Etikettarkiv: Bäcken

Bäcken: med barnen i fokus

Sedan 2002 finns en verksamhet vid namn ”Bäcken” på Familjehuset på Norra Kyrkogatan. Det är en stödgrupp för barn och ungdomar, i åldrarna 7-20, vars föräldrar har psykiska problem.  Verksamheten är ett samarbete mellan Landstinget och Karlstads Kommun.

Tanken med Bäcken är att man ska arbeta förebyggande för att stärka barnen inför framtiden. Dessa barn söker vägledning från sina föräldrar men då mamma eller pappa har psykiska besvär kan behöva stöd även från andra vuxna. Exempel på föräldrarnas psykiska problem är depressioner och utmattningssyndrom.

Stigmatisering isolerar barnen
Stigmatiseringen runt frågor som gäller psykiska problem gör att det kan vara svårt att hitta dessa barn. De talar inte gärna om sina problem med någon utanför familjekretsen, vilket gör att man kallar dem för ”de glömda barnen”.
– Ofta har man inte pratat med barnet om föräldrarnas problem innan det kommer till Bäcken, för man vet inte hur man pratar med barn om dessa saker, säger Ann Lehndal Skansen som är samordnare för stödgruppsverksamheten och som tillsammans med Ulla Berner och andra stödgruppledare från Familjehuset, Barn- och ungdomspsykiatrin och Vuxenpsykiatrin driver verksamheten Bäcken.

Barnen känner sig ensamma i sin situation och skuldbelägger ofta sig själva, för de kan tro att de har bidragit till problemet. I dessa situationer kommer ofta föräldern i fokus och barnets behov riskerar därmed hamna i bakgrunden. Barn måste få vara barn, och inte behöva ta för mycket ansvar för en vuxen.

Igenkänning genom gruppsamtal
En stödgrupp på Bäcken består av 5-8 barn, som tillsammans med två gruppledare diskuterar hur det är att vara barn i en familj där en förälder har psykiska problem. Man träffas två timmar per vecka – vid ett femtontal tillfällen – och varje träff har ett specifikt tema. Genom samtal, lek och olika övningar får barnen hjälp att känna igen och sätta ord på känslor och behov. Man målar och ritar också. Exempel på teman är: känslor, roller och gränser.

Syftet med grupperna är bland annat att:
• barnen ska känna att de inte är ensamma, att det finns andra i samma situation
• ge känslomässigt stöd, få barnen att inse att inga känslor är fel
• stärka självförtroendet, ge barnen rätt att ta sig själva på allvar
• lära barnen hur man sätter gränser, att de har rätt att säga nej.
• inge hopp inför framtiden.

Ytterligare en stödgrupp på Familjehuset är ”Hopptornet”. De vänder sig till barn och ungdomar (7-16 år) med föräldrar som har missbruksproblem. Hopptornet som är ett samarbete mellan Familjehuset och Norrstrands Församling inom Svenska kyrkan har funnits sedan 1999.
För barn (7-12 år) som har skilda föräldrar finns stödgruppen ”Skilda Världar”, ett samarbete mellan Familjehuset och Familjerätt som pågått sedan 2008.
Under våren har en Bäckengrupp, en Hopptornsgrupp och två Skilda Världar- grupper varit igång och till hösten kommer nya grupper att startas upp så fort tillräckligt många barn eller tonåringar i en åldersgrupp anmält intresse. Det finns ännu platser kvar.

Verksamheten är kostnadsfri och personalen har tystnadsplikt. Man för heller inga journaler, så varken barn eller föräldrar blir registrerade. Stödgrupperna har en egen e-postadress där barn och föräldrar kan ställa frågor och anmäla till grupp: as.barnungdomsgrupper@karlstad.se

Text: Olle Stagnér Foto: Per Rhönnstad