På Jobbet: Anna Sandborgh

I årets första På jobbet har ASP Bladet träffat Anna Sandborgh, kommundirektör i Karlstad kommun. Hon berättar med stor inlevelse och passion om sitt jobb som Karlstads högsta tjänsteman.

Vad är din yrkesbakgrund?

– Jag har jobbat i kommunal verksamhet i nästan hela mitt yrkesverksamma liv, förutom några år som bankanställd, efter avslutade juridikstudier i Uppsala. 1977 flyttade jag och min familj till Kil och fick jobb på kommunen. Jag jobbade med personalfrågor i fem år och sedan inom socialtjänsten.

Hur kom det sig att du fick jobbet som kommunaldirektör i Karlstad?

– 1994 sökte jag den lediga tjänsten som kommundirektör och fick den. Det var hård konkurrens om jobbet. Jag hade bra erfarenhet efter 17 år med kommunal verksamhet på många skilda områden, samt drygt fem år av dessa som kommunchef. Att ha en bred erfarenhet är väldigt bra för en kommundirektör.  Även om man inte direkt sysslar med alla frågor och träffar alla, så får man ändå en bra förståelse för vilka grundläggande problem som finns i en verksamhet och hur den fungerar.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

– Det här jobbet är väldigt varierande och hinner aldrig bli långsamt. En typisk dag består ofta av många möten och det är egentligen det jag sysslar med. Innehållet i dem är dock väldigt olika. En stor del av mötena sker tillsammans med politikerna i kommunstyrelsen, fullmäktige och utskott. Andra typer av möten kan vara med privatpersoner eller med företag. Oftast handlar det om att hjälpa någon vidare, inte att lösa problemet, utan agera bollplank. I mina arbetsuppgifter ingår även personalfrågor eftersom jag är chef på Kommunledningskontoret. En annan viktig arbetsuppgift för mig är de bolag som är samlade i kommunens bolagskoncern. Många verksamheter är organiserade som aktiebolag. Övergripande ansvar har ett moderbolag som heter Karlstads Stadshus AB, där jag är VD.

Hur har ditt arbete förändrats sedan 1994?

– Mitt jobb har ändrats mycket sedan 1994. Den stora skillnaden är den nya tekniken som har förändrat våra liv. När jag började här funderade vi på hur många internetutgångar som skulle behövas i Karlstad kommun. Vi tänkte att ett par stycken skulle täcka behovet. Inte kunde vi då föreställa oss att idag skulle i princip alla anställda ha tillgång till Internet. Den nya tekniken har förändrat våra jobb totalt när det gäller snabbhet

Hur arbetar ni på kommunledningskontoret?

– Vårt uppdrag som kommunledningskontor är att arbeta med de största och strategiskt viktiga frågorna i kommunen. De frågor som rör kommunens utveckling och är kommungemensamma, alltså som rör mer än en nämnd. Vi på kommunledningskontoret jobbar mycket i team. Det är väldigt få frågor som man sitter och löser på sitt rum. Men det går inte att vara ensam i ett ledningsarbete. Det är alldeles för svårt. Man behöver andra människors kunskap hela tiden, på det sättet blir jobbet mycket roligare.

Hur ser kontakten med politikerna ut?

– Vi sitter nära varandra, kommunens ledande politiker och vi. Det är en av de stora fördelarna med de nya lokalerna i Karlstad CCC att vi kan träffas mycket lättare i vardagen. Jag träffar politikerna varje dag i möten som rör planering och saker de behöver hjälp med. Det kan gälla om hur man ska ta sig an stora frågor. Vi har fått bättre utrymmen här än i Stadshuset för informella möten. I CCC har vi fler mindre tjänsterum och större grupprum och det är bra för vårt sätt att arbeta.

Vad är mest utmanande med ditt arbete?

– Utmaningen är bredden, att det är så otroligt många och varierande frågor att hantera. En annan utmaning är hastigheten eftersom det är ofta bråttom med olika saker. Man måste ha många frågor högt uppe på ytan. Det är svårt att scanna av ytan, för det måste jag ta hjälp av tidningar och annan massmedia.

Vad motiverar dig?

– Jag har lätt för att tycka saker är intressanta och är väldigt allmänintresserad. Jag tycker nästan ingenting är trist, inte ens sop- och avfallshantering. Det är hur man löser problemen som är spännande. Det är en drivkraft för mig. Omväxling skapar också motivation och jag vill inte helst göra samma sak varje dag. Jag är också en väldigt ansvarskännande person, en pliktmänniska som är uppväxt i en pliktgeneration. Jag här lärt mig att arbeta och ta ansvar. Att möta människor och tillsammans med dem göra något som är bra är även det en stor drivkraft.

Vad är dina förhoppningar om utvecklingen av Karlstad kommun?

– Min största förhoppning är att arbetsmarknaden ska utvecklas, dvs. att företagen växer och att kommunen växer, så att det blir fler jobb. Det är det viktigaste av allt. Vi behöver fler jobb i fler branscher och en större variation på arbetsmarknaden. En annan förhoppning rör de ungdomar som går ut sina utbildningar, oavsett om det är universitets-, folkhögskole- eller yrkesutbildning, att de hittar ett jobb här i Värmland. Det vore fantastiskt, för vi behöver de unga människorna här, med tanke på den åldrande värmländska befolkningen. Sedan behöver vi de ungas kunskap baserad på ny och fräsch utbildning.

Vilka är de stora framtidsfrågorna för Karlstad kommun?

– Det ställs större och större krav på kommunerna. Det handlar om personaltäthet i vården, rektorns nya roll i skolan och barn som far illa. Ställer man högre krav på verksamheterna, så blir utmaningarna för oss att hitta arbetsformer för detta. Att ställa om en stor kommunal verksamhet till nya förutsättningar är en väldigt stor utmaning och en framtidsfråga. Det är viktigt att vi klarar av detta. Om inte vi gör det springer utvecklingen förbi oss. Jag förstår att förändringarna kan vara jättejobbiga för de som jobbar i verksamheterna. Men detta är en utmaning som kommunledning och personal måste försöka att klara av och finna rimliga sätt att göra det på. Karlstad som kommun måste vara en attraktiv kommun med ett gott rykte och anseende, så att människor vill bosätta sig här.

Text: Henrik Sjöberg

Om aspbladet

Tidningen ASP Bladet, utgiven av Kooperativet Mediagruppen Karlstad med fokus på sociala frågor i solstaden. Chefredaktör är Robert Halvarsson. Frågor? Maila: kontakt@mediagruppen-karlstad.se

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s