Etikettarkiv: Ardalan Shekarabi

Civilministern vill överge detaljstyrningen

Civilminister, Ardalan Shekarabi
Civilminister, Ardalan Shekarabi

En tillitsbaserad styrning för verksamheter inom det sociala området. Det önskar regeringen stödja, berättade civilminister Ardalan Shekarabi under Socialchefsdagarna i Karlstad.

Målet är att provverksamheter ska komma igång, som ska ge medarbetaren inom den offentliga sektorn möjligheten att arbeta annorlunda med styrning. Ambitionen är stor. Måltavla för kritiken är det som kallas för New public management, en typ av verksamhetsledningsfilosofi som uppstod som reaktion på hur offentliga organisationer arbetade under 1970-talet.

– Vår utgångspunkt är att låta proffsen vara proffs. Ska vi låta dem vara det måste vi våga lita på dem och medarbetarna i den offentliga sektorn. New public management hade fördelar, det bidrog till effektiv resursanvändning, men har också lett till en del perversa effekter, berättade Shekarabi.

Däribland åsyftas en ökad detaljstyrning och byråkrati, liksom omfattande rapport- och interndebiteringssystem. Istället talar Shekarabi om en tillitsmodell som man önskar främja. Detta ingår i ett paraply i något de kallar för tillitsreformen, för vilket de nu söker provkommuner.

– Målet är att eliminera omotiverade tidstjuvar från den offentliga sektorn. Om vi begär ut uppgifter som inte används bör vi nog sluta begära ut dem, berättade Shekarabi.

Det var inte enda frågan som diskuterades. Under en frågestund fördes även kritiska synpunkter fram angående planerandet av stor-regioner, liksom kring hur regeringen tänker kring kostnaderna för de ensamkommande flyktingbarnen, vilket i det sistnämnda fallet regeringen avser minska.

För många myndigheter och stödinstitutioner var belastningen runt mottagandet av nyanlända stort under föregående år. Shekarabi adresserade detta vid slutdelen av sitt anförande.

– Jag vill rikta ett stort tack till er och era medarbetare för det goda arbete ni utförde under månaderna hösten 2015, och som ni arbetar med även nu, avslutade Shekarabi.

Text & foto:
Robert Halvarsson

Civilminister med plan för upphandlingar

235432456Ardalan Shekarabi är ny civilminister. I Upphandling 24 presenterar han sin nationella strategi för offentliga upphandlingar.

Han doktorerar i upphandlingsrätt, de senaste åren har han forskat i hur man kan ställa miljömässiga och sociala krav i offentliga upphandlingsfrågor. Inom Finansutskottet har han jobbat politiskt med de här frågorna.

Upphandlingsfrågorna kommer att prioriteras inom den nya regeringen.
– Vi behöver en nationell upphandlingsstrategi och det gäller att stärka upphandlingsstödet, säger Ardalan Shekarabi till Upphandling 24.

Sociala och ekologiska mål
Det skall bli enklare att göra upphandlingar. Det viktiga är att ha en idé om hur pengarna skall användas på bästa sätt.
– Vi skall använda upphandlingarna för att nå sociala och ekologiska mål och främja innovationer och teknisk utveckling i landet, berättar Ardalan Shekarabi.

Han påpekade att det historiska samarbetet mellan den offentliga sektorn och näringslivet ledde till teknisk utveckling som gjorde att vårt land blev rikare.

Det handlar om att ta fram idéer och mål för hur landets offentliga upphandlingar skall genomföras och att bygga upp samverkan med Sveriges kommuner och landsting. Att samordna den offentliga upphandlingen inom den statliga sektorn. Det gäller att satsa på kvalité, effektivitet och innovationer.

Upphandlingsstödet vill han flytta från Konkurrensverket till en ny myndighet. Det skall finnas för att genomföra upphandlingar med hög kvalitet och med strategiskt innehåll.

Hur väl den nya regeringen kommer att kunna driva igenom sin politik, kommer att avgöra hur det kommer att bli med dom nya upphandlingsreglerna.

Text: Olle Stagnér
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet