Etikettarkiv: boendestöd

Lyckad föreläsningsdag för (H)järnkoll

 (H)järnkolls ambassadörer
(H)järnkolls ambassadörer

En torsdagsmorgon den 17 november träffades (H)järnkolls ambassadörer utanför föreningslokalen på Kungsgatan 1 i Karlstad, för gemensam bussresa till en föreläsningsdag i Torsby.

Föreläsningarna hade (H)järnkoll arrangerat i samarbete med Torsby kommun för Arbetsförmedlingen, boendestöd och anhörigsamordnare, med flera. Sammanlagt var det sex stycken kortare föreläsningar av Mia Carlström, Petra Jonsson, Christina Skagert, Heidi Koivumaa, Elisabet Odalen Bjord och Mikael Brunzell.

Det bjöds på både skratt och tårar, och det kändes i luften att åhörarna uppskattade ambassadörerna.

Publiken ville tala med föreläsarna och frågorna var många, vilket ledde till flera intressanta samtal. Eva Lövåker på (H)järnkoll Värmland berättar för ASP Bladet att intresset för att boka ambassadörer var stort och att man upplevde att dagen var lyckad.

Text: Michel Lillsund
Foto: Joanna Halvardsson

Klara, I’m coming home

34534534534534534534När jag skriver det här är jag sedan ett par veckors tid boende i den harmoniska stadsdelen Klara. Nyheten till trots så känner jag redan att jag stormtrivs. Aldrig kunde jag tro att det skulle sluta så här bra, då, när allt höll på att gå sönder…

Det är en förmiddag i maj och jag sitter tillsammans med min förvaltare, mina boendestödjare och min socialhandläg­gare nere i Vuxenavdelningens lokaler. Uppföljningsmötet är nästan till ända då orden faller.

– Ja, så har vi ju beslutat att lägga ner verksamheten på Fagottgatan och istället öppna ett trapphusboende på Malm­torgsgatan. Det innebär att du kommer få nya boendestödjare.

Där och då kände jag hur hela världen rämnade. Stödet som funnits så nära mig i ett år skulle försvinna. Stödet jag mått så bra av. Ilskan blandades med sorg och käns­lorna blev för många för att jag skulle kunna hantera dem på ett konstruktivt sätt.

– Fan ta er!
Samtidigt som jag skrek de orden rätt ut reste jag mig häftigt, stolen välte bakom mig och jag rusade ut genom dörren och smällde kraftigt igen den bakom mig. Det kan tyckas att jag överreagerade men sanningen är den att just då i det ögonblicket kändes det verkligen som att allt jag byggt upp det senaste året nu raserades.

EXPLOSIONEN LEDDE TILL REFLEK­TION
Ett år tidigare hade jag stöd från en annan boendestödsgrupp, men det fung­erade inte fullt ut för mig. Jag behövde mer stöd och situationen förvärrades dessutom av att jag fick diabetes. Som en lösning på det hela bytte jag till Fagottgatans boendestöd, där jag dels skulle ha stödet rent fysiskt närmre (två hus bort) och ha möjligheten att äta vissa måltider hos dem.

Tiden gick och saker och ting började flyta på. Jag fick snabbt tillit till perso­nalen och vi fick med tiden in rutiner. Jag kände hur tillvaron efter många år äntligen började stabiliseras och falla på plats. Självklart kom det bakslag men överlag fungerade det bra. Fram till det där ödesdigra mötet på Vuxenavdel­ningen.

Känslan av uppgivenhet och frustration började dock så smått mattas av ett par dagar efter mötet. Jag och min kurator har under årens gång flera gånger talat om att det kanske skulle vara bra med ett annat boende för min del, men jag har gått i taket varje gång det förts på tal. Nu kändes det dock lite annorlunda. Känslan av hur bra jag mått senaste året då stödet varit så nära, gjorde att en och annan tanke om att försöka få en lägen­het på Malmtorgsgatan poppade upp. Och de poppade upp allt oftare.

Efter bara några dagar hade jag fattat ett beslut – jag skulle ansöka om en lägen­het. Och det gjorde jag. Beslutsproces­sen gick fort och här är jag nu. Boende centralt och med suverän personal nära inpå, vilka ändå ger mig det utrymme jag vill ha. Ramarna och rutinerna gör mig trygg och harmonisk och jag känner en grundtrygghet som inte riktigt funnits där tidigare.

Så här är jag nu. Här är jag, levande mitt i livet. Levande och trygg.

Text: Kajsa Jansson
Foto: Per Rhönnstad

Gruppboende för personer med psykisk funktionsnedsättning på Fagottgatan 59

Torsdagen den 27 april så besökte jag ett gruppboende med boendestöd på Fagottgatan 59 på Kronoparken i Karlstad. Det blev ett annorlunda möte eftersom knappt någon visste att jag skulle komma.

För det var nämligen så att det var boendestödets tidigare chef som ville att ASP bladet skulle komma dit och göra ett reportage. Men nu hade denna person slutat och det var ingen annan av personalen som var jättesugen på att varken bli intervjuad eller fotad. Men jag fick reda på en del ändå, exempelvis att verksamheten hade funnits där nästan exakt i två år och att det egentligen var först nu som personalen hade hittat formerna.

