Etikettarkiv: arbetsförmåga

Ett av Sveriges viktigaste företag

Sveriges viktigaste service företag, kan det vara Samhall? Så vill de beskriva sig själva i alla fall. De är ett företag som pysslar med såväl städ, tvätt som fastighetsunderhåll.

Samhall är dessutom ett aktiebolag och de måste ha en ekonomi i balans för att kunna bedriva verksamheten. Men Samhall delar inte ut någon vinst till ägarna som är staten till skillnad mot andra företag. Här återinvesterares vinsten istället i företaget.

Vilka jobbar på Samhall?

Många av de som jobbar där har någon form av en funktionsnedsättning. Andra har varit utbrända, somliga har psykiska funktionsnedsättningar, någon kanske har haft det jäkligt svårt att få jobb. Alla har dock en gemensam sak och det är att de har någon form av arbetsförmåga. Ser man saker från den ljusa sidan så väljer man att se funktionen istället för hindren.

Varför samarbeta med Samhall?

Företaget anser sig ha många nöjda kunder. Anledningen menar de är att de har kompetent personal, som levererar hög kvalité. Tro inte bara för att de har någon nedsättning att kunden accepterar sämre kvalité, för det gör de väldigt sällan. Där är det ingen som tar någon hänsyn till om du är sjuk eller inte utan där är det att man gör ett bra resultat för företaget som beställt tjänsten. Samhall säger att de producerar en kombination av kundnytta, samhällsnytta och medarbetarnytta som inget annat företag kan matcha.

Vilket är Samhalls uppdrag?

De ska utveckla personer med funktionsnedsättning genom arbete och genom att producera efterfrågade varor och tjänster på en konkurrentsatt marknad. Samhall ska arbeta för att de som jobbar där rekryteras av andra arbetsgivare.

Hur får man lön på Samhall?

Arbetsgivare som anställer en person med nedsatt arbetsförmåga kan kompenseras ekonomiskt, genom exempelvis lönebidrag. Syftet med lönebidrag är att underlätta för personer som har det svårt att konkurrera med andra. Arbetsförmedlingen ansvarar för vem som kan få lönebidrag och de beslutar stödets storlek och stödperiodens längd. Allt detta är väl ett bra sätt för att alla ska kunna jobba oavsett om man lider av något problem.

Avslutningsvis kan det vara en idé att berätta att Karlstads kommun återigen gett Samhall förtroende att sköta inköp och distribution av dagliga varor till pensionärer.

Avtalet sträcker sig i över tre års tid med möjlighet till förlängning till ytligare två år. Jobbet innebär 18 heltidstjänster och detta omfattar i sin tur inköp och distribution av dagligvaror. Dessa varor går senare först och främst till cirka 400 pensionärer Att Karlstads kommun återigen anlitar Samhall är ett bevis på att de gjort ett bra jobb.

Text: Christer Adrian

Källa: Samhall, frågor och svar

FRIS – Hjälper människor tillbaka till samhället

frisFRIS betyder ”Försäkringstagarnas rätt i samhället”, det är en ny förening i Karlstad (den startade 10/3-08). FRIS är unik i sitt slag i Sverige, det man arbetar med är att vägleda de försäkrade med stöd och stöttning för en rättvis och rättssäker prövning hos Försäkringskassan.


Stefan Lundmark säger att de som arbetar inom föreningen har egna erfarenheter från att vara utanför samhället, sedan har man läst in sig på ämnet, bl a Förvaltningslagen, för att kunna jobba med dessa frågor. Den hjälp man ger sina medkamrater är att berätta för de sjukskrivna hur beslutsgång och rättsprocess är upplagda inom försäkringsområdet.

Samhället bör vara tillmötesgående och skapa möjligheter för den enskilde individen och dess funktionsnedsättning. Fris gör inga egna medicinska bedömningar. Det är försäkringskassans medicinske rådgivare som är rådgivande till handläggarna i ärendet. Allt som oftast går handläggaren på den medicinske rådgivarens rekommendationer. Den behandlande läkaren bör få mer respekt och tilltro för den bedömning av arbetsförmågan som han gör av den försäkrade.

Fris anser att det som sker idag är orimligt, att en person som efter tio års sjukfrånvaro skall vara helt arbetsför från en dag till en annan. De vill jobba för en mer hållbar rehabilitering utifrån den enskildes funktionsnedsättning och erfarenheter.

Stefan Lundmark (v.ordf) och Karin Blomqvist (ordf) har träffat socialförsäkringsminister Christina Husmark Persson för att diskutera kring dessa frågor vid ett antal tillfällen, de säger att det varit en god dialog men att result har uteblivit.  Fris ser fram emot vilka åtgärder regeringen tänker presentera 2010 för de människor som nu hamnat mellan stolarna och inte uppbär ersättning av något slag.

Fris har nu ca 500 medlemmar från hela landet och kan sägas ha blivit en fackförening för de sjuka, samt även en informationscentral för medlemmarna. Där talar man om vilka rättigheter och skyldigheter den försäkrade har. Det är genom utskick och öppna möten som man erbjuder sina medlemmar att delta i deras verksamheter. Man har även ett café där medlemmarna träffas kring olika teman. Tillsammans med studieförbundet BILDA bedriver Fris ett projekt kallat ”Hela livet” som är en kurs.

Vill du veta mer kan du passa på att besöka deras hemsida

Text: Olle Stagnér