Etikettarkiv: ABF Malmö

BOSTADSLÖSA OCH BOSTADSBRIST

En konferens om Bostad Först ägde nyligen rum. Med anledning av detta publicerar ASP Bladet en debattartikel om svensk bostadssituation, signerat Steve Krauss från ABF Malmö.

Idag i Sverige finns för närvarande ca: 250 000 bostadslösa och 34 000 hemlösa. Dessa siffror kommer att öka kraftigt under de närmaste 20 åren om inte fler bostäder byggs. Här i Malmö beräknas antal invånare öka från 300 000 till 400 000 till året 2030. Situationen är densamma i samtliga storstadsområden i hela landet. Detta kommer, redan nu, att slå hårdast mot ungdomar och de ekonomiskt svaga i samhället.

Som bostadslös räknas de som har tak över huvud men saknar eget kontrakt. Det vill säga inneboende, andrahands kontrakt, med mera. Denna grupp innefattar många ungdomar. I en av studiecirklarna som jag leder på ABF Malmö, Vem Älskar en Hemlös, är 6 av 8 deltagare bostadslösa studenter. Fyra av dem bor kollektivt, en situation som är allt vanligare för ungdomar idag.

Utestängda

Hemlösa är den grupp som har det svårast med att komma in på bostadsmarknaden. Dessa är på grund av olika typer av problematik helt utestängda från marknaden.

Jag har en teori om att problemen härrör från flera faktorer. För det första, ett problem består av samhällsförändringen. På 50 – 60-talet, under miljonbygget, såg Sverige helt annorlunda ut. Man slutade skolan, skaffade jobb och gifte sig, eller flyttade ihop och skaffade familj. Majoriteten av de lägenheter som byggdes då var 3 eller 4 r.o.k. Det fanns bara en liten procent 1:or och 2:or.

Idag ser samhället ut helt annorlunda. I Rapport för ett tag sedan visades en undersökning där det stod att i Stockholm, Göteborg och Malmö var över 50 % av hushållen ensamma hushåll. Ungdomar idag satsar på karriär och väntar med att skaffa familj tills de är över 30 år. Som ensam är det svårt att klara hyran på en stor lägenhet. Dessutom i ett annat inslag i Rapport sades det att unga inte är intresserade av industrijobb som oftast ligger i mindre orter där det finns lediga lägenheter.

Det andra stora problemet är det som kallas för gentrifering. Allt fler hyresrätter omvandlas också till bostadsrätter, särskilt i storstadsområden. Byggbranschen vill huvudsakligen bara bygga insatslägenheter. Detta påverkar ungdomar och andra med svag ekonomi negativt.

Sist, en del kommunala bostadsbolag är aktiebolag och det verkar som vinst intresset har gått före behov av bostäder.

Det som krävs idag är ett större byggande av hyresrätter. I storstäderna, särskilt i städer med högskolor, behövs flera enkla billigare 1:or/2: or. Dessutom skulle det vara bra om de kommunala bostadsbolagen överlät 10 % av sina lägenheter till det sociala. Detta finns redan olika platser i Danmark som har det så. Detta skulle underlätta att ordna bostäder till dem som är hemlösa och har socialbidrag.

 

Text: Steve Krauss, ABF Malmö