Etikettarkiv: Alkohol

Försäljning av Alkoglass i butik kan stoppas

Alkoglass
Alkoglass, Fotograf Sara Axelsson

Regeringen föreslår i en ny utredning att alkoglass ska komma att lyda under samma regler som andra alkoholhaltiga drycker, rapporterar tidningen Accent. ”En seger” enligt de som lobbat för en lagändring ända sedan glassen dök upp på den svenska marknaden. Men väntan på att den nya lagen träder i kraft är alldeles för lång, menar kritikerna.

I en ny utredning föreslår Regeringen en uppdatering av alkohollagen så att den utöver dryck även ska inkludera andra alkoholhaltiga preparat, skriver tidningen Accent. Bland
preparaten återfinns exempelvis godis, pulver och den länge omdebatterade alkoglassen.

För närvarande kan den som fyllt 18 år köpa den femprocentiga isglassen i vanlig butik, trots att man enligt lag endast får sälja dryck med ett innehåll på högst 3,5 volymprocent alkohol. Om regeringens förslag går igenom kommer försäljningen av glassen istället att ske på Systembolaget.

– Jag tycker att det är jättebra att de äntligen kommer att behandla alkoglassen som den vara det är, det vill säga en frusen drink, säger IOGT-NTO:s ordförande Johnny Mostacero till Accent.

Organisationen har länge lobbat för en uppdatering av alkohollagen och är glada över att arbetet gett resultat. Däremot är man kritisk till regeringens förslag på när lagen ska börja gälla. Om motionen godkänns ska lagen träda i kraft den 1 januari 2019, orimligt sent enligt Johnny Mostacero.

– Vi tycker att det här borde vara på plats till nästa sommar
då nästa stora försäljningsperiod för den här frusna drinken
börjar, 2019 känns jävligt långt bort…

Text: Mariela Lind
Foto: Sara Axelsson

Europas unga dricker mindre

Bruket av alkohol och tobak fortsätter att minska bland Europas ungdomar. Trots det har berusningsdrickandet inte minskat och Sverige är det enda landet där tjejer dricker mer än killar.

The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) har vart fjärde år sedan 1995 samlat in jämförbara data om sextonåriga europeiska skolelevers erfarenhet av olika droger. Alla länder i Europa kan delta och under de 20 år projektet pågått har deltagarantalet varierat mellan 23 och 39 länder.

Nedåtgående trend
Resultatet av undersökningen i Sverige jämfört med övriga deltagande länder i Europa visar på en nedåtgående trend av ungdomars bruk av alkohol, tobak och droger. En anledning tros vara att man umgås mer via sociala medier och att det inte kräver det falska mod alkohol ger. Men trots att färre ungdomar dricker alkohol har inte berusningsdrickandet minskat. Drygt var tredje elev har druckit sig berusad den senaste månaden och resultatet ligger på samma nivå som när den första undersökningen gjordes 1995. Bara Danmark och Estland visar ett högre resultat. Undersökningen visar också att svenska flickor är de enda som druckit mer alkohol vid det senaste berusningstillfället än sina jämnåriga pojkar.

CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning som sammanställt Espads undersökning vill ändå understryka att de svenska ungdomarna ligger bra till på de flesta andra jämförelserna.

– Alkoholkonsumtionen visar på en tydlig nedgång i alla data och andra undersökningar vi jämför med. Jag tycker ungdomarna är värda en applåd, säger Håkan Leifman, direktör för CAN, till tidningen Accent.

Sammanställningen (Rapport 159) finns att ladda ner på: http://www.can.se

Text: Ylva Alsterlind

 

Tolv steg till ditt nya liv

SONY DSCAtt bestämma sig för att bryta vanor kan för somliga vara det största steget de tagit i livet, att sedan stå fast vid det och inte gå tillbaka till det invanda mönstret är en ännu större prestation.

