Etikettarkiv: Alkohol

Försäljning av Alkoglass i butik kan stoppas

Alkoglass
Alkoglass, Fotograf Sara Axelsson

Regeringen föreslår i en ny utredning att alkoglass ska komma att lyda under samma regler som andra alkoholhaltiga drycker, rapporterar tidningen Accent. ”En seger” enligt de som lobbat för en lagändring ända sedan glassen dök upp på den svenska marknaden. Men väntan på att den nya lagen träder i kraft är alldeles för lång, menar kritikerna.

I en ny utredning föreslår Regeringen en uppdatering av alkohollagen så att den utöver dryck även ska inkludera andra alkoholhaltiga preparat, skriver tidningen Accent. Bland
preparaten återfinns exempelvis godis, pulver och den länge omdebatterade alkoglassen.

För närvarande kan den som fyllt 18 år köpa den femprocentiga isglassen i vanlig butik, trots att man enligt lag endast får sälja dryck med ett innehåll på högst 3,5 volymprocent alkohol. Om regeringens förslag går igenom kommer försäljningen av glassen istället att ske på Systembolaget.

– Jag tycker att det är jättebra att de äntligen kommer att behandla alkoglassen som den vara det är, det vill säga en frusen drink, säger IOGT-NTO:s ordförande Johnny Mostacero till Accent.

Organisationen har länge lobbat för en uppdatering av alkohollagen och är glada över att arbetet gett resultat. Däremot är man kritisk till regeringens förslag på när lagen ska börja gälla. Om motionen godkänns ska lagen träda i kraft den 1 januari 2019, orimligt sent enligt Johnny Mostacero.

– Vi tycker att det här borde vara på plats till nästa sommar
då nästa stora försäljningsperiod för den här frusna drinken
börjar, 2019 känns jävligt långt bort…

Text: Mariela Lind
Foto: Sara Axelsson

Europas unga dricker mindre

Bruket av alkohol och tobak fortsätter att minska bland Europas ungdomar. Trots det har berusningsdrickandet inte minskat och Sverige är det enda landet där tjejer dricker mer än killar.

The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) har vart fjärde år sedan 1995 samlat in jämförbara data om sextonåriga europeiska skolelevers erfarenhet av olika droger. Alla länder i Europa kan delta och under de 20 år projektet pågått har deltagarantalet varierat mellan 23 och 39 länder.

Nedåtgående trend
Resultatet av undersökningen i Sverige jämfört med övriga deltagande länder i Europa visar på en nedåtgående trend av ungdomars bruk av alkohol, tobak och droger. En anledning tros vara att man umgås mer via sociala medier och att det inte kräver det falska mod alkohol ger. Men trots att färre ungdomar dricker alkohol har inte berusningsdrickandet minskat. Drygt var tredje elev har druckit sig berusad den senaste månaden och resultatet ligger på samma nivå som när den första undersökningen gjordes 1995. Bara Danmark och Estland visar ett högre resultat. Undersökningen visar också att svenska flickor är de enda som druckit mer alkohol vid det senaste berusningstillfället än sina jämnåriga pojkar.

CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning som sammanställt Espads undersökning vill ändå understryka att de svenska ungdomarna ligger bra till på de flesta andra jämförelserna.

– Alkoholkonsumtionen visar på en tydlig nedgång i alla data och andra undersökningar vi jämför med. Jag tycker ungdomarna är värda en applåd, säger Håkan Leifman, direktör för CAN, till tidningen Accent.

Sammanställningen (Rapport 159) finns att ladda ner på: http://www.can.se

Text: Ylva Alsterlind

 

Tolv steg till ditt nya liv

SONY DSCAtt bestämma sig för att bryta vanor kan för somliga vara det största steget de tagit i livet, att sedan stå fast vid det och inte gå tillbaka till det invanda mönstret är en ännu större prestation.

På Kompassen jobbar Kristina Ojala, Lars Zetterström och Mattias Samuelsson. Alla tre jobbar som alkohol och drogterapeuter. På Kompassen bedrivs alkohol och drogbehandling enligt AA:s (Anonyma Alkoholisters) tolvstegsprogram.

Drogfrihet är en självklarhet för att få delta. Behandlingen innehåller både gruppterapi, föreläsningar och problemlösningar. Kristina, Lars och Mattias har full förståelse för sina medmänniskor, då de har egen bakgrund med missbruk eller medberoende. Alla har de blivit hjälpta av tolvstegsprogrammet.

Historia
AA startade redan 1935 i Akron, Ohio, USA av Bill som jobbade som börsmäklare och Bob, som var läkare med egen privatklinik. Dessa två ansågs vara obotliga alkoholister. Efter att prövat olika metoder var för sig, lyckades Bill till slut bli nykter. När Bob och Bill kom i samspråk på Bobs praktik förstod Bob att det går att bli nykter även som grav alkoholist.

