de flesta sociala verksamheter över hela riket. För stora delar av de verksamheter svenska kommuner bedriver är i dagsläget lagstyrda. Detta innebär att den enskilda kommunen egentligen inte bestämmer vad som ska göras, utan det regleras på en högre nivå, bland annat med syfte att kommunerna ska erbjuda likvärdig service för sina medborgare.

– Jag tycker det är roligt med ganska breda arbetsuppgifter. Jag har arbetat inom staten tidigare och sedan sökte jag hit och fick jobb här. Jag är intresserad av de frågor som finns inom förvaltningen, och som sagt: det är brett, summerar Elin som anledningen varför hon sökt sig till Karlstad.

Vad är det då för typ av frågor som en förvaltningsjurist kan tänkas ge svar på? Ett tydligt område som mycket kretsar kring är information. Vem som får tillgång till vad och varför. Det kan i konreta fall exempelvis handla om sekretessfrågor. Men även vilka typer av kommunala uppgifter om klienter som andra myndigheter får ta del av. Samt ekonomiskt bistånd. En tumregel är att om frågan finns, försöker Elin ta reda på svaret. Detta öppna förhållningssätt innebär att det arbetsuppgifterna förväntas bli varierade. Och så finns det frågor där det inte finns några enkla svar:

– Det är aldrig svart eller vitt, och det är inte alltid det finns svar att ge. Men det kan finnas praxis från domstolar, och hur man har sett på saker och ting tidigare.

Globaliseringens konsekvenser

När ASP Bladet frågar om det går att sia något om juridikens utveckling ser hon att vissa inbyggda utmaningar som kommer i och med att vi lever i en allt mer globaliserad värld. För det finns olika nivåer, som inte alltid harmoniserar sinsemellan.

– Det kan bli svårare och svårare med internationella frågor och samspelet mellan nationell och internationell rätt. Och då är det klart att det blir svårigheter i hur man ska samarbeta mellan olika länder som har olika lagstiftningar. Man har ju löst frågor på olika sätt i olika länder.

Men om man bortser från den mer övergripande världsbilden, vilka egenskaper behöver den som ger sig in på att arbeta med rättsfrågor och juridik?

– Det gäller att vara lyhörd inför andra och inför de problem som dyker upp. Samt att man är engagerad och intresserad av det man arbetar med, svarar Elin Eklund.

Text & Foto: Robert Halvarsson

Vilka är domstolarna?

Förvaltningsrätt

Förvaltningsrätten är en allmän förvaltningsdomstol och handlägger mål som främst rör tvister mellan enskilda personer och myndigheter.

Tingsrätt

Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis i familjemål.

Om aspbladet

Tidningen ASP Bladet, utgiven av Kooperativet Mediagruppen Karlstad med fokus på sociala frågor i solstaden. Chefredaktör är Robert Halvarsson. Frågor? Maila: kontakt@mediagruppen-karlstad.se

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s