På Kompassen jobbar Kristina Ojala, Lars Zetterström och Mattias Samuelsson. Alla tre jobbar som alkohol och drogterapeuter. På Kompassen bedrivs alkohol och drogbehandling enligt AA:s (Anonyma Alkoholisters) tolvstegsprogram.

Drogfrihet är en självklarhet för att få delta. Behandlingen innehåller både gruppterapi, föreläsningar och problemlösningar. Kristina, Lars och Mattias har full förståelse för sina medmänniskor, då de har egen bakgrund med missbruk eller medberoende. Alla har de blivit hjälpta av tolvstegsprogrammet.

Historia
AA startade redan 1935 i Akron, Ohio, USA av Bill som jobbade som börsmäklare och Bob, som var läkare med egen privatklinik. Dessa två ansågs vara obotliga alkoholister. Efter att prövat olika metoder var för sig, lyckades Bill till slut bli nykter. När Bob och Bill kom i samspråk på Bobs praktik förstod Bob att det går att bli nykter även som grav alkoholist.

Med hjälp av Bills övertygelse blev Bob nykter till slut. De slog sig ihop och utvecklade en metod som verkade fungera. De första fyra åren lyckades de få 100 människor nyktra. Året 1939 gav de ut sin grundtext i boken, Alcoholics Anonymous (Anonyma Alkoholister). I den förklarar man AA:s tolvstegsfilosofi, där metoden är kärnpunkten och tillfrisknade personer skrivit sin levnadsberättelse.

Från den tidpunkten utvecklas AA snabbt. På 40-talet började AA spridas över hela världen, men det skulle dröja ända till 50-talet innan anonyma alkoholister kom till Sverige. Dessa uppgifter hämtade från http://www.aa.se.

Vad är tolvstegsprogrammet
– Tolvstegsprogrammet bygger på filosofin som är framtagen av nyktra alkoholister för alkoholister, att ge stöd och hjälp till varandra.
Syftet med programmet är att få kunskap om alkoholismen, att göra förändringar, bryta med sitt gamla mönster och sina tidigare misstag. Det är svårare än man tror, även om man bara gör små förändringar. Det är viktigt att lägga sig till med rutiner som blir nya vanor med tiden, säger Lars Zetterström.

Tolvstegsprogrammet är som namnet säger tolv steg, det är själva huvudbehandlingen. Under tiden man går på programmet får man hjälp, stöd och kunskap om sjukdomen alkoholism.

Med egen insats gäller det att lära in nya vanor och rutiner. I de tolv stegen får man hjälp av en sponsor som är en person som har gått före i tillfrisknandet, att våga titta tillbaka på sitt eget liv, lära sig sluta älta, att kunna erkänna och acceptera att man har en beroendesjukdom.

Mattias Samuelsson berättar:
– Behandlingen vi bedriver är i tolv steg. När man gör sitt första steg, jobbar man med att fundera över hur ens liv blivit på grund av alkoholen, hur förhållandet är till droger, erkänna inför sig själv att man inte kan hantera alkohol eller droger och att man inte har kontrollen. Andra steget är att se och börja förstå vad konsekvenserna blivit av allt drickande.

Ta del av och lyssna till andra
Att ges möjlighet att berätta vad man har i bagaget, vad som har hänt, vad man kommit fram till, vad är det som gäller i dag? Den typen av reflektioner hjälper den enskilde att gå vidare i programmet.

När man gått vidare tar man hjälp av en sponsor, en person som har gjort samma resa, som vägleder och stöttar i de nästkommande stegen. Personer som är med i AA behöver bygga upp tron på sin inre kraft, även att kunna tro på något som är större än en själv.

Många tror att AA är en religiös organisation, men så är inte fallet, utan var och en har sin egen tro, vare sig den är religiös eller inte. Organisationen finns i 185 länder på grund av sin obundenhet till någon specifik tro.

– Gemensamt för alla som går på AA är att man inte kan hantera alkohol, personen i fråga kan inte bestämma hur mycket han eller hon bör dricka eller droga och kan heller inte känna gränser när det är dags att sluta med drickandet, berättar Mattias.