Med hjälp av Bills övertygelse blev Bob nykter till slut. De slog sig ihop och utvecklade en metod som verkade fungera. De första fyra åren lyckades de få 100 människor nyktra. Året 1939 gav de ut sin grundtext i boken, Alcoholics Anonymous (Anonyma Alkoholister). I den förklarar man AA:s tolvstegsfilosofi, där metoden är kärnpunkten och tillfrisknade personer skrivit sin levnadsberättelse.

Från den tidpunkten utvecklas AA snabbt. På 40-talet började AA spridas över hela världen, men det skulle dröja ända till 50-talet innan anonyma alkoholister kom till Sverige. Dessa uppgifter hämtade från http://www.aa.se.

Vad är tolvstegsprogrammet
– Tolvstegsprogrammet bygger på filosofin som är framtagen av nyktra alkoholister för alkoholister, att ge stöd och hjälp till varandra.
Syftet med programmet är att få kunskap om alkoholismen, att göra förändringar, bryta med sitt gamla mönster och sina tidigare misstag. Det är svårare än man tror, även om man bara gör små förändringar. Det är viktigt att lägga sig till med rutiner som blir nya vanor med tiden, säger Lars Zetterström.

Tolvstegsprogrammet är som namnet säger tolv steg, det är själva huvudbehandlingen. Under tiden man går på programmet får man hjälp, stöd och kunskap om sjukdomen alkoholism.

Med egen insats gäller det att lära in nya vanor och rutiner. I de tolv stegen får man hjälp av en sponsor som är en person som har gått före i tillfrisknandet, att våga titta tillbaka på sitt eget liv, lära sig sluta älta, att kunna erkänna och acceptera att man har en beroendesjukdom.

Mattias Samuelsson berättar:
– Behandlingen vi bedriver är i tolv steg. När man gör sitt första steg, jobbar man med att fundera över hur ens liv blivit på grund av alkoholen, hur förhållandet är till droger, erkänna inför sig själv att man inte kan hantera alkohol eller droger och att man inte har kontrollen. Andra steget är att se och börja förstå vad konsekvenserna blivit av allt drickande.

Ta del av och lyssna till andra
Att ges möjlighet att berätta vad man har i bagaget, vad som har hänt, vad man kommit fram till, vad är det som gäller i dag? Den typen av reflektioner hjälper den enskilde att gå vidare i programmet.

När man gått vidare tar man hjälp av en sponsor, en person som har gjort samma resa, som vägleder och stöttar i de nästkommande stegen. Personer som är med i AA behöver bygga upp tron på sin inre kraft, även att kunna tro på något som är större än en själv.

Många tror att AA är en religiös organisation, men så är inte fallet, utan var och en har sin egen tro, vare sig den är religiös eller inte. Organisationen finns i 185 länder på grund av sin obundenhet till någon specifik tro.

– Gemensamt för alla som går på AA är att man inte kan hantera alkohol, personen i fråga kan inte bestämma hur mycket han eller hon bör dricka eller droga och kan heller inte känna gränser när det är dags att sluta med drickandet, berättar Mattias.

– Man börjar behandlingen med att gå en motivationsgrupp som är två dagar i veckan. Sedan går man över i primärbehandlingen som är tolv veckor. Kursen pågår varje dag, måndag till fredag i tolv veckor. Under den tiden har man hört andra redovisa, man har börjat fundera på sig själv och lära känna sig själv och förstå hur alkoholen har påverkat min och andra i relationer, säger Kristina Ojala.

Hur många blir friska?
– Behandlingen är olika för olika individer, några hoppar av för att komma tillbaka i ett senare läge. Andra kör direkt, en del dricker en period, det ser olika ut, enligt Lars.

Det gäller att bestämma sig, vara beredd att sluta dricka eller droga. Att bryta invanda vanor och mönster, för att sedan bli så stark att man kan stå fast vid det beslut man har tagit. Det är en träning att lära sig vara nykter, det tar sin tid och det är mycket känslor med i bilden.

Redan på 1960 -talet fastställde FN och Världshälsoorganisationen att alkoholberoendet är en kronisk sjukdom. Det är svårt med måttlighet, i regel behöver den beroende helt avhålla sig från spritdrycker.

Det är svårt att svara på hur många som blir friska från sin alkoholism. Men Socialstyrelsen gör rekommendationer om vilka metoder som kommuner och andra organisationer bör använda för personer med alkoholproblem, och där rekommenderas tolvstegsprogrammet.

Text och Bild: Lotta Tammi

Jag höll på att dö

1234Kroppen håller på att lägga av. Den kanske kan ge mig 10 år till, men i vilket skick? Jag som missbrukat droger och alkohol saknar frisk lever.

Min medvetenhet över att jag inte längre är en ungdom börjar bli påfrestande. Mina yttre förhållanden stämmer inte in med mina inre värden. Om jag inte slutar med allt som är onyttigt så kommer det ge mig jobbiga konsekvenser. Om jag fortsätter dricka alkohol så kommer jag som redan har en dålig lever få det jäkligt jobbigt om jag över huvud taget blir gammal.

