Etikettarkiv: attityd

Det handlar om attityd

Hur ser jag på andra? Hur ser jag på mig själv? I arbetet med att motverka fördomar och att förändra attityder, så hänger dessa frågor ihop. I denna debattartikel utmanas läsaren till eftertanke.

Att förändra andras attityder börjar med att bli medveten om vilken attityd jag själv har. Ska man motverka omgivningens fördomar behöver man se sina egna. Att älska andra börjar med att älska sig själv. Det handlar i mångt och mycket om människosyn. Har jag en negativ syn på människan, ser jag ner på min nästa? Eller ser jag positivt på andra?

Ett första steg i ett förändringsarbete, är att bli medveten och att skaffa kunskap. Många fördomar bygger på okunskap, därför skingras andras oförståelse med att ge förståelse.

Länge trodde jag att dokumentärfilmer skildrade verkligheten, men när jag gick en universitetskurs fick jag förståelse för att det är dokumentärfilmarens tolkning utav verkligheten dessa filmer skildrar. Verkligheten i sig är komplex och inte sällan ologisk, och låter sig inte helt fångas i en dokumentärfilm. Det var alltså genom kunskap och nytt perspektiv som jag kunde skingra den myt jag hade. På samma sätt är det med attityder och fördomar.

Min slutsats av resonemanget är, att det stora förändringsarbetet börjar hos mig själv. Sedan kan jag påverka andra.

Text: Karl-Peter Jansson Foto: Robert Halvarsson

Dystra resultat om allmänhetens attityder till psykisk ohälsa

En undersökning som har gjorts inom ramen för attityduppdraget, visar bland annat att ungefär 1 av 3 anser att personer med allvarliga psykiska problem inte kan återhämta sig fullständigt.

Attityduppdraget
Detta uppdrag är ett regeringsuppdrag som sker i samarbete mellan Handisam och NSPH. Handisam står för Myndigheten för handikappolitisk samordning och nätverket NSPH står för Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.

Ambitionen med attityduppdraget är att öka kunskapen och förändra allmänhetens attityder till psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.

Undersökningen
Bakom studien står Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI) och opinionsföretaget Novus. Undersökningen bygger på svar från 2053 deltagare.

Här följer några resultat som undersökningen kom fram till:

  • 32 procent anser inte att psykisk sjukdom är en sjukdom som vilken annan sjukdom som helst.
  • 26 procent anser att psykiatriska verksamheter inte bör förläggas till bostadsområden.
  • 33 procent anser att utlokalisering av psykiatrisk verksamhet utgör en fara för lokalbefolkningen.
  • 25 procent kan inte tänka sig att arbeta tillsammans med någon som har en psykisk sjukdom.
  • 20 procent skulle inte bjuda in någon till sitt hem om han eller hon visste att personen har en psykisk sjukdom.
  • 36 procent anser att människor med allvarliga psykiska problem inte kan återhämta sig fullständigt.
  • 61 procent anser att de flesta personer som en gång varit patient på en psykiatrisk klinik inte är pålitliga barnvakter.
  • 70 procent anser att de flesta människor med psykiska problem inte får professionell hjälp inom sjukvården.

Vill man läsa hela studien, finns den att ladda ner från Internet: www.handisam.se/attitydstudie

Vill man veta mer om attityduppdraget, kan man gå till följande webbadress: www.handisam.se/attityduppdrag

Text: Karl-Peter Johansson