– Man börjar behandlingen med att gå en motivationsgrupp som är två dagar i veckan. Sedan går man över i primärbehandlingen som är tolv veckor. Kursen pågår varje dag, måndag till fredag i tolv veckor. Under den tiden har man hört andra redovisa, man har börjat fundera på sig själv och lära känna sig själv och förstå hur alkoholen har påverkat min och andra i relationer, säger Kristina Ojala.

Hur många blir friska?
– Behandlingen är olika för olika individer, några hoppar av för att komma tillbaka i ett senare läge. Andra kör direkt, en del dricker en period, det ser olika ut, enligt Lars.

Det gäller att bestämma sig, vara beredd att sluta dricka eller droga. Att bryta invanda vanor och mönster, för att sedan bli så stark att man kan stå fast vid det beslut man har tagit. Det är en träning att lära sig vara nykter, det tar sin tid och det är mycket känslor med i bilden.

Redan på 1960 -talet fastställde FN och Världshälsoorganisationen att alkoholberoendet är en kronisk sjukdom. Det är svårt med måttlighet, i regel behöver den beroende helt avhålla sig från spritdrycker.

Det är svårt att svara på hur många som blir friska från sin alkoholism. Men Socialstyrelsen gör rekommendationer om vilka metoder som kommuner och andra organisationer bör använda för personer med alkoholproblem, och där rekommenderas tolvstegsprogrammet.

Text och Bild: Lotta Tammi

Jag höll på att dö

1234Kroppen håller på att lägga av. Den kanske kan ge mig 10 år till, men i vilket skick? Jag som missbrukat droger och alkohol saknar frisk lever.

Min medvetenhet över att jag inte längre är en ungdom börjar bli påfrestande. Mina yttre förhållanden stämmer inte in med mina inre värden. Om jag inte slutar med allt som är onyttigt så kommer det ge mig jobbiga konsekvenser. Om jag fortsätter dricka alkohol så kommer jag som redan har en dålig lever få det jäkligt jobbigt om jag över huvud taget blir gammal.

Från heroin till alkohol
För 10 år sedan gick jag med i ett program frivilligt för att få hjälp med mitt heroinmissbruk. Jag fick då en ersättningsmedicin som funkar som ett antabus mot heroin. Den gör också så att suget minskar. Att ta Suboxone mot mitt missbruk har funkat mycket bra. Jag har knappt tagit ett återfall på heroin på 10 år.

Med facit i hand så kan jag se att jag började dricka för mycket alkohol när jag slutade med heroinet. Jag ersatte den ena drogen med en annan, trots att jag hade blivit varnad att folk som hade slutat med heroin hade lätt för att börja missbruka alkohol. Folk med stor kunskap om missbruk hade varnat mig om att ta det lugnt med alkoholen. De hade sett i verkligheten hur missbrukare byter från en drog till en annan.

Under många år så trodde jag att det skulle gå att dricka sprit som normala människor. Så som de flesta gör, ta en sup eller två vid helgen. Det gick ganska bra under ett flertal år men till slut blev det för mycket. Har man väl skapat ett beroende då är det nog nästan omöjligt att kunna hålla på så där lagom som andra gör.

För mig tog det flera år innan jag fattade att jag hade problem med alkoholen. Det tog också lång tid att våga erkänna att jag höll på att utveckla ett alkoholmissbruk. Det krävde också stake att be om hjälp.

I alla behandlingsformer så påstås det att man måste erkänna att man har problem, annars kan man inte få hjälp. Erkänner man inte problemen finns det ju inget man kan göra. Det har jag hört på Dr Phil. Även 12-stegsbehandlingens första budord handlar om detta. Erkänn att du har ett allvarligt problem, ett problem som du med egen vilja inte kan kontrollera.

