Etikettarkiv: Arbetsmarknadsförvaltningen

Ett annat sätt att jobba på

Cecilia Leijon & Ola Johnsson
Cecilia Leijon & Ola Johnsson

Arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun har reflekterat kring arbete. Under Socialchefsdagarna talade Cecilia Leijon, chef och Ola Johnsson från arbetsmarknadsförvaltningen kring hur de kom att tänka nytt för att nå personer som står långt från sysselsättning.

Trelleborg är Sveriges sydligaste kommun och är ofta transitort, med Sveriges störta hamn, och är därmed vägen mellan Sverige och övriga Europa. Med 43 000 innevånare är de en kommun som idag styrs politiskt av en kvartett partier bestående av: Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Söderslättspartiet.

Cecilia Leijon har varit med och skapat en arbetsmarknadsförvaltning där fokus ligger på jobb och i lägre grad på bidrag.

– Det är mils skillnad om man har fokus på biståndsrätt eller självförsörjning, det är ju ofta samma organisation men det blir väldigt olika beroende på vilket perspektiv man lägger an i verksamheten, säger Cecilia Leijon.

Det kan låta som tuffa tag, men det beror förstås på hur självförsörjningsperspektivet tillämpas.

Första kontakten för en trelleborgare som söker försörjningsstöd är med arbetsmarknadssekreterare. Mindre dokumentation begärs ut för att snabba upp processen. Nyckelord är: snabba insatser, service till medborgarna och direkt planering.

– Frågan du får är: du är arbetslös nu, vad ska du göra för att komma ut i försörjning eller studier? Sedan upprättas en plan, berättar Ola Johnsson.

På samma sätt upprättas inte nödvändigtvis någon vård och behandlingsplan för exempelvis ensamkommande, utan sätter etablering i arbets- och samhällslivet först. Behandlar man någon som sjuk så känner de sig nog sjuka till slut. Höga förväntningar ger höga prestationer, är deras perspektiv.

– Om jag tror på dig när du kommer in till mig kommer du också att leverera till mig, sammanfattar Cecilia Leijon det hela.

De pekar på att de har nått goda resultat. Strängt taget fick de ut dubbelt så många personer i egen försörjning, jämfört med innan.

Men vad händer med de som lider större social nöd än enbart arbetslöshet? Jo, det finns socialsekreterare och annan personal som kan ta vid då problemen är större än vanligt. Trelleborgs idé är dock att betrakta etableringen i samhället och arbetsmarknaden som det primära problemet för en arbetslös.

– 85% av de vi möter idag kan ta ett arbete imorgon. De femton procenten som är kvar, kan vara föräldralediga, sjukskrivna eller personer med missbruk. Vi glömmer absolut inte dem, vi är kanske inte världsbäst på att möta dem, men vi har ett systematiskt arbetssätt, sammanfattar Ola det hela.

Om man i en kommuns arbetsmarknadsenhet, eller dylikt, möter majoritetens behov och faktiskt lyckas, frigörs resurser för att möta de som blir över och som har mer avancerade stödbehov, tänker man.

Text & foto:
Robert Halvarsson