Vägen till egen bostad

ASP Bladet träffade Frida Kullander och Annika Eriksson på arbetsmarknads- och socialförvaltningens avdelning för integration, försörjning och arbete (IFA) för en pratstund om tak- över- huvudet – garantin.

Frida är enhetschef på bo-budgetenheten och jobbar med de som har svårigheter att på en egen hand hitta en bostad på den reguljära bostadsmarknaden. För att få in en fot på den tuffa bostadsmarknaden genomgår den sökande en bostadsutredning. Till sin hjälp i det här arbetet har Frida bostadskonsulenter och boendestödjare.

Annika Eriksson är enhetschef på avdelningen Ekonomiskt bistånd. Hennes huvudsakliga arbetsuppgifter rör försörjningsstöd och att hjälpa handläggarna i besluten angående ekonomiskt bistånd. Annika jobbar även med det så kallade Mottaget, där man tar emot nya klienter.

Tak- över- huvudet- garantin innebär att den som inte har tak över huvudet ska kunna få det. Tanken är att få fram bostäder till personer som inte klarar av det. Karlstad kommuns vision är att alla ska ha någonstans att sova när natten kommer. Detta är målet som IFA arbetar utifrån.

– Alla som saknar tak över huvudet och inte kunnat skaffa sig boende på egen hand, ska vi hjälpa och försöka ordna ett boende åt, säger Frida Kullander.

Den som är utan bostad tar vanligtvis tar kontakt med IFA och slussas vidare till Mottaget. Den akuta situationen löses genom att den bostadslöse får ett akutboende i väntan på ett mer permanent boende. Kommunen använder sig av bl.a. hotellrum och liknande privata lösningar som akutboenden.

– Vi har nu skapat våra egna akutlägenheter. Fem akutlägenheter har tillkommit för den här målgruppen, säger Frida Kullander.

Frida tror också att antalet akutlägenheter kommer att växa, eftersom de ser att behovet är stort.  Akutboende kan ses som referensboende, där man kan se hur det fungerar för klienten. Om det fungerar bra är nästa steg ett socialt bostadskontrakt. Kontraktet fungerar så att kommunens socialtjänst hyr lägenheten av bostadsbolaget. Hyresgästen har ingen besittningsrätt. I vanliga fall har den som hyr en lägenhet rätt att förlänga sitt avtal om hyresvärden begär att hyresgästen ska flytta eller att avsluta avtalet. En person med ett socialt bostadskontrakt kan med kort varsel förmås att flytta om denne stör grannarna eller inte betalar hyran i tid.

IFA samarbetar nära med bostadsbolagen för att förebygga att t.ex. barnfamiljer inte vräks. Det är viktigt att kommunen kommer in i processen tidigare och bistår bostadsbolagen, genom att sätt in insatser innan en vräkning kommer till stånd. Där görs ett bra jobb i det preventiva arbetet när det gäller vräkningar, tycker Frida. Helst skulle hon se att man aldrig vräker barnfamiljer, utan löser det på andra sätt. Kommunen samarbetar med KBAB, Riksbyggen och Villhelm bostäder. Tanken med samarbetet är att man ska gå in tidigare i ärendena. Bostadsbolagen tycker detta är bra, eftersom de får behövlig uppbackning av kommunen.  Samverkan mellan kommunen och bostadsbolagen kan i förlängningen bidra till att färre människor blir tvungna att söka hjälp för att få tak över huvudet.

– Vi är helt beroende av att ha bostadsbolagen med oss, säger Annika Eriksson

Det är svårt att säga hur många som finns med i garantin i Karlstad kommun. Frida säger att det finns planer på att föra statistik men eftersom ett nytt verksamhetssystem har införts, har inte detta arbete påbörjats. Det man kan säga är att det finns fler ansökningar än det finns bostäder, säger Annika Eriksson.

Med tillförsikt inför framtiden

Frida och Annika ser ljust på framtiden men det finns mycket att utveckla, menar de. Annika säger att hon ser en lösning på problemen i samarbetet med bostadsbolagen och arbetet med inkommande ärenden.

– Jag ser väldigt positivt på framtiden. Det känns som en utmaning men en spännande utmaning och vi ska lösa det. Det är inget ouppnåeligt mål, känner inte jag i alla fall, menar Annika Eriksson.

Frida Kullander poängterar att man måste vara medveten om att tak – över – huvudet – garantin kostar mycket pengar.

– Samtidigt når vi ut till de som verkligen behöver vår hjälp. De som har det tuffaste, säger hon.

Text: Henrik Sjöberg

Foto: Per Rhönnstad

Om aspbladet

Tidningen ASP Bladet, utgiven av Kooperativet Mediagruppen Karlstad med fokus på sociala frågor i solstaden. Chefredaktör är Robert Halvarsson. Frågor? Maila: kontakt@mediagruppen-karlstad.se

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s