För cirka ett och ett halvt år sedan bad jag om att få hjälp med mina alkoholproblem. Då började jag med antabus, som är ett läkemedel som används mot alkoholberoende. Om man tar medicinen tillsammans med sprit får man mycket obehagliga konsekvenser. Ibland till och med livsfarliga konsekvenser.

Läkarna påstår att om man har tagit antabus under en period så bör man inte dricka alkohol på minst en vecka, eller längre tid efter att man slutat. Annars är risken stor att få en negativ antabusreaktion. Ofta består en sådan här reaktion av att man får rodnader i ansiktet, dunkande huvudvärk, svårigheter att andas, yrsel, kräkningar, hjärtklappningar och blodtrycksfall. Intensiteten växlar stort från person till person. Med andra ord, var det en nära-döden upplevelse.

Nära döden
För cirka ett år sedan så gjorde jag ett uppehåll med antabus. Jag tänkte göra ett försök för att se om jag kunde klara mig utan. Anledningen till att jag gjorde ett uppehåll var att jag skulle på en fest som jag hade sett fram emot. Problemet var att det bara hade gått fyra dagar sedan jag tog min sista antabus. Så min tanke var att om jag nu drack försiktigt, då kanske det skulle gå bra. Om inte annat så bör jag väl åtminstone få någon sorts av varning… Jag chansade alltså.

10 timmar senare vaknar jag upp på lasarettet med en massa slangar på kroppen. Jag har ingen aning om vad som har hänt. Det kommer in en syster som berättar att ambulansen hämtat upp mig från festen. Jag hade tydligen trillat ihop och blivit medvetslös. Jag höll nästan på att DÖ. Att det skulle var så farligt fattade jag inte.
Efter ett uppehåll, började jag senare med antabus igen, och idag går det riktigt bra.

Till och med mina levervärden har återhämtat sig och blivit ok. Ett tag när jag drack som mest då hade jag mycket dåliga levervärden. Konsekvensen av det vill jag inte uppleva igen. Jag fick en trötthet utöver det vanliga. Det var inte alls bra för en sån som mig, som tränar varje dag.

Jag som har varit beroende av både droger och alkohol kan lätt säga att avstå droger är enklare än att avstå från alkohol.

Varför? Jo, för att alla pratar om alkohol. Alkohol finns överallt. Bland dina vänner, i reklam, i omklädningsrummet efter träningen, överallt i det svenska samhället så snackas det ofta om fester och fylla. Så det är ingen enkel match att vara nykter med tanke på alla frestelser som finns överallt. Men det är i alla fall enklare i dag när jag bestämt mig för att leva nykter. Till skillnad för ett år sedan då jag letade efter tillfällen för att få festa.

Ett tips till alla er som dricker för mycket: bestäm er för en period att pröva på att leva helt nykter. Testa att ha en vit månad, eller gör som jag; pröva att vara nykter på obestämd tid. Jag kan lova att ni efter ett tag kommer må mycket bättre, din lever behöver nykterhet då och då.

Text: Bengt Andersson
Foto: Per Rhönnstad

Finland vill förbjuda alkoholreklam i sociala medier

SpriiiiiiiiiiitI ASP Bladet nummer 7/2013 skrev undertecknad om att norska TV 3 har förbud mot alkoholreklam, medan svenska TV 3 tillåter den. Nu vill Finland följa efter Norge och förbjuda alkoholreklam i sociala medier, till exempel på Facebook. Sidan Pop Nad redogör för några av turerna i denna härva.

Enligt Pop Nad, vilket står för Nordens Välfärdscenter, är sociala medier en nattmara för folkhälsoorganisationerna och rena önskedrömmen alkoholindustrin. Den här debatten är inte aktuell, utan den har förts fram och tillbaka i flera år. Frågan har bollats mellan olika instanser i några år nu.

