budget under debatt

IMG_6745Sedan i maj 2015 har den rekordlånga kön till barn och ungdomspsykiatrin halverats tack vare de sex privata vårdbolag som landstinget tecknat avtal med. Men smakar det så kostar det, vilket medfört att representanter från Socialdemokraterna och Vänster-partiet lämnat in en interpellation till Landstingsfullmäktige.

Orsaken till de långa väntetiderna för utredningar inom neuropsykiatrin beror delvis på personalbrist. På barn- och ungdomspsykiatrin arbetar 130 personer, men av nio psykologtjänster är endast fem bemannade. Fortfarande ligger väntetiden för att utredas av landstinget på över två år.

Sedan våren 2015 då Landstinget i Värmland tecknade avtal med sex privata bolag, har de som valt att utredas av privata bolag via LiV bara fått vänta i två månader. Cirka 600 barn har fått en utredning på drygt ett halvår.

– Det är mycket och det har gått fort, säger Maria Svensson, verksamhetschef på BUP, till Sveriges Radio.
Landstingsledningen sköt i våras till 10 miljoner kronor extra för att täcka kostnaderna för externa utredningar. Prislappen hamnade på det dubbla vilket är bakgrunden till Mats Sandström (S), Christina Wahrolin (S) och Anders Nilsson (V) interpellation till Landstingsfullmäktige.

I interpellationen vill representanter för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ha svar på vem som fattade beslutet att budgeten fick överskrivas. Politikerna vill också veta hur det aktuella läget är, hur vårdbehovet ser ut och hur det följts upp efter utredningarna.

Marianne Utterdahl (SIV), ordförande i Primärvårds- och psykiatriutskottet Landstinget i Värmland, skriver i sitt svar till interpellanterna att det naturligtvis inte finns något beslut om att inte följa den fastlagda budgeten. Budgeten förstärktes 2015 med 10 miljoner kronor men psykiatrin har under året visat ett ekonomiskt underskott. Utterdahl beskriver att skälet till stora delar beror på svårigheter med kompetensförsörjning inom Landstinget och även ett ökat behov.

Arbetet att åtgärda väntetiderna till Neuropsykiatriska utredningar startade enligt Marianne Utterdahl redan under förra mandatperioden. Sedan en revisionsrapport 2011 som visade på en rad brister, har förnyade arbetssätt och genomlysningar genomförts. 2014 inleddes arbetet med en ny och förstärkt organisation för BUP. I den nya organisationen som trädde i kraft våren 2015 ska varje mottagning ha resurser för att klara hela vårdkedjan. Det som har varit svårt är att bemanna organisationen.

I dagsläget väntar 430 barn på neuropsykiatrisk utredning skriver Utterdahl i sitt svar. Samtliga barn är inventerade genom telefonkontakt och de som har haft behov av insats på BUP har fått det. Fokuset har ändrats från utredning till faktiska behov. Varje barn får vård utifrån rätt vårdnivå tack vare de medicinska prioriteringarna som nu görs. Alla som utretts under 2015 har erbjudits en föräldrautbildning och därefter ett kartläggningssamtal.

2016 är 10 miljoner kronor avsatta för externa utredningar. Det motsvarar cirka 300 utredningar skriver Utterdahl. Från 2016 erbjuds först ett kartläggningssamtal och utifrån familjens behov tas sedan en vårdplan fram. Verksamheten räknar med 30 nya barn varje månad, och för framtiden, skriver Utterdahl, gäller det att ge verksamheten tid till att anpassa sig till den nya organisationen och arbetssättet.

Med BUP:s nya organisation tillsammans med den nya ledningsorganisationen för landstinget, finns möjligheter att hantera situationen bättre. Målet är att få effektivare ledning, tydligare styrning och bättre möjligheter till samverkan och flöden.

Text: Ylva Alsterlind
Foto: Stefan Ek

Om aspbladet

Tidningen ASP Bladet, utgiven av Kooperativet Mediagruppen Karlstad med fokus på sociala frågor i solstaden. Chefredaktör är Robert Halvarsson. Frågor? Maila: kontakt@mediagruppen-karlstad.se

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s