Stöd till den som är anhörig

124124124124124412214214Alla kan vara anhöriga, du, din granne, din närmaste vän, alla kan leva nära någon som har problem med missbruk.

Är du eller någon du känner anhörig och behöver stöd? Då kan du vända dig till anhörig- och behandlingskonsulenterna, Christine Loiske Björkman och Karin Swensån Retzman på Behandlingsenheten inom Vuxenavdelningen.

Med dem kan man prata och reflektera kring vad anhörigskapet kan innebära.

Anhörigstöd

2010 tillkom tjänsterna som anhörigkonsulenter inom ASF och Vuxenavdelningen, men redan 2003 kunde man få stöd som anhörig inom avdelningen. 2009 skedde en förändring av skrivningen i Socialtjänstlagen, från att alla kommuner bör erbjuda stöd till anhöriga till att kommunerna skall erbjuda anhörigstöd.

Tidigare kollega Lennart Björk, familjeterapeut, men idag pensionerad, erbjöd stöd till familjer med alkohol- eller drogproblem.

Karin Swensån Retzman berättar att Lennart var den som införde och brann för att arbeta utifrån ett familjeperspektiv på dåvarande öppenvården och som erbjöd familje- och parsamtal och även startade upp gruppverksamheten Anhörigskolan redan 2003.

Anhörigstödet har funnits i verksamheten sedan lång tid, utan att det gjorts någon reklam för det. I dag kan de erbjuda ett organiserat stöd. Det gör stor skillnad att anhörigstödet är en egen del av Behandlingsenhetens verksamhet och att det inte konkurrerar med det övriga stöd som ges inom enheten.

– Anhörigstödet skiljer sig åt mellan kommunerna, Karlstad är en större kommun så vi har lättare att erbjuda specialiserat stöd här, säger Christine Loiske Björkman.

Missbruk är ett familjeproblem
Det är flera i familjen som drabbas och behöver stöd när någon närstående har problem med alkohol eller droger. Christine och Karin strävar mot att bli ännu bättre på att möta familjer och deras anhöriga med missbruksproblem, bland annat genom att arbeta med LOKE (Lokal evidens) som del i verksamhetens utvecklingsarbete. Det har stor betydelse för den som söker hjälp att de får det stöd som behövs.

– Något som är vanligt när någon söker sig hit är att många är fundersamma och ställer frågan, ”ska jag vara här, kanske överdriver jag, det finns nog andra som har större behov än mig”. Men efter några samtal börjar många känna att man har landat rätt, berättar Christine.

Stödverksamheten är helt enkelt viktig för familjerna. När en anhörig tar kontakt med Behandlingsenheten så kan det bidra till att den närstående med alkohol/drogproblem så småningom också söker hjälp. Det blir då viktigt att samla familjen och erbjuda familjen ett samlat stöd och möjlighet till att fundera och bli medvetna om hur alkohol och drogproblem påverkat hela familjen.

Medvetenhet
Har man vuxit upp i en familj med missbruk, kanske man inte är medveten om att relationerna i familjen påverkats negativt och destruktivt. Livet rullar på och man har inget att jämföra med. Det är då viktigt att den anhörige vid behov får hjälp att bli medveten om sin situation, där kan anhörigstödet hjälpa till. I Anhörigskolan blir de anhörigas egna olika erfarenheter av att leva nära någon med missbruk och beroende en viktig erfarenhet att dela med sig av.

Det kan bidra till att minska känslan av ensamhet hos den anhörige.

– Alla skulle må gott av en förändrad attityd till alkohol och drogproblem i samhället. Missbruk- och beroendeproblem präglas fortfarande av mycket skuld och skam och blir på så vis mindre talbart, till skillnad från andra hälsoproblem som exempelvis diabetes, menar Christine Loiske Björkman.

Text och bild: Lotta Tammi

Om aspbladet

Tidningen ASP Bladet, utgiven av Kooperativet Mediagruppen Karlstad med fokus på sociala frågor i solstaden. Chefredaktör är Robert Halvarsson. Frågor? Maila: kontakt@mediagruppen-karlstad.se

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s