Champion är Eurocares benämning på länder som tar ansvar för välbefinnandet hos sina medborgare. I och med att Finland nu vill skriva om alkoholreklamlagstiftningen får de nu denna ”titel”. Detta är den näst högsta beteckningen ett land kan få. Enda länderna som har totalförbud, Norge och Island, är kungar. Debatten har böljat fram och tillbaka mellan den amerikanska kontexten visavi den europeiska. Amerikansk forskning visar att alkoholreklam ökar förbrukningen. Men yttrandefriheten gör att kontrollen av reklamen regleras mer eller mindre av industrin själv.

Ismo Tuominen, regeringsråd från social- och hälsovårdsministeriet säger att Finland har två vägar att gå; antingen ett totalförbud som i Norge, eller också att göra som i Grekland, där det knappt finns några restriktioner. När Finland införde en lag som förbjöd utomhusreklam, lyckades branschen införa ett undantag vid idrottsevenemang. Han försvarar inte undantaget, utan hävdar att det var ett resultat av en politisk kompromiss. En amerikansk forskare, David Jernigan, säger till Pop Nad, att undantag gör att reklamen flyttar på sig och företagen blir mer innovativa.

Kampen om utrymmet
Det som är intressant är att kampen tas upp mot reklam på sociala medier. Regeringsförslaget går ut på att förbjuda marknadsföring där konsumenterna uppmanas att dela visuellt eller skriftligt material. Tidigare var det lättare att se vem avsändaren av reklambudskapet var. Men hur är det nu när någon eller några laddar ner en bild eller film av sig själv/a när de är berusade och flaskan/burken på en alkoholfabrikants hemsida? Eller när användarna skickar reklamfilmer mellan sig på sidan? Ju mer reklamen engagerar, desto större är effekten, menar Tuominen.

Debatten följs med stort intresse av andra länder som överväger att förnya sin alkoholreklamlagstiftning. Jernigan hävdar att alkoholindustrin är bland de snabbaste att börja använda nya tekniker och kanaler i sin marknadsföring. Alkoholindustrin måste också ta ett egenansvar, säger Jernigan till sajten.

– Vi kommer alltid att vara beroende av att alkoholindustrin reglerar sig själva till viss mån. De är snabba på att hitta nya marknadsföringsstrategier och myndigheterna kommer alltid att vara steget efter. Men det är upp till myndigheter och allmänheten att bestämma ramen för industrin, avslutar Jernigan för Pop Nad.

Text: Liselotte Frejdig
Illustration: Janni Littorin

Pop Nad är en populärvetenskaplig webbplats för forskning inom alkohol och narkotika. De återfinns via följande websida:

http://www.nordicwelfare.org/popNAD/

Verktyg för liv utan alkohol och droger

SONY DSCAtt tänka och göra rätt, är en del av den färdighetsträning som Vuxenavdelningen arbetar med inom åter-falls­prevention. Det är en metod som hjälper människor att gå från missbruk till ett liv utan alkohol och droger.

Birgitta Bånkestad, behandlingskonsu­lent inom Vuxenavdelningen och Mat­tias Samuelsson, alkohol och drogtera­peut inom Vuxenavdelningen, berättar för ASP Bladets reporter om en kurs de håller i kring återfallsprevention.

Denna kurs hålls för närvarande vid nio kurstillfällen, och sträcker sig på lika många veckor. Varje träff pågår cirka två timmar per gång. Det är en strukturerad kurs, den plan de följer tar upp olika ämnesområden vid varje mötestillfälle. Det skrivs inga journaler, och det förs ingen dokumentation. Den riktar sig till personer som har slutat och inte vill återfalla i narkotika- eller alkoholmiss­bruk i Karlstads kommun.

– Kursen är frivillig, träffarna sker en gång i veckan, två timmar per gång. Gruppens storlek brukar vara på cirka sex personer. Deltagaren får bland annat lära sig om allt från belöningssyste­met till att hantera suget efter alkohol, droger och de många nackdelarna som finns av att vara beroende. Efter varje träff, får man med sig hemuppgifter som man arbetar med inför nästa träff, säger Birgitta.

Birgitta fortsätter:
– Många av deltagarna tycker kursen är för kort och önskar en återträff efter den avslutats.

