Fler barn vräks

Under 2011 berördes 633 barn av vräkning, det är en ökning med fem procent jämfört med 2010. Inga barn skall behöva drabbas av vräkning, det målet satte regeringen upp för fyra år sedan. Men utvecklingen har inte gått åt rätt håll, hälften av kommunerna klarar inte av att leva upp till det målet.

Barn har i förhållande till vuxna en stark anknytning till sin bostad. Konsekvenserna av att ett barn tvingas flytta är därför starkare hos dem än för en vuxen. Ett barn som tvingas flytta rycks upp från hela sin tillvaro vilket skapar stress hos barnet. Ett barn behöver en trygg boendemiljö och möjlighet till ett socialt liv med kamrater och fritidsaktiviteter. De behöver få gå i skola utan ständiga uppbrott för att få en bra start i livet.

Mot bakgrund av det så kallade Barnombudsmannen och Kronofogden tio stycken kommuner till samtal om förbättringsåtgärder som förhoppningsvis skall leda till ett bättre arbete med dessa frågor. Det gäller att se de bakomliggande orsakerna till problemet. Att det ofta handlar om människor som har svårt att hantera sin ekonomi och behöver råd och stöd.

Det är viktigt att man kan arbeta uppsökande och förebyggande. Det återkom deltagarna till flera gånger. Detta resulterade i ett lagförslag från Barnombudsmannen och Kronofogden som lyder som följer:

”– En vräkningsbestämmelse bör införas i socialtjänstlagen som ställer krav på förebyggande åtgärder. Socialtjänsten ska vara skyldig att arbeta uppsökande och förebyggande när en familj med barn riskerar att vräkas.

– För att förebygga vräkningar som berör barn måste socialtjänsten ha möjlighet att säkerställa att hyran betalas direkt till hyresvärden när en familj får ekonomiskt bistånd. Detta bör tydliggöras i socialtjänstlagen.”

Dålig ekonomi bakom vräkningar

Socialtjänsten har ofta kontakt med familjer som hotas av vräkning. Därför är det viktigt att socialtjänsten har en handlingsplan för hur man skall handla när det gäller barn som hotas av vräkning. Alla vinner på att inte barnfamiljer vräks.

De bakomliggande orsakerna till vräkningarna är att det ofta handlar om människor som har svårt att hantera sin ekonomi. De behöver rådgivning och stöd innan situationen har nått ända till en vräkning.  En vanlig reaktion är skam och förnekande men när personerna insett vidden av problemet och möjligheten att komma ur det kommer känslan av lättnad och tacksamhet.

Deltagarna kom överens om att det behövs förändringar i lagstiftningen och insatser i kommunen. Följande rekommendationer kom deltagarna överens om:

Kommunerna måste ha en tydlig strategi för att kunna minska antalet vräkningar med barn och att kunna arbeta förebyggande. Det handlar om att på ett tidigt stadium söka upp människor som har en hyresskuld och att hjälpa dem att få ordning på sin ekonomi.

Hyresvärdarna skall skicka varningsbrev till socialtjänsten, samt att Socialtjänsten måste bli bättre på att också tala med barnen.

Stiftelsen Karlstadshus/Riksbyggen berättar för ASP Bladet att man i möjligaste mån försöker att inte avhysa barnfamiljer. Mikael Linderholm på KBAB säger att man aldrig vräker barnfamiljer. Om någon barnfamilj måste flytta så samarbetar man med Arbetsmarknads- och Socialförvaltningen för att ordna en annan bostad i närheten. Så att barnen kan gå kvar i sin skola och behålla sina sociala nätverk.

Text: Olle Stagnér

 

Källa: Artikeln: Allt fler barn barn berörs av vräkning (Rapporten: Hur kommuner kan vända utvecklingen med att allt fler barn berörs av vräkning) 2012-01-10, barnombudsmannen.se

Om aspbladet

Tidningen ASP Bladet, utgiven av Kooperativet Mediagruppen Karlstad med fokus på sociala frågor i solstaden. Chefredaktör är Robert Halvarsson. Frågor? Maila: kontakt@mediagruppen-karlstad.se

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s