Etikettarkiv: Barn- och äldreminister

Guide till chefer som vill väl

Samtal ska vara positiva och stödjande. Det är ett av råden Hjärnkoll riktar till chefer som vill hantera en situation där anställda mår dåligt av annat än fysiska åkommor. De har kommit ut med ett kampanjmaterial som de kallar ”Så gör du som chef”.

”Ur samhällsynpunkt finns mycket att vinna, både humanitärt och ekonomiskt, på att få ner det psykiska ohälsotalet”, skriver barn- och äldreminister Maria Larsson i materialets förord. Socialstyrelsen uppskattar att 20 och 40 procent av svenskar upplever någon form av psykisk ohälsa. I 10 – 15 procent av fallen krävs dessutom behandling. Men ohälsan har varit tabubelagd och framförallt märks kanske detta i arbetslivet. Psykisk ohälsa betraktas inte heller på samma sätt som fysisk, och kan upplevas som skamligare.

Materialet tar bland annat upp hur man som chef bör tänka vid rekryteringsprocesser: att genom en hälsofrämjande arbetsmiljö skapa ”friskfaktorer”, att identifiera varningssignaler vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen och hur man kan stödja en sjukskriven medarbetare. Givetvis gäller detta både chefer som är i privat respektive offentlig tjänst.

”Jag tror jag blir hemma idag”

Hjärnkoll tar också fokus på några av de frågeställningar som chefer kan ha kring detta område. Exempelvis hur man stöttar en anställd som mår dåligt på bästa sätt och hur man motverkar negativ stress i arbetslaget.

– Vi vet att psykisk ohälsa är vanligt även på arbetsplatser, och precis som i samhället i övrigt är det inget man pratar öppet om. Men, vi ser det som mycket positivt att så många chefer är öppna för att anställa personer med tidigare erfarenhet av psykisk ohälsa, säger Hjärnkolls projektledare Rickard Bracken.

Det hela går att beställa som studiematerial från Hjärnkoll men även att ladda ner gratis via deras hemsida. Skriften är 56 sidor lång och vid beställning betalar mottagaren enbart portokostnad.

 Text: Robert Halvarsson

Studiematerialet finns här.

Tips för att främja välbefinnande för personal:

– Förankra en värdegrund där alla behandlas med respekt och värdighet och företeelser som mobbning och trakasserier inte tolereras.

– Var öppen för att flexibla arbetstider kan underlätta för personalen att skapa jämvikt mellan privatliv och arbetsliv.

– Arbeta för ett ledarskap där personalen känner sig delaktig i beslutsprocessen och kan identifiera sig med målet för verksamheten.

– Se till att de anställda har rätt kvalifikationer för sina arbetsuppgifter och att arbetsbördan är hanterbar.