EN VÄCKARKLOCKA
Kursen kring återfallsprevention är inte ny. Den har förekommit under flera års tid, med andra ledare. Tidigare hette den Väckarklockan. Kursinnehållet är något omarbetat, men är i stora drag ganska likt sin ursprungsform, och äger rum en till två gånger per år.

Den dag som en brukare känner sig redo och har varit nykter en tid, kan denne få hjälp av sin handläggare eller av andra att komma hit. Inget bistånds­beslut behövs.

Kursen vill samla en grupp människor som har behov av att känna gemenskap med andra människor som är i samma situation. De vill skapa gemensam trygg­het i strävan efter förändring. Männ­iskor ska få förståelse och kunna stötta varandra, som varit med om liknande händelser.

Birgitta tillägger:
– Kursen sker i grupp och kan också genomföras enskilt. Kursen är frivillig och gäller för personer från tjugo år, upp i åldrarna.
– En bra mix för en grupp är när deltagarna har blandade erfarenheter av längd på sin nykterhet. De som varit nyktra under en längre tid inspirerar de som har varit det en kortare tid, säger Mattias.

ROLLSPEL
Birgitta poängterar att det är viktigt att betona att detta inte är något annat än just en kurs:
– Det är ingen behandling. Vi diskuterar det ämne som tas upp för dagen, och gör även små grupparbeten. Vid träf­farna går vi igenom hemuppgifterna från veckan som varit. Vi använder också rollspel, och hur man säger nej vid olika tillfällen när man blir bjuden på droger eller alkohol.

Mattias flikar in:
– Hemuppgifterna är en viktig del. Att ta övningen med sig hem, den man fått under veckan. Dels för att öva på och att hålla frågan aktuell.

Text: Lotta Tammi och Robert Halvarsson
Foto: Lotta Tammi

Fakta:
– Kursen i återfallsprevention består av nio tillfällen.
– Den riktar sig till människor som slutat med narkotika eller alkohol och vill lära sig olika färdigheter som gör att de kan fortsätta vara nyktra och drogfria.
– I kursen får man bland annat lära sig teori kring hjärnans belöningssystem och vad som händer när man slutar med alkohol och narkotika. Man får även spela rollspel, prata om vikten av goda sociala nätverk, hantera risksituationer och andra nyttiga aktiviteter.

Systemet vill se nyktra tonåringar

Tonårsparlören 2013 – Frågor och svar om ungdomar och alkohol – är en gratisskrift som IQ-initiativet AB ger ut och som vill uppmuntra ungdomar till avhållsamhet gentemot den lockande alkoholen. Boken tar upp de flesta orosmoment och frågor man som föräldrar till en tonåring kanske kan ha. ASP Bladet återger några av höjdpunkterna från skriften.

IQ-initiativet AB bildades i maj 2005 och är ett dotterbolag till Systembolaget. IQ har som uppdrag att på olika sätt verka för att minska alkoholkonsumtionen i Sverige. IQ-initiativet har nu gett ut boken Tonårsparlören 2013, som är full av tips, argument och fakta som föräldrar kan ha nytta av.

Men Tonårsparlören tar inte bara upp frågor kring alkohol utan den handlar om väldigt mycket annat också som rör tonåringar och tonårsföräldrar. Boken är ett resultat av ett samarbete mellan forskare, fältarbetare, läkare, psykologer, familjeterapeuter, föräldrar, tonåringar samt olika organisationer.

Alkohol i hemmet

Tonårsparlören resonerar kring föräldrars och andra vuxnas dryckesvanor och hur våra ungdomar påverkas av dessa, hur föräldrar förhåller sig till att låta tonåringarna smaka alkohol i hemmet tillsammans med dem för att visa det ”rätta” sättet att använda alkohol, att en del föräldrar själva köper ut alkohol till sina tonåringar i syfte att ha koll på hur mycket de dricker och mycket annat.