Från heroin till alkohol
För 10 år sedan gick jag med i ett program frivilligt för att få hjälp med mitt heroinmissbruk. Jag fick då en ersättningsmedicin som funkar som ett antabus mot heroin. Den gör också så att suget minskar. Att ta Suboxone mot mitt missbruk har funkat mycket bra. Jag har knappt tagit ett återfall på heroin på 10 år.

Med facit i hand så kan jag se att jag började dricka för mycket alkohol när jag slutade med heroinet. Jag ersatte den ena drogen med en annan, trots att jag hade blivit varnad att folk som hade slutat med heroin hade lätt för att börja missbruka alkohol. Folk med stor kunskap om missbruk hade varnat mig om att ta det lugnt med alkoholen. De hade sett i verkligheten hur missbrukare byter från en drog till en annan.

Under många år så trodde jag att det skulle gå att dricka sprit som normala människor. Så som de flesta gör, ta en sup eller två vid helgen. Det gick ganska bra under ett flertal år men till slut blev det för mycket. Har man väl skapat ett beroende då är det nog nästan omöjligt att kunna hålla på så där lagom som andra gör.

För mig tog det flera år innan jag fattade att jag hade problem med alkoholen. Det tog också lång tid att våga erkänna att jag höll på att utveckla ett alkoholmissbruk. Det krävde också stake att be om hjälp.

I alla behandlingsformer så påstås det att man måste erkänna att man har problem, annars kan man inte få hjälp. Erkänner man inte problemen finns det ju inget man kan göra. Det har jag hört på Dr Phil. Även 12-stegsbehandlingens första budord handlar om detta. Erkänn att du har ett allvarligt problem, ett problem som du med egen vilja inte kan kontrollera.

För cirka ett och ett halvt år sedan bad jag om att få hjälp med mina alkoholproblem. Då började jag med antabus, som är ett läkemedel som används mot alkoholberoende. Om man tar medicinen tillsammans med sprit får man mycket obehagliga konsekvenser. Ibland till och med livsfarliga konsekvenser.

Läkarna påstår att om man har tagit antabus under en period så bör man inte dricka alkohol på minst en vecka, eller längre tid efter att man slutat. Annars är risken stor att få en negativ antabusreaktion. Ofta består en sådan här reaktion av att man får rodnader i ansiktet, dunkande huvudvärk, svårigheter att andas, yrsel, kräkningar, hjärtklappningar och blodtrycksfall. Intensiteten växlar stort från person till person. Med andra ord, var det en nära-döden upplevelse.

Nära döden
För cirka ett år sedan så gjorde jag ett uppehåll med antabus. Jag tänkte göra ett försök för att se om jag kunde klara mig utan. Anledningen till att jag gjorde ett uppehåll var att jag skulle på en fest som jag hade sett fram emot. Problemet var att det bara hade gått fyra dagar sedan jag tog min sista antabus. Så min tanke var att om jag nu drack försiktigt, då kanske det skulle gå bra. Om inte annat så bör jag väl åtminstone få någon sorts av varning… Jag chansade alltså.

10 timmar senare vaknar jag upp på lasarettet med en massa slangar på kroppen. Jag har ingen aning om vad som har hänt. Det kommer in en syster som berättar att ambulansen hämtat upp mig från festen. Jag hade tydligen trillat ihop och blivit medvetslös. Jag höll nästan på att DÖ. Att det skulle var så farligt fattade jag inte.
Efter ett uppehåll, började jag senare med antabus igen, och idag går det riktigt bra.

Till och med mina levervärden har återhämtat sig och blivit ok. Ett tag när jag drack som mest då hade jag mycket dåliga levervärden. Konsekvensen av det vill jag inte uppleva igen. Jag fick en trötthet utöver det vanliga. Det var inte alls bra för en sån som mig, som tränar varje dag.

Jag som har varit beroende av både droger och alkohol kan lätt säga att avstå droger är enklare än att avstå från alkohol.

Varför? Jo, för att alla pratar om alkohol. Alkohol finns överallt. Bland dina vänner, i reklam, i omklädningsrummet efter träningen, överallt i det svenska samhället så snackas det ofta om fester och fylla. Så det är ingen enkel match att vara nykter med tanke på alla frestelser som finns överallt. Men det är i alla fall enklare i dag när jag bestämt mig för att leva nykter. Till skillnad för ett år sedan då jag letade efter tillfällen för att få festa.

Ett tips till alla er som dricker för mycket: bestäm er för en period att pröva på att leva helt nykter. Testa att ha en vit månad, eller gör som jag; pröva att vara nykter på obestämd tid. Jag kan lova att ni efter ett tag kommer må mycket bättre, din lever behöver nykterhet då och då.

Text: Bengt Andersson
Foto: Per Rhönnstad