Etikettarkiv: arbetslös

Professor Bengt Starrin om skam och arbetslöshet

PER_2093_01Under en längre tids arbetslöshet kan känslor av utanförskap uppkomma hos människor. Detta har professorn i socialt arbete, Bengt Starrin, forskat om vid Karlstads universitet.

Det som uppstår vid arbets­löshet under en längre tid är skamkänslor, som medför att man känner sig mindre värd. Det här är ett hot mot ens självbild. Det finns två sidor av skamkänslan som problem. Den ena sidan uppstår när man exempelvis blir medve­ten om att man sårat någon och därför ber om ursäkt. Det kallas den positiva sidan av skam och den skyddar den sociala relationen. Den andra sidan är den negativa sida som uppstår exempelvis när man blir vid upprepade tillfällen blir behandlad på ett negativt sätt, som att bli förödmjukad, mobbad eller trakasserad.

Full sysselsättning är bra för välbefinnandet, medan självkänslan sjunker vid ar­betslöshet under längre tid, menar Bengt Starrin. Detta kan framkalla psykisk ohälsa i förlängningen som resulterar i en allvarlig nedstämdhet. Ju sämre eko­nomi man har desto större är risken för att psykiska problem skall uppstå. För­domar gör det svårare för grupper att komma tillbaka. Rädsla och konkurrens och brist på jobb späder på fördomarna. Starrin menar att massarbetslöshet ska­par ett hårdare klimat i samhället.

EKONOMISK STRESS
Vid undertryckta skamkänslor kan man bli antingen deprimerad eller aggressiv menar han. Män reagerar mer åt det aggressiva hållet, medan kvinnor oftare hamnar i depression. I kombination med att pengarna inte räcker till vid arbetslöshet, uppstår det en ekonomisk stress hos de drabbade personerna. Vilket ökar skamkänslan.

– Skam är en allvarlig form av stress. Skamkänslan förvärras när man stänger in den. Att börja prata om sin situation med andra är ett sätt att lösa upp den känslan och bygga upp sitt jag på nytt, säger Bengt Starrin.

Hos en fjärdedel hos dem som är arbetslösa uppstår känslor av skam och aggres­sivitet. Det har han visat i en undersökning från 2008. Starrin menar att skam hänger ihop med samhällets ideal. Det normala är att vara frisk och att arbeta. Den som är sjuk eller arbetslös känner därför att den inte passar in. Om man däremot får beröm och uppskattning så byggs ett förtroende upp mellan personerna.

Bengt Starrin har intresserat sig för stolthet som är den motsatta känslan till skam. För det lilla barnet är stolthet det natur­liga tillståndet. Det får sedan lära sig att känna skam när det bryter mot sociala regler.

– Stolthet uppstår när man känner sig trygg i sina sociala relationer, avslutar Bengt.

Text: Olle Stagnér
Foto: Per Rhönnstad