Arbetsmiljö, kropp och själ

nätTidningen Vision gav för en tid sedan ut ett nummer med fokus på Arbetsmiljön och förklarar i stora drag lagar och regler kring arbetsgivarens och arbetstagares skyldigheter och rättigheter. Vidare tar Vision även upp hur man kan förbättra sin arbetsmiljö.

Förr i tiden var den fysiska arbetsmiljön ett stort problem. Det var bullrigt, smutsigt och många tunga lyft till vardags, var det inte det, så var det illa belyst och ibland rent ut sagt farligt. Problemen var dock lätta att se och inte allt för svåra att åtgärda, påpekar Kent Källqvist, ansvarig utgivare för Tidningen Vision.

Fysisk problematik
I en fysiskt betungande miljö anser nog vem som helst att det skall finnas gott om skyddsutrustning, så som hjälmar, munskydd och skyddsdräkter. Det finns särskilda lagar som påvisar att dessa är nödvändiga för vissa yrken och arbetsgivaren kan tvingas betala dyrt ifall dessa förbises. Bland annat arbetsmiljölagen.

Men i dagsläget ser den normala arbetsmiljön annorlunda ut. De flesta arbetsplatserna är fräscha och ergonomiskt anpassade. Men i gengäld kan arbetsplatsen vara psykiskt påfrestande. Vissa har problemet med att deras uppgifter är alldeles för monotona, att arbetsplatsen är för instängd eller att vissa färger är alldeles för deprimerande eller för intensiva.

Ett annat väldigt stort problem är det ständiga dator-krånglet. Nästan alla arbetsplatser i dagsläget har en eller fler datorer. Men det är inte alla anställda som är datorexperter, och ifall datorn börjar krångla kan det vara mycket psykiskt påfrestande.

Enligt Arbetsmiljölagen har arbetstagaren skyldighet att anmäla förseelser och missförhållanden, i första hand till chefen eller arbetsplatsens skyddsombud. Om denne inte ger respons inom skälig tid är man skyldig att även anmäla detta till Arbetsmiljöverket.

När en anmälan har kommit till Arbetsmiljöverket startar man en utredning. Ifall ett skyddsombud inte finns på arbetsplatsen tilldelar Arbetsmiljöverket dess uppgifter antingen till en utomstående eller till någon på arbetsplatsen. Det förs en öppen konversation mellan utredare och arbetsgivare där man kommer fram till vad som kan förbättras.

Enligt Håkan Edén avfärdas sällan en anmälning om dålig arbetsmiljö. Men det är också sällan som viten döms ut.

– Arbetsgivare ser ofta till att åtgärda det vi kräver för att slippa betala vite, förklarar han för Tidningen Vision.

Mentala problem
En annan problematik som har uppstått mer och mer på senare tid är mobbning. Enligt Arbetsdelegationens slutbetänkande – Individen och Arbetslivet, behövs det mer förebyggande arbete, samordning och kompletterande åtgärder för att stoppa mobbningen.

Detta är naturligtvis också ett problem ur effektivitetssynpunkt eftersom en arbetsplats där mobbning förekommer koncentrerar en del av sina resurser på den interna konflikten och det uppstår ett ”energiläckage” som drabbar verksamheten.

Enligt en skattning avseende hela landet, gjord av försäkringskassan i Blekinge, kan årligen mellan 10 000 och 30 000 långtidssjukskrivningar förknippas med mobbning, och mellan 100 och 300 självmord.

För dem som blir mobbade finns det ingen möjlighet till upprättelse eller skadestånd såvida de inte får skydd av Diskrimineringslagen. Men denna lag täcker bara kön, religion, sexuell läggning, etnicitet, funktionshinder och ålder.

Diskrimineringslagen, som den ser ut nu har varit i kraft sedan 2009 och är en sammansättning av flera olika lagar från 1994 och 1999. Men under de år denna varit aktuell har endast två fall lett till fällande dom. Anmälningarna om mobbningsfall ökar däremot.

Lösningar
Nyare forskning visar att orsaken till mobbning skall sökas i organisationen, snarare än i personen, och att goda arbetsmiljöer inte uppvisar några mobbningsfall.

Det finns många sätt att förbättra arbetsmiljön, och alla på arbetsplatsen kan hjälpa till. För det mesta behövs inte så mycket för att man skall trivas.

  • Säg hej och hejdå till arbetskamrater när de kommer och går.
  • Häng med till fikarummet och prata med dem du inte brukar prata med
  • Säg till om du sovit dålig och inte känner dig helt på topp.
  • Ge komplimanger, uppmärksamma det andra gjort bra.
  • Säg tack när någon hjälper dig, oavsett om det är deras jobb eller ej.

När den yttre arbetsmiljön blir bättre kan man även gå in för att ändra de personliga detaljerna och sin egen arbetsplats för att höja välbefinnandet. Fråga chefen om det går bra att ta med och ha ett litet kort på din älskade, barnen, en vän eller husdjur.

I vissa fall kan man få ta med en egen kopp hemifrån, så länge den inte har en kränkande text eller slogan eller på annat sätt stör arbetsmiljön eller kränker arbetskamrater. Fråga även om det går bra att ha särskilda inneskor eller sandaler, tofflor.

Det finns många andra saker som kan förbättra din personliga yta på arbetsplatsen och få dig att må bättre. Kom ihåg att fråga om vad som är okej och inte. Och om du fortfarande vantrivs efter att ha försökt allt, så kanske det är jobbet och inte platsen det är fel på?

Text: William Stensson
Foto: Per Rhönnstad

Källor:

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/2386
http://www.friends.se/om-mobbning/statistik-om-mobbning
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19771160.htm
http://www.svt.se/nyheter/sverige/etnisk-diskriminering-stort-problem

Om aspbladet

Tidningen ASP Bladet, utgiven av Kooperativet Mediagruppen Karlstad med fokus på sociala frågor i solstaden. Chefredaktör är Robert Halvarsson. Frågor? Maila: kontakt@mediagruppen-karlstad.se

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s