K.L.U.R.A. tar avsked

KLURA-projeket är nu avslutat efter ett och ett halvt års kompetensutbildning. Den sista utbildningsdagen hölls den 30:e oktober i Bibliotekshusets sessionssal.

Inbjudna talare var Agnetha Halvarsson från ApEl utvärdering, Bjarne Andersson, kommunalråd i Kristinehamns kommun och Monica Persson förvaltningens socialdirektör. Utbildningsdagen avslutades med föreläsaren Klas Hallberg.

Jennie Holmberg, KLURA:s projektledare, inledde dagen med att säga att hon inte trodde att projektet skulle bli så stort.

– Projektet växte under arbetets gång. Vi funderade också mycket på om utbildningarna passade och om folk skulle komma till seminarierna.  Vi oroade oss i onödan. Utbildningarna och seminariedagarna har varit fullbelagda. Vi har till och med fått neka människor på grund av för få platser vid vissa utbildningar, säger Holmberg.

Under ett och ett halvt år har KLURA-projektet haft 630 unika deltagare från Karlstad och Kristinehamn. Till detta kan sägas att 220 deltagare har kommit från olika samarbetspartners och andra kommuner.

En filmdokumentation i Mediagruppen Karlstads regi visades. Filmen hade gjorts under året för att visa på vad KLURA-projeket är med exempel från olika föreläsningar. Den innehöll också röster från politiker, företrädare för KLURA och andra berörda deltagare. Filmen finns upplagd på Youtube.

Lärande utvärdering

Agneta Halvarsson och Helena Svensson från ApEL, ett forsknings- och utvecklingscentrum, har utvärderat KLURA-projeket.  Helena Svensson höll i presentationen av utvärderingen och

betonade mycket lärande utvärdering som ett verktyg, för att kunna överföra kunskaper från utbildningsprojekt till det praktiska arbetet på arbetsplatserna.

Meningen med lärande utvärdering är att kunna påverka projektet när det pågår, att komma in i processen medan den fortgår, till skillnad från tidigare då projektutvärderingen kom i slutet av projektarbetet.

KLURA har varit ett välskött projekt, i genomförande och uppföljning, och har svarat på de behov som man har uppgett man har haft. Svensson säger också att deltagarna har varit väldigt nöjda med utbildningarna, särskilt metodutbildningarna har varit populära och uppskattade.

– Det gäller nu när projektkontoret packas ner, att fånga upp det lärande som har ägt rum, både på arbetsplatsen och bland cheferna, menar hon.

Utvärderingen visar också att KLURA har bidragit till ökade förutsättningar att utveckla verksamheten gentemot klienterna. Det visar sig att mervärdet har blivit större eftersom utbildningsdeltagarna kommer från olika avdelningar och från olika kommuner, i det här fallet Kristinehamn och Karlstad.

Hur man integrerar ny kunskap är avgörande för vardagsarbetet. För att detta ska fungera måste organisationen vara lärande. Det gäller att förändra medan projektet pågår, menar Svensson.  Det här sättet att jobba på har resulterat i att projektet som helhet har utvecklats på ett bra sätt.

– Som utredare medför arbetssättet att man får en chans att göra en utvärdering som betyder något, säger hon.

”Vi kan kalla det här för en kick-off”

Från politikens värld var Bjarne Andersson, kommunalråd i Kristinehamn, representant.

– Det här är en kick-off, så ser jag det. Den här avslutningen är starten för något nytt. Vi har gått kurser och utbildat oss. Det här måste vara starten för ett nytänk som vi bygger framtiden på, deklarerar han.

Kompetensutbildning är ett steg i rätt riktning, för det handlar om att få de som jobbar inom socialtjänsten att känna entusiasm och glädje i arbetet. Utbildningarna ska göra avtryck bland brukare och klienter. Andersson menar att detta är det viktigaste.

Andersson tryckte på tre saker som är viktiga för att lyckas med kompetensutbildning.

– Får vi ihop entusiasm och glädje med kompetens, tror jag att vi kan skapa ett vinnande lag, säger Andersson.

Kristinehamnspolitikern hänvisade till Helena Svenssons arbete och tyckte det var ett mycket bra sätt att bedriva uppföljning på. Han menade också att forskning borde bedrivas på det här sättet.

– Man är mitt i verkligheten och stöttar de som håller på med det här och kan ge feedback direkt. Den gamla modellen som man har hållit på med tidigare, när utvärderingen gjordes långt senare efter projektets avslut, känns inte så jättebra, menar han.

– Vi är väldigt nöjda med KLURA, för det har bidragit till en ökad kompetens i Kristinehamn, säger Andersson.

Att knyta ihop säcken

Monica Persson, socialchef i Karlstads kommun och förvaltningens högste representant, fick äran att knyta ihop klurasäcken.

– Hur många gånger har vi inte hört det, att knyta ihop säcken, på föreläsningar och tänkt på floskelbingo, säger Persson.

Skämt åsido, men ibland är det svårt att undvika klyshor, även hon försöker tänka på att inte hamna i floskelträsket. Språket är viktigt och inom förvaltningens verksamheter används ord som framgångsfaktorer, implementering, brukarinflytande och strategisk planering. Betydelsen som språket har är stor, menar Persson.

Före KLURA:s  start fanns inte de pengar som behövdes men det fanns ett behov av kunskap inom olika områden som exempelvis jämställdhet och mångkultur. Finansieringen av projektet gjordes med pengar från ESF (europeiska socialfonden). Över fem miljoner kronor kom KLURA-projektet tillgodo och projektmedlemmarna blev en stund villrådiga inför den stora mängden pengar.

– Sedan tillkom en faktor som jag inte hade förstått och det var det här med upphandling. Vi hade fått så mycket pengar att vi var tvungna att upphandla alla utbildningar utom de som hade interna föreläsare. Det visade sig att de som inte fått uppdraget överklagade, innan en sådan process är över kan man inte göra någonting, berättar Persson.

Hela processen har varit arbetsam. Det är mycket logistik när det gäller projekt av det här slaget, allt från projektkontor till kaffebröd. Till och med kaffe fick genomgå en upphandling.

– Det här sådant man inte vet, hur mycket arbete det är, förrän man har provat, menar Persson.

– Jag ser KLURA som en väldigt lång läroprocess, för det har varit ett långt projekt. Jag har lärt mig väldigt mycket som förvaltningschef. Ett stort tack vill jag rikta till KLURA som har stått på er och fått oss göra det vi ska. Jag vet att ni har kämpat och är väldigt tacksam för det, avslutar Monica Persson.

Trots alla besvärligheter under resans gång, får man en klar känsla av det har varit ett lyckat projekt. Nu gäller det att integrera all den kunskap som har förmedlats och skapats, i möten mellan människor, för att verksamheterna ska växa på ett bra sätt, så att brukare och klienter ska få största möjliga nytta och stöd.

Text: Henrik Sjöberg

Foto: Per Rhönnstad

Länk till KLURA-filmen:

http://youtu.be/y4RwKRQN1TU

Om aspbladet

Tidningen ASP Bladet, utgiven av Kooperativet Mediagruppen Karlstad med fokus på sociala frågor i solstaden. Chefredaktör är Robert Halvarsson. Frågor? Maila: kontakt@mediagruppen-karlstad.se

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s