Etikettarkiv: Anna-Lena Arnell

EBL- skolans volontärskurs

Ebl skolanGemenskap, kärlek, energi, hopp, delaktighet, värme, glädje och tro är något av det EBL-skolan vill dela med sig av. EBL står för ”Ett bättre liv.” De jobbar med personer med psykisk ohälsa, långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa.

Skolan består av Eva Lövåker och Helen Hemberg Eriksson, som är anställda i en för övrigt ideell förening. Det har hållits en volontärkurs i två dagar för att ge fler möjlighet att bemanna deras lokaler, även utanför kurstid. Många deltagare i EBL- skolan tycker det är positivt att få träffa andra då de ofta känner sig ensamma.

– Vår vision är att skapa ett bättre liv för personer med psykisk ohälsa, långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa. Vi har sett att det är viktigt att ingå i ett socialt sammanhang, kunna delta aktivt i samhällslivet, ha någonting roligt att gå till och passa tider för att känna sig delaktig i samhället. Vi ser oss även som ett komplement till annan verksamhet, säger Helen.

Om man är intresserad av EBL- skolan kallas man för ett inledande möte. Där diskuterar man var man står och hur man kan göra för att komma närmare sitt mål, till exempel att må bättre, bli bättre på att skriva eller annat beroende på vilken kurs man är intresserad av. Det är okej att ha med sig en person som stöd på samtalet. Tillsammans lägger EBL-skolan upp en plan för undervisningen som följs upp under tiden. Om man vill kan man gå mer än en kurs samtidigt. För att citera Anders Edberg: ”Det är lätt att göra det mätbara viktigt, men svårt att mäta det viktiga”.

MÅNGA KURSER ATT VÄLJA PÅ!
EBL-skolan har en uppsjö kurser att välja bland, av dessa finns: Stresshantering/Stressreducering, Ett sundare liv, Självkänsla, Friskvård, Din egen makt/Återhämtning, Matematik – de fyra räknesätten, Praktisk svenska, Engelska för nybörjare, Kreativa världen, Må bra, Problem-/Konfliktlösning, Umgås med andra i grupp, Vardagsekonomi, samt En liten bok om stora känslor.

SKOLAN TILL ETT BÄTTRE LIV
På hemsidan listas flera citat om skolan av deras elever. Många tycker det är viktigt att komma ut och träffa folk, utvecklas som människa och få bättre självförtroende: ”Det känns bra att ha saker inplanerat i almanackan igen, jag har fått en identitet”, skriver en elev på utvärderingen.
Målet med skolan är att alla ska få kunna delta i en gemenskap utifrån sina förutsättningar och behov. Man vill stötta till ett sundare liv och ett liv där man kan leva så självständigt som möjligt. EBL-skolan önskar alla välkomna till sina lokaler på Kungsgatan i Karlstad där de sprider hopp om positiv förändring och för att förändra attityder mot psykisk ohälsa.

BLI VOLONTÄR!
De två ledarna för skolan, Eva Lövåker och Helen Hemberg Eriksson, säger att de gärna vill ha fler som ställer upp på EBL- skolan. I början kommer de vara närvarande så man kan höra av sig om man undrar om något. Kanske en person kan gå ut på promenad med en grupp, medan någon annan sitter inne och stickar eller virkar. Kanske kan en bokcirkel eller poesikväll startas om intresse finns?

På morgonen den femte september, när ASP Bladet besökte EBL-skolan började vi dagen med fika och en liten presentation av oss själva. Eva och Helen presenterade dagens program. Det bestod i att lyssna till Anna-Lena Arnell från Röda Korset och Carin Wallman från Anhörigstöd. Den sista talaren för dagen var Kathy Blomqvist som är diakon, hon avslutade dagen med att berätta om det goda mötet. Det var många och spännande beröringspunkter att lyssna till.

BLI DELTAGARE!
Från onsdag den 18 september kommer EBL- skolan vara öppen för fika och pyssel, från 13.00 till 15.00. Torsdagen därpå är det promenad från 10.00 och framåt, promenadstavar finns att låna. Om det händer något speciellt läggs detta upp på hemsidan. Enda begränsningen är att försäkringen inte täcker bilresor. Tips på närmre utflyktsmål är Båtbuss, Solacykeln, Kyrktornet eller besök i vattentornet på Kronoparken.
– Vi önskar oss fler volontärer så vi kan ha fler utbildningar med jämna mellanrum, så sprid vidare! blev dagens avslutningsreplik.

Text: Maria Lundby Bohlin och Lotta Tammi
Foto: Per Rhönnstad

Röda Korset – Kommer som en vän.

Röda Korset startades på 1860-talet i Genève av Henry Dunant, och har nu vuxit till en världsomfattande organisation som finns i 186 länder. Genom Genèvekonventionerna, som Röda Korset skapat, ska alla människor i krig vara skyddade. 1914 startades Röda Korset i Karlstad och har nu cirka 1300 medlemmar. Organisationen gör ingen skillnad på folk och folk, utan alla ska kunna få hjälp.

Anna-Lena Arnell från Röda Korsets styrelse berättar att föreningen gör hembesök till ensamma människor och att man bedriver hjälp till invandrare, dessa aktiviteter är bland dom viktigaste man har. Den som vill ha besök ringer till Röda Korset i Karlstad som kontaktar en person till besöket, varje besökare har fått två dagars utbildning. Vid ett besök sitter man och pratar, men man kan även gå på en promenad om tillfälle ges. De får inte uträtta sjukvårdsärenden utan vi kommer som en vän, säger Anna-Lena.

De personer som får ett besök mår bättre utav det, det påverkar dem psykiskt, de blir tryggare och lugnare och mindre oroliga, och det skingrar deras tankar.

En gammal tradition är besöksgrupper. Röda Korset försöker stimulera besökare så de känner sig uppskattade och behövda, bland annat genom att anordna en resa för de 25 personer som ingår i besöksgrupperna.

Inom Röda Korset har man sju grundprinciper man arbetar efter. Två av dem är humanitet och opartiskhet – dessa ska besökare ställa upp på, men de behöver inte vara medlemmar i Röda korset. Inom Karlstads organisation finns 15 stycken frivilligverksamheter, med 175 aktiva medarbetare. Det är framförallt kvinnor som är verksamma inom Röda Korset.

Exempel på sådana verksamheter är: besöksgrupp, flyktingfaddrar, första hjälpen grupp, häktesbesök samt insamlingar.

Text: Olle Stagnér  Bild: Per Rhönnstad