Hur ser politiken på utsatta människor?

123ASP Bladets reporter fick chansen att fråga ett flertal av de politiska partierna hur de engagerar socialt utsatta personer. Som exempelvis långtidsarbetslösa, invandrare och funktionshindrade och om de är aktiva i deras partier. De svarade på följande sätt.

Vänsterpartiet
Andreas Eriksson är rullstolsburen och medlem i Vänsterpartiet sedan februari 2012. Det som gjorde att han valde att bli medlem i Vänsterpartiet var att hans mamma blev utförsäkrad, att han hade en kamrat som var med och att partiets program passade honom.
– Vänsterpartiet är det enda parti som tar handikappfrågor på allvar, säger Andreas Eriksson.

Han tycker att det finns stor solidaritet inom partiet där man hjälper varandra mycket. Alla mötesplatser är tillgängliga för funktionsnedsatta, menar han och han upplever sig väl bemött.

De frågor som han kämpar för är tillgänglighetsfrågor och mot mäns våld mot kvinnor. Han tycker det är roligt att vara med i valstugan på torget och står på deras tionde plats på kommunfullmäktigelistan.

Socialdemokraterna
– Alla människor är välkomna i vårt parti så länge de delar våra värderingar, säger Rickard Nilsson som är ordförande för Socialdemokraterna i Karlstad.

– Alla människor är lika mycket värda, vi ser ingen skillnad på människor, säger Rickard Nilsson

Socialdemokraterna anser att ju fler människor som är aktiva, desto bättre blir politiken. De förtroendevalda i partiet har olika bakgrund, några av dem har också handikapp. De har ingen aktiv rekrytering riktad särskilt mot dessa grupper, men de har medlemmar som är med i flertalet av de föreningar som berör dessa grupper. På så vis har de kontakt med dem.

Christina Wahrolin är landstingsråd i opposition, hon har varit med varit engagerade i FN:s konvention för personer med funktionsnedsättningar. Hon säger att socialdemokraterna vill satsa på människors psykiska hälsa – särskilt de ungas.

Miljöpartiet
– Dessa grupper är viktiga för partiet. Om vi skall få ett samhälle som är bra för alla så måste vi få alla människors erfarenheter, säger miljöpartiets ena kommunalråd Per-Inge Lidén.

Inom partiet har de bytt föreningslokal för att få en mera handikappanpassad lokal. Han vill också uppmuntra sociala kooperativ och att kommunen anställer fler handikappade.

– Vi saknar ett handlingsprogram för att få in dessa grupper i partiet, men vi försöker att ha en atmosfär inom partiet där alla skall känna sig välkomna, säger Per–Inge Lidén.

Han har en idé att få till stånd mera dialog med utsatta människor, genom att bjuda in dem till samtal med politikerna.

Moderaterna
– Jag försöker att skapa ett intresse för politik genom att prata med folk som jag möter i olika sammanhang, säger Marléne Lund Kopparklint, som också är kommunalråd i Karlstad.

Moderaterna gör verksamhetsbesök hos olika organisationer och för en dialog med dem. Hon säger att verksamhetsbesöken har påverkat politiken mycket. Både de konkreta förslagen och målsättningen inom politiken.

– Det är mitt ansvar som politiker att söka upp dessa grupper och lyssna på vad de har för budskap och att genom detta skapa ett intresse för politik hos dem, fortsätter Marléne Lund Koppaklint.

Det är viktigt är att ingen människa skall hamna mellan stolarna, man får utgå från varje människas förutsättningar, eftersom alla är olika och har olika förutsättningar, säger hon.

– Man måste lyssna på människor, så de blir delaktiga, avslutar hon.

Stina Lundström är också aktiv i moderaterna. Hon tycker att de är ett parti som ser till individen.
Det var för cirka sju år sedan som hon blev medlem och hon blev aktiv med en gång. Hon sitter nu i Miljönämnden i Karlstads kommun.
– Jag har en manodepressiv diagnos och det är 35 år sedan den debuterade, säger Stina Lundström.

Inom partiet har hon inte upplevt några problem på grund av sin sjukdom.
– Jag har blivit bra behandlad, likadant som alla andra, säger hon. Jag känner att jag blivit sedd som individen Stina, inte som min diagnos, fortsätter Stina Lundström.

Hon är övertygad om att det finns fler som har denna diagnos inom politiken, för politiker är ett genomsnitt av befolkningen.
– Det känns bra om man har en uppgift och blir tagen på allvar för den man är, avslutar Stina Lundström.

Hon är utbildad mentalsköterska och inom det området har hon arbetat i många år.
– Jag hoppas på att komma in i Landstinget, där är min hjärtefråga psykiatrin, avslutar Stina Lundström.

Kristdemokraterna
– Kristdemokraterna har ingen särskild rekryteringsinsats för olika grupper, säger Peter Kullgren som är kommunalråd i Karlstad.

De arbetar brett mot alla grupper genom att finnas ut i samhället, exempelvis på torgmöten och genom sociala medier.
– Dessa grupper är underrepresenterade inom Kristdemokraterna, säger Peter Kullgren.

Han menar att alla partier behöver rekrytera mera medlemmar och genom det kommer fler personer från dessa grupper in i partierna.
– Vi har en öppen attityd och ett välkomnande sätt men vi måste bli bättre på att rekrytera dessa grupper, menar Peter Kullgren.

En viktig fråga för partiet är tillgänglighetsfrågor.

Folkpartiet
– Partiet är öppet för alla, säger Niklas Wikström som är kommunalråd i Karlstad.

De får kontakt med människor genom torgmöten, och de har inget aktivt uppsökarprogram. Genom olika underorganisationer inom partiet får de kontakt med dessa grupper.

Sverigedemokraterna
– Vi tycker att det är viktigt att dessa socialt utsatta grupper är med i partiet, säger Anton Hedlund som är nummer tre på kommunfullmäktigelistan.

Anton berättar att de har invandrare i partiet på valbara platser, men säger sig inte veta så mycket om de andra grupperna.

Sjukvårdspartiet i Värmland
– Många av de som är med på landstingslistan har erfarenheter från vård och omsorg, säger Erik Jansson, som är landstingsledamot.

De har nära kontakt med handikapporganisationer och patientföreningar och vi prioriterar uppdrag i handikapprådet.
– De som är med i partiet har ofta bred erfarenhet av handikappomsorg som personal, säger Erik Jansson.

Många medlemmar har valt att arbeta i sjukvårdspartiet för att de är medlemmar inom olika patientföreningar.

Text: Olle Stagnér
Foto: Ellen Berner, Per Rhönnstad,
Johanna Engluind & Robert Halvarsson

Om aspbladet

Tidningen ASP Bladet, utgiven av Kooperativet Mediagruppen Karlstad med fokus på sociala frågor i solstaden. Chefredaktör är Robert Halvarsson. Frågor? Maila: kontakt@mediagruppen-karlstad.se

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s