Kategoriarkiv: Kognitiva Hjälpmedel

Kognitiva Hjälpmedel – Timstocken

ASP Bladet fortsätter sin artikelserie om kognitiva hjälpmedel och nu har turen kommit till ”Timstocken”

En Timstock är ett hjälpmedel för människor som har svårt med tidsuppfattning, eller som har lätt för att glömma saker. Den hjälper brukaren hålla reda på vad klockan är eller talar om hur lång tid något tar.
Den stora användargruppen är människor med kognitiva funktionshinder, dock kan vem som helst ha nytta av produkten. Namnet är en kombination av orden tumstock och måttstock.
Genom att ställa in Timstocken på ett antal minuter när du utför en aktivitet, får du hjälp med tidsuppfattningen. När du till exempel sitter vid datorn, duschar eller utför diverse arbetsuppgifter ger den dig god överblick hur lång tid som återstår av aktiviteten. Den stora vinsten för brukaren är att kunna fokusera på en sak i taget, samt att den ökar självständigheten, genom att man slipper höra omgivningens ständiga påminnelser.
Det tekniska utförandet kan se olika ut. Det kan vara en handdator eller mobiltelefon med en kalenderfunktion eller bara en alarmfunktion, eller något annat slags apparat med ljud- eller ljussignaler som påminner om tiden.
Vanligast är den lilla avlånga lådan med lysdioder som slocknar varefter tiden går, och ger signal när tiden gått ut.
Vill man ha en Timstock på sin dator, kan en sådan laddas ner gratis från Särnät. Timstocken Time (kräver att Microsoft. NET Framework version 2 eller högre är installerat) är ett enkelt program som grafiskt visar hur tiden går. Den ligger överst på skärmen medan man jobbar med andra saker.

En användares kommentar: – ”Mycket användning av den, mestadels till TV-program, missar ofta starten annars. Underlättar att komma igång när jag ska göra någonting. Lättare att stiga upp på morgonen. Bra med lysdioderna – har tränat på tid i och med detta – bra vid vila på dagen så jag vilar begränsad tid, underlättar till datortid, diskning, plocka papper, städning, duschning, Trygghet och stöd, hjälper till att begränsa mig, så att jag inte ska bli utmattad, väldigt enkel, lätt, liten och smidig, bra kompis.”

Text: Kajsa Jansson

Kognitiva Hjälpmedel – Shake Awake-klockan

ASP Bladet fortsätter sin artikelserie om kognitiva hjälpmedel och nu har turen kommit till Shake Awake-klockan.

Vi har samtalat med en brukare som använder den och detta är den personens erfarenhet av denna effektiva klocka för alla morgontrötta där ute.

Kan du berätta lite om hur Shake Awake-klockan fungerar? – Den liknar en klockradio, med digitala siffror fast utan radio, men med en display med stora digitala siffror. Till denna är en plastdosa, via en sladd kopplad. Dosan kan man då placera var man vill, exempelvis under madrassen eller kudden, och om man vill vakna, låt säga halv åtta, så kan man ställa in den så den tjuter, och dessutom vibrerar den.

Hur kommer det sig att du använder den? – Ja, jag har ju lite svårt att vakna. Jag sover djupt och då är det så bra med den skakande dosan, för det kan hända att trots att den piper och låter så är det ibland inte tillräckligt.

Vad tycker du är bra med den här väckarklockan? – Det som är bra är ju dosan, men det är också bra att det är stora och tydliga siffror på displayen.

Finns det något som är dåligt med den? – Det är inte så bra att glömma stänga av den när man reser bort, säger brukaren med ett skratt.

För den tjuter väldigt högt? – Jo, det är ganska så rejält. Men man kan ställa in vilket tonläge och volym man vill ha, allt ifrån en väldigt djup till en väldigt hög signal.

Har du något annat du vill säga om den? – Ja, det finns möjlighet att snooza, och då är snoozeintervallet på nio minuter. Om man använder sig av den funktionen får man ha bestämt sig för att efter tre gånger så får det vara slut med att snooza, och gå upp så att det inte drar ut för mycket på tiden. Det är för ens egen skull. Sedan kan jag tillägga att i mitt vaknande och att gå upp på morgonen, så är det inte enbart Shake Awake-klockan jag tar hjälp av, utan jag tar även hjälp av mina boendestödjare. De ringer och väcker mig. Så slutsatsen är att klockan och väckningen från boendestödjarna kompletterar varandra väldigt bra.

Text: Kajsa Jansson  Foto: alds.com

KOGNITIVA HJÄLPMEDEL – Medicincareouselen

I ASP bladets serie om kognitiva hjälpmedel  för personer med psykiska funktionshinder presenterar vi i detta nummer medicincareouselen.

Så fungerar Careousel
Careousel är en datorstyrd, programmerbar medicindoserare som innehåller 28 doseringsfack. Vid inställda tidpunkter, 1 till 28 gånger per dag, vrids medicinkassetten och nästa fack blir tillgängligt under en öppning i medicindoserarens lock och en påminnelsesignal ljuder. Medicinen i de övriga facken är inte tillgänglig. Tas inte medicinen påminner Careousel under inställd tid. Doserad medicin räcker en vecka vid medicinering fyra gånger per dag, och fyra veckor vid medicinering en gång per dag

Så här kan den användas

  • Minne – ger stöd att komma ihåg att ta medicinen. Exempel: att klara att själv ta sin medicin genom att bli påmind om när det är dags för detta.
  • Självständighet – ger stöd att klara ta medicinen själv. Exempel: att klara att själv ta sin medicin, personal eller närstående behöver inte påminna eller behöver inte ”åka ut” enbart med medicin.
  • Trygghet – ger stöd att få förutsättningar att klara sköta sin medicinering. Exempel: att veta att endast rätt medicin är tillgänglig vid aktuellt larm, det vill säga förhindra feldosering.
  • Att den är låsbar minskar risk för överdosering, vilket innebär att medicinen inte kan tas i förväg utan räcker hela den planerade/doserade perioden.