Statistik visar att de tonåringar som får smaka alkohol i hemmet dricker mer än de ungdomar som inte bjuds av sina föräldrar. Det samma gäller för de tonåringar som fått alkohol utköpt av föräldrar eller äldre syskon.

Tonåringars egna tankar

I boken berättar många tonåringar i olika åldrar om varför de dricker alkohol. En del av anledningarna kan vara av nyfikenhet, grupptryck, att man tror att alla andra gör det, rädsla över att hamna utanför, att man vill känna sig vuxen. I Tonårsparlören kan man läsa följande citat: ”Dricker man inte är man rädd att folk sprider det vidare. Att man är tråkig och så”, känner Petrus 16 år, Göteborg. Tonåringarna berättar också hur de ser på föräldrars och andra vuxnas engagemang, ansvar och skyldigheter kring ungdomars drickande.

Gränssättning viktigt

I boken betonas ofta, hur viktigt det är med samtal och överenskommelser för att bygga tillit och förståelse mellan tonåringar och föräldrar. Tonårsparlören berättar att det är viktigt att du som förälder är öppen och ärlig med dina känslor och berättar för din tonåring om du är orolig och i så fall varför.

Ungdomarna säger i boken att det är viktigt att känna att föräldrarna bryr sig, vilket märks genom följande citat: ”Om föräldrarna bara säger okej hela tiden så bryr dom sig ju inte”, enligt Eddie 15 år, Umeå. Ungdomarna förväntar sig och behöver att vuxna sätter gränser. Men det blir lättare för dem att hålla sig till reglerna, om de förstår orsaken till dem och om de själva varit delaktiga i diskussionen innan. Regler och straff som du som förälder bestämmer utan att först prata förebyggande med din tonåring, kan ofta bemötas med ilska och kanske till och med får motsatt effekt än vad du tänkt, kan man läsa i Tonårsparlören. ”Om man får ett straff blir man bara förbannad och arg. Man lär sig inget av det”, säger Melissa 14 år.

Våld, olyckor och sexuella övergrepp

I skriften berättas att alkohol och våld ofta hänger ihop. I 7 av 10 misshandelsfall i offentligt miljö finns alkohol med i bilden. Oftast är det unga män som begår misshandel, men i nästan var femte fall begås misshandeln av en eller flera unga tjejer. Mer än en tredjedel av de som döms för misshandel, är i åldrarna 16-20 år.

Risken för olika sorters olyckor ökar också i samband med intag av alkohol. Fallolyckor, brandolyckor och drunkningsolyckor är några exempel som Tonårsparlören tar upp.

Boken betonar också att det finns stora problem med sexuella övergrepp bland unga när alkohol är inblandad. Cirka 10 procent av tjejerna i nian har haft sex mot sin vilja när de har varit berusade.

Vill du engagera dig i frågor som rör ungdomar?

Ett bra sätt att ta kontakt med ungdomar är att röra sig ute på stan där ungdomarna finns. Det finns många ungdomar som inte har några eller bara få vuxna att prata med. Många tycker dessutom att det många gånger kan kännas lättare att prata med någon som de inte känner.

Runt om i Sverige finns många aktiviteter som har som mål att förebygga eller begränsa alkoholens negativa konsekvenser. På iq.se samlas många av dessa initiativ i form av olika IQ-projekt. Kanske hittar du något projekt där som du gärna vill engagera dig i?

Text: Annika Dahlberg

Faktaruta:

I slutet av boken finns en sammanfattning av innehållet och även en förteckning över organisationer och myndigheter – både för föräldrar och tonåringar – dit man kan vända sig om man har frågor. Man ger även tips på bra webbsidor för vuxna och ungdomar. Där står även de olika källorna man använt sig av när det gäller ren faktainformation.

tonarsparloren.se går det att ladda ner boken eller så kan den beställas till självkostnadspris.

Källor:

Tonårsparlören 2013 – Frågor och svar om ungdomar och alkohol.

Tonårsparlören.se