Kampanj för återlämnande av överblivna läkemedel

Vad gör du med dina läkemedel? Spolar du ner dem i toaletten eller kastar dem i hushållsoporna.
Sluta genast med det!

Det är budskapet i en nationell kampanj som startade den 19 mars som kommer att synas i landets samtliga apotek. LIF – de forskande läkemedelsbolagen har utformat kampanjen, som syftar till att öka återlämningsgraden av läkemedel. I en strategi som Läkemedelsverket har skapat hoppas man nå en nivå på 80 % återlämnade läkemedel.

Och det handlar inte bara om uppsamling för sakens egen skull. I avloppsvatten från avloppsvattensreningsverk har bland annat Naturvårdsverket uppmärksammat att det förekommer höga halter av läkemedelsrester. Detta innebär bland annat att fiskar och andra vattendjur lagrar dessa, något som riskerar att störa deras biologiska funktioner. Och eftersom människor äter fisk, så drabbas även vi.

Naturvårdsverket summerar i en undersökning i år som är gjord i samarbete mellan IVL, Svenska Miljöinstitutet, Naturvårdsverket och Umeå universitet att problemet är tämligen stort.”(..) Många ämnen, däribland diklofenak, rinner ut tämligen opåverkade från avloppsreningsverken. Vissa läkemedel hamnar i slammet vid avloppsreningen.”

Reningsverkets slam hoppas flera av landets kommuner att i allt högre utsträckning kunna använda som åkernäring för att minska beroendet av fosfor och kemiskt gödsel. Även Karlstads kommun, medverkar till spridandet av avloppsslam till åkrar, har denna inställning. Men det ställer också krav på att slammet är tillräckligt rent från miljögifter för att kunna användas utan hälsorisker för människor och andra djur.

I ”Tänk på vad du spolar ner” har kommunen drivit en egen informationskampanj för att upplysa kommunmedborgarna om vad som är rätt och fel att spola ner i toaletten. Det kan tyckas självklart, även om så inte verkar vara fallet, men nedspolade läkemedel bör enligt kommunen inte hamna hos reningsverket.

Läkemedelsbolagens kampanj är dock nationell. Via sajten www.överblivnaläkemedel.se hoppas de kunna nå de som inte uppmärksammar den via apoteken. Kampanjens samarbetspartners är: Läkemedelsverket, Avfall Sverige, Sveriges kommuner och landsting (SKL), Föreningen för generiska läkemedel (FGL), Svenskt vatten, Sveriges Apoteksförening, Håll Sverige Rent, och Läkemedelsdistributörsföreningen.

Text: Robert Halvarsson

Om aspbladet

Tidningen ASP Bladet, utgiven av Kooperativet Mediagruppen Karlstad med fokus på sociala frågor i solstaden. Chefredaktör är Robert Halvarsson. Frågor? Maila: kontakt@mediagruppen-karlstad.se

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s