Etikettarkiv: Åklagarmyndigheten

Barnahus Värmland

Är en ny utredningsplats för barn som startades här i Värmland den andra februari. Ett barn som misstänks ha blivit utsatt för brott polisförhörs och läkarundersöks där. För några år sedan fanns sex stycken Barnahus i Sverige och med Barnahus i Karlstad blir det sexton.

barnahus web

Alla Värmlands sexton kommuner, Åklagarmyndigheten, Polisen, och Landstinget har skrivit på ett avtal om hur man skall jobba på Barnahus. Ett barn kan vara upp till 18 år men den vanligaste åldern är mellan 6 till 10. Sedan starten har man hållit ca 75 förhör. De två personer som arbetar där, Linda och Ann-Britt, tycker verksamheten utvecklats bra sedan starten.

Den målgrupp man vänder sig till är barn som varit utsatta för misshandel i hemmet, sexuella övergrepp, hedersrelaterad problematik, barn som bevittnat våld och unga förövare under 15 år som begått sexuella övergrepp. Personalen på Barnahus har mest kontakt med barnen under polisförhöret. När ett barn blivit utsatt för brott kommer man i kontakt med socialtjänsten, som i sin tur vänder sig till Barnahus för att boka tid för samråd två gånger per vecka. Då kommer socialtjänsten dit och berättar om sitt ärende, med på samrådet är även åklagare, polis, läkare, samt personal från ungdomspsyk och Barnahus.
På samrådet bestäms om det skall göras polisanmälan och om förundersökning skall inledas, det planeras när förhöret av barnet skall ske samt om barnet behöver läkarundersökas och är i behov av kontakt med barn- och ungdomspsyk. Barnen polisförhörs sedan på Barnahus.

Om föräldrarna är misstänkta för brottet beslutar tingsrätten om en särskild företrädare för barnet. Det är den särskilda företrädaren som godkänner beslutet att barnet får tas till Barnahus. Det är socialsekreteraren och personal från förskola eller skola som då kommer med barnet. De poliser som har hand om förhöret har genomgått specialutbildning. När barnen är under 15 år spelas förhöret in för att kunna användas vid en rättegång. Ett polisförhör  på Barnahus tar ca en och en halv timme. I framtiden kommer fler Barnahus öppnas i övriga län då verksamheten fungerat bra.

Text & bild: Olle Stagnér