En brukares röst om Careousel.

Jag fick en Careousel för att jag skötte mina medicinrutiner dåligt, tog ej medicinerna på regelbundna tider eller rent av glömde bort att ta dem.
Det som är bra med den är att jag nu fått bra medicinrutiner, jag tar dem på samma tider och det blir en jämn dosering. Jag missar inte att ta mina mediciner.

Nackdelen med den kan vara om jag ej är på plats då den piper, eller om jag av någon anledning skulle behöva ta medicinerna tidigare vid något tillfälle.

Överlag är jag dock mycket nöjd med den.

Text: Kajsa Jansson

Sigvart Dygnstavla

I ASP bladets serie om kognitiva hjälpmedel   för personer med psykiska funktionshinder presenterar vi i detta nummer Sigvart Dygnstavla.

Sigvart Dygnstavla

– En väggtavla som strukturerar dygnet och hjälper användarna till god översikt över sina dagliga aktiviteter.

Människor som har svårigheter med struktur och tidsuppfattning kan lätt uppfatta tillvaron som onödigt komplicerad. För dessa kan en så kallad dygnstavla underlätta vardagen påtagligt. Sigvart Dygnstavla är en elektronisk, magnetisk whiteboardtavla för brukare som har hjälpbehov med att strukturera upp dagen för att göra den mer förutsägbar.

På tavlan finns lysdioder/ljusprickar intill en timvisarstapel, där varje diod/prick markerar varje påbörjad kvart (fyra dioder = en timme). Det finns även modeller med ljuspelare, där en lysdiod slocknar för varje avslutad femtonminutersperiod. Dygnets dagtid markeras med rött ljus på tavlans vänstersida, medan natten markeras på höger sida med blått ljus.

Larmfunktioner
Man kan för varje lysdiod ställa in ett larm som gör att tavlan ger en pulserande pipsignal under 15 sekunder, då även den aktuella dioden blinkar. Larmen kan dessutom kopplas vidare till personsökare, telefon (både fast eller mobil) eller en larmenhet i byggnaden.

Tavlan i brukarens vardag
Brukaren planerar sin dag genom att på tavlan fästa diverse symboler intill diodpelaren. När tavlan sedan larmar visar den aktuella symbolmarkören på vad brukaren nu ska göra. Symbolerna varierar från magneter, klistermärken, färgkoder, bilder och dylikt, till att man kan skriva in aktiviteten på tavlan med en tuschpenna. Det är då viktigt att man använder en whiteboardtuschpenna.

Ändring av tid för dag och natt
Normalinställningen för tavlan är att dygnets dagtid visas från klockan sju på morgonen till klockan elva på kvällen, medan natten pågår mellan elva på kvällen till sju på morgonen.
Men den som önskar ändra tidsvisningen kan göra detta med hjälp av magnetremsor. Genom att placera en magnetremsa som exempelvis börjar klockan åtta på morgonen och slutar vid midnatt, över den befintliga timvisarstapeln, så har man ändrat dygnsmarkeringen med en timme. Magnetremsorna finns i tre olika varianter: med tolv eller tjugofyratimmarsvisning, med klocksymboler eller helt tomma, där man själv kan anpassa med text och bild. Längst ned på tavlan finns en digital klocka.

Specifikationer
Tavlan strömförsörjs via elnätet. Vid ett strömavbrott kommer lysdiodpelaren att slockna men tavlans digitala klocka går på batteri och ställer automatiskt in rätt tid när strömmen är tillbaka. Inställningar och tillkopplingar görs på tavlans baksida innan man skruvar fast den på väggen. Måtten är 612x462x40 millimeter och den väger fem kilo.

Min erfarenhet av Sigvart Dygnstavla jag tänkte här dela med mig av mina erfarenheter med Sigvart Dygnstavla.

Det som är mina, så att säga, kognitiva problem innebär att jag inom mig planerar bra, men att det är svårt för mig att komma till skott med saker och ting. Det har blivit bättre med tiden och där har detta hjälpmedel spelat en viktig roll.

Med hjälp av tavlan får jag en god överblick över dagen, och även en bra tidsuppfattning över dygnet.

På vilket sätt, kan man då fråga sig. Jo, jag kan enkelt skriva upp saker att komma ihåg på tavlans whiteboardyta. Jag kan också skriva jämte klockstapeln olika händelser under dagen, precis som på bilden, där det står att ”Anna kommer” klockan sju på kvällen. Men den viktigaste funktionen för mig är nog tidsuppfattningen över dygnet. Genom att det finns både en digital klocka och två klockstaplar, så får jag dels en exakt tidsangivelse men också en visuell bild av ett dygn.

Man kan säga att Sigvart Dygnstavla har hjälpt mig till en bättre tidskänsla, och därför är det nu lättare att passa tider och komma till skott med olika saker.

Text: Christer Jansson