Etikettarkiv: ALMI

SKOOPI fick storfrämmande

Under SKOOPI:s årskongress och ARC:s avslutningskonferens röstades en ny styrelse fram, samt arrangerades matnyttiga utbildningar i bland annat offentlig upphandling. SKOOPI fick även storfrämmande i form av representanter från de flesta riksdagspartier, LO och Tillväxtverket.

Politikerna och tjänstemännen ingick i en panel där de skulle berätta kring hur de arbetar för arbetsintegrerade sociala kooperativ, samt för den sociala ekonomi varav SKOOPI:s medlemskooperativ utgör en del. Som iakttagare noterade man god stämning och ovanligt stor samstämmighet mellan de olika organisationernas representanter. En inställning som inte verkade klyvas vid de politiska block-gränserna.

Inledde gjorde Miljöpartiets representant Esabelle Dingizian. Hennes positiva inställning var knappast unik, utan återupprepades av flera hos de andra deltagarna.

– Vi är väldigt positiva till hela paketet. 2011 och 2012 skrev vi en omfattande motion i Riksdagen med 21 punkter, där väldigt många punkter specifikt berör det här området, berättade Dingizian.

I panelen satt även Penilla Gunther, som tidigare under dagen röstats fram som ny ordförande för SKOOPI, men hon är också riksdagsledamot för Kristdemokraterna, samt suppleant i Arbetsmarknadsutskottet och Näringsutskottet.

Väl placerad i mitten av församlingen förmedlade hon något som återkom vid flera tillfällen under arrangemanget. Varför går det så långsamt framåt? Jo, för att kunskap saknas, både bland partier samt intresseorganisationer. Många vet inte skillnaden mellan det som kallas för sociala företag å ena sidan, samt sociala arbetsintegrerade kooperativ å den andra. Samtidigt finns det oerhört mycket positivt att lyfta fram:

– Jag älskar det här begreppet att jobba hundra procent av var och ens förmåga, berättar Penilla Gunther.

Kan redan göra mycket
Enda mannen i panelen var vänsterpartisten Kent Persson. Han sitter som ledamot i Näringsutskottet, och är något av en veteran i dessa frågor. Han har jobbat länge för socialt företagande, och underströk att redan i dagsläget kan Sveriges kommuner göra mer för socialt arbetsintegrerade företag och kooperativ än man gör nu. Varför gör man inte det? Kanske beror det på rädsla, för att göra fel och få kritik av det övriga näringslivet, tror Persson.

– Inom ramen för offentlig upphandling kan man idag jobba med socialt företagande, man kan ta social hänsyn och därmed styra det hela mot arbetsintegrerade sociala företag. Det behövs kunskap om det, och det måste ske inom ramen för vad EU säger. Men det är snårigt, medger Persson.

SKOOPI och dess medlemskooperativ har en stor uppgift inför framtiden, menade flera paneldeltagare. Penilla Gunther uppmuntrade sina kamrater att bjuda in SKOOPI till deras partikongresser, gärna gratis, så att ekonomi inte utgör hinder för deltagande. Kanske kan detta och andra kunskapshöjande insatser innebära att SKOOPI så småningom kan nämnas i samma andetag och respekt likt en organsiation som ALMI.

Text: Robert Halvarsson
Foto: Mediagruppen Karlstad