Vi jobbar med tidningen

SONY DSC
Glada redaktionsmedlemmar diskuterar ASP Bladets utformning.

ASP Bladet är en tidning som tillverkas av Kooperativet Mediagruppen Karlstad, för Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Karlstads kommun. Den utkommer med tio nummer per år och chefredaktör är Robert Halvarsson. Bland skribenter återfinns kooperativets personal, samt även deltagare som arbetstränar med yrkesinriktad handledning utifrån journalistisk arbetsmetodik.

Ansvarig Utgivare – Magnus Ejnermark

Mail: kontakt@mediagruppen-karlstad.se

Tel: 0709-608766

ISSN 1652-652X

Tryckeri: Kooperativet Mediagruppen Karlstad

Tidningen samt hemsidan ASP Bladet produceras av Kooperativet Mediagruppen Karlstad för Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.