Olika anhörigstöd finns att välja på

Carin wallmanSom anhörig till någon som är sjuk eller har en diagnos av något slag, kan det vara skönt att ha stöd från andra som är i samma situation. Människor som redan har gått igenom samma saker och som kanske kan svara på frågor som till exempel hur sjukdomen utvecklas med tiden, vad som kommer att hända härnäst.

Det finns olika anhörigstöd beroende på vilka behov man har. Carin Wallman jobbar som anhörigkonsulent inom Karlstads kommun och hennes specialområde är inom vård och omsorgsförvaltningen. Hon säger:

– Anhörigstödet är ganska ny verksamhet den har funnits i cirka femton år. År 2009 skärptes lagtexten och i dag lyder den: ”Personer som vårdar och stödjer närstående, ska erbjudas stöd av socialnämnden, för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller stödjer en närstående som har funktionshinder”. Så låter den nya lagstiftningen från Socialstyrelsen. Det är lagen som anhörigstödet vilar på, säger Carin.
Kommunerna är självbestämmande, så tillvägagångssättet kan skilja på sig, vilket sätt man väljer att lösa det på är upp till varje enskild kommun.

Anhörig är vi alla någon gång
– 1,3 miljoner, ungefär var femte vuxen, stöder eller hjälper och vårdar en närstående. Den största gruppen som ger stöd är mellan 45- 64 år och störst är gruppen med kvinnor som vårdar en anhörig eller närstående. Den största gruppen är yrkesverksamma (cirka 900 000) som ger stöd och hjälp på sin fritid, till exempel att man hjälper till att handla, städa eller följer med till sjukvård. Anhörigstödet samverkar mellan organisationerna i kommunen. Det finns en hemsida på karlstad.se/anhörigstöd, där man kan söka uppgifter, berättar Carin.

Vad är anhörigstöd?
Anhörigstöd är en service vilket innebär att den är kostnadsfri, man för ingen dokumentation och den är individanpassad. Den första kontakten sker med samtal, för att bestämma vilket stöd som efterfrågas och vilka möjligheter det finns att tillgå. Man kan vara delaktig i en anhöriggrupp för att känna trygghet och att känna att man inte är ensam i vardagen.
Olika föreläsningar från olika myndigheter, som Försäkringskassan, Överförmyndarnämnden och utbildningar finns att tillgå också. Kunskap ger trygghet. Det finns tillgång till ett nätbaserade verktyg som kallas Gapet, som är en kunskapsbank. Man hittar till anhörigcentrum på Västra Torggatan 16 i Karlstad.

Text: Lotta Tammi
Foto: Per Rhönnstad

Anhörigstöd enligt Socialtjänstlagen, 5 kap 10§:
”Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående, som är långvarigt sjuk, äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Bestämmelsen berör dig som vårdar eller stödjer en närstående. Kommunens skyldighet att erbjuda stöd är inte kopplat till att man vårdar eller stödjer en närstående med en viss sjukdoms diagnos eller till personer som har fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar eller vuxna barn till äldre som behöver hjälp.”
Hämtat från Socialstyrelsen

Om aspbladet

Tidningen ASP Bladet, utgiven av Kooperativet Mediagruppen Karlstad med fokus på sociala frågor i solstaden. Chefredaktör är Robert Halvarsson. Frågor? Maila: kontakt@mediagruppen-karlstad.se

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s