Etikettarkiv: Barnahus Värmland

Solastipendiet & Erfarenhetsdagen 2010

I mitten på november träffades förvaltningen för att samlas kring den årliga erfarenhetsdagen. Där ”Två coola damer” vann här det ärofyllda Solastipendiet. ASP Bladet var på plats och minglade med de flera hundra deltagarna.

 

Efter att god mat har serverats på Elite stadshotell så steg nuvarande ordförande i Arbetsmarknads- och socialnämnden Ingela Wretling upp för att presentera årets pristagare av Solastipendiet. Ingela Wretling avgår som ordförande vid årsskiftet och lämnar över den posten till Daniel Berghel, men än så länge har hon den äran.
– Det känns personligen väldigt bra att tilldela 2010 års Solastipendium till Kerstin Persson och Britta Andersson. De är två coola damer som jag har haft väldigt mycket att göra med genom åren. Framförallt när det är väldigt bråttom och eländigt. Jag tycker att de är väldigt duktiga och personifierar socialtjänsten i Karlstad, säger Ingela Wretling.

När ASP Bladet pratar med pristagaren Britta Andersson är hon fortfarande rätt så omtumlad av utmärkelsen. Vi frågade henne vad hon tror att detta kommer att innebära i hennes dagliga arbete.
– Det känns ansvarsfullt men annars vet jag inte om det kommer att påverka mig så mycket. Jag har inte riktigt fattat detta än, säger Britta Andersson.

”Utvecklingskraften kommer underifrån”
Ingela Wretling passade även på att räkna upp några av de verksamheter som har startats de senaste tolv åren, som är den tid hon har varit en del av Arbetsmarknads- och socialnämnden. ASP Bladet upprepar några av dem: Familjehuset, verksamheten Tunneln, stödcentrum för våldsutsatta, Barnahus Värmland, mottagande av ensamkommande flyktingbarn, Rehabcentret på Gökhöjden, Mediagruppen och många fler.
– Jag är inte en sådan person som tar åt mig äran för det här. För i en organisation som är så kunskapsstyrd som den här så kommer utvecklingskraften underifrån. Jag vill bara tacka er för allt fantastiskt arbete de här åren och önska er lycka till framöver, berättar Ingela Wretling.

Efter en kortare paus så begav sig deltagarna till hotellets konferenslokal för att nu istället lyssna till nya socialdirektören Monica Perssons genomgång av förvaltningens ekonomiska situation med anledning av den nya politiska majoritetens budgetförslag, samt den värdegrundsdiskussion som tidigare avdelningskonferenser har innehållit.
– Vi är till för Karlstadsborna, det vill säga de som är medborgare i Karlstads kommun och inte enbart de som bor i centrala delar. För att vi ska kunna ge service är det bland annat viktigt att vi är en kommun i gott skick och att vi har ordning och reda.  Detta är något som avkrävs oss hela tiden, säger Monica Persson.

Förvaltning med god idé Förutom en satsning på det hemlöshetspolitiska projektet ”Housing first” så innehåller det nya budgetförslaget inga större nyheter för Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, jämfört med den tidigare majoritetens budget. Detta innebär att den konsekvensbeskrivning över de nedskärningar som riskerar att drabba förvaltningens verksamheter fortfarande får anses vara aktuella. Men det är oklart vad det kommer att innebära i praktiken när denna artikel skrivs.

Utöver detta presenterade en arbetsgrupp en ny och färskt utarbetad verksamhetsidé som hela förvaltningen kommer att utgå ifrån. Den tidigare idén var en ganska detaljerad skrivelse och den nya är istället mer kärnfull, öppen och kortfattad. Arbetsgruppens representanter presenterade sitt arbete och passade även på att svara på frågor. Den nya formuleringen ska ”kännas i magen” istället för att bara vara en rent intellektuell text, menar Titti Falkenhem.
– Det här ska skilja sig från verksamhetsbeskrivningen. Vi har alla koll på regler och förordningar, men det här ska inbjuda till diskussioner och engagera oss, och inge någon sorts känsla så att vi har någonting att samlas kring och prata om, berättar Titti Falkenhem för erfarenhetsdagens deltagare.

Text: Robert Halvarsson

Barnahus Värmland

Är en ny utredningsplats för barn som startades här i Värmland den andra februari. Ett barn som misstänks ha blivit utsatt för brott polisförhörs och läkarundersöks där. För några år sedan fanns sex stycken Barnahus i Sverige och med Barnahus i Karlstad blir det sexton.

barnahus web

Alla Värmlands sexton kommuner, Åklagarmyndigheten, Polisen, och Landstinget har skrivit på ett avtal om hur man skall jobba på Barnahus. Ett barn kan vara upp till 18 år men den vanligaste åldern är mellan 6 till 10. Sedan starten har man hållit ca 75 förhör. De två personer som arbetar där, Linda och Ann-Britt, tycker verksamheten utvecklats bra sedan starten.

Den målgrupp man vänder sig till är barn som varit utsatta för misshandel i hemmet, sexuella övergrepp, hedersrelaterad problematik, barn som bevittnat våld och unga förövare under 15 år som begått sexuella övergrepp. Personalen på Barnahus har mest kontakt med barnen under polisförhöret. När ett barn blivit utsatt för brott kommer man i kontakt med socialtjänsten, som i sin tur vänder sig till Barnahus för att boka tid för samråd två gånger per vecka. Då kommer socialtjänsten dit och berättar om sitt ärende, med på samrådet är även åklagare, polis, läkare, samt personal från ungdomspsyk och Barnahus.
På samrådet bestäms om det skall göras polisanmälan och om förundersökning skall inledas, det planeras när förhöret av barnet skall ske samt om barnet behöver läkarundersökas och är i behov av kontakt med barn- och ungdomspsyk. Barnen polisförhörs sedan på Barnahus.

Om föräldrarna är misstänkta för brottet beslutar tingsrätten om en särskild företrädare för barnet. Det är den särskilda företrädaren som godkänner beslutet att barnet får tas till Barnahus. Det är socialsekreteraren och personal från förskola eller skola som då kommer med barnet. De poliser som har hand om förhöret har genomgått specialutbildning. När barnen är under 15 år spelas förhöret in för att kunna användas vid en rättegång. Ett polisförhör  på Barnahus tar ca en och en halv timme. I framtiden kommer fler Barnahus öppnas i övriga län då verksamheten fungerat bra.

Text & bild: Olle Stagnér