Jag frågade hur många det var som bodde där, och fick till svar att fyra personer bodde utanför gruppboendet medan det bodde sju stycken på plats. Personerna som bodde där hade alla olika bakgrunder men det de hade gemensamt var att de på ett eller annat sätt behövde hjälp i vardagen, exempelvis sådant som matinköp och städning. De flesta gör sin egen mat, men för de som inte orkar eller klarar av det, finns chansen att äta i personalrummet ihop med personalen, eftersom personalen lagar mat.

Återkommande husmöten

Jag frågar också om det finns någon verksamhet, med det menar jag om det finns något gym, biljardbord eller något annat som de boende kan sysselsätta sig med. Till svar får jag att sådant är det dåligt med. Men varje vecka på torsdagar har de ett husmöte, och där bestäms vad som ska göras inför helgen. Sen frågar jag om hur det funkar med de boendes kontrakt, och vad som händer om någon exempelvis super till. Då berättar en från personalen att de boende har egna kontrakt och då gäller reglerna som för vilken person som helst. Så vill de festa är det upp till dem själva.

Men i personalrummet gäller nolltolerans, där får ingen vara påverkad av något substitut. Sen ställde jag frågan om hur många det var som jobbade på stället. Jag får till svar att det är nio i personalen, sju fasta och två är vikarie. De jobbar aldrig mindre än två åt gången, vissa dagar är de till och med fyra som jobbar. Det är alltid någon av personalen som ligger över. Således är det alltid bemannat på något sätt.

Bra trivsel

Vidare frågade jag om de trivdes ihop, och vad de tyckte om arbetsmiljön. Enligt en kvinna som stod och stekte kotletter så trivs personalen mycket bra med varandra, en anledning var att de alla hade olika bakgrunder, någon kom från psykiatrin, medan någon annan kom från vård och omsorg. Det enda som de klagade på var att boendet där personalen håller till kunde kännas lite litet om alla var där samtidigt. Annars var de nöjda med det mesta. Avslutningsvis så vill jag gratta gruppboendet på Fagottgatan 59 för att de nyligen fyllde två år.

Text och Foto: Christer Adrian

 

Egna funderingar

Stödet till människor med psykisk ohälsa behöver förbättras

Jag har egen erfarenhet av psykisk ohälsa och tycker att psykvården kan förbättras på många sätt. Jag kan även tycka att den i vissa fall är under all kritik. Utan att gå in på detaljer så vet jag folk som har behövt hjälp men blivit avvisade. Ibland för att de helt enkelt har sett för fräscha ut och på grund av det har de inte fått den hjälp de kanske behövt. Meningen borde ju vara att Socialstyrelsen ska jobba med människor som drabbas av psykisk ohälsa och se till att dessa människor får en god vård.

Fakta:

Enligt Socialstyrelsens hemsida kan vi lära oss att Boendestöd är ett stöd som blir allt vanligare. Boendestöd är nu den vanligaste insatsen enligt SoL (Socialtjänstlagen) – för personer med funktionsnedsättning. Den 1 oktober 2011 hade nästan 50 000 personer under 65 års ålder, som har funktionsnedsättning, minst en insats enligt socialtjänstlagen från sin kommun.

Hemtjänst i ordinärt boende har tidigare varit den vanligaste insatsen, men nu är det fler som får boendestöd. Det visar ny statistik från socialstyrelsen som samlats in från kommunen och avser personer under 65 år med funktionsnedsättning som var beviljad någon insats enligt socialtjänstlagen som kom till den 1 oktober 2011. Boendestöd är ett stöd i den dagliga livsföringen riktat till särskilda målgrupper.

Bland annat till personer med psykisk funktionsnedsättning. Stödet kan vara både praktiskt och socialt och syftet är att stärka förmågan att klara vardagen i bostaden och i samhället bättre. Det var 17 500 personer under 65 år som hade boendestöd år 2011. Man ser enligt statistiska undersökningar att detta bara ökar med boendestöd. Som sagt allt fler behandlas för vård av psykisk ohälsa. Indelningen av kvinnor eller män är ganska lika i procent.

Källa: http://www.socialstyrelsen.se

Ny försöksverksamhet: Projekt Viken

Ett nytt förvaltningsövergripande projekt har startats. Det handlar om ett socialt provboende med bas på Rosenbadsgatan 7 i stadsdelen Viken. Vi har träffat Katja Glaas för att få veta mer.

Förvaltningsövergripande
Projekt Viken ligger under Arbetsmarknads- och Socialförvaltningen och är ett samarbete mellan avdelningarna ASP-ANA (Avdelningen för Socialpsykiatri, alkohol och narkotika), FAM (Familjeavdelningen) och IFA (Avdelningen för Integration, försörjning och arbete). Administrativt är projektet lagt på Familjeavdelningen och enhetschef är från den 1 oktober Marita Halvarsson. Projekttiden är på ett år.

Syftet
Verksamhetens syfte är att ge möjlighet till eget boende kompletterat med vardagsstöd till unga vuxna som är i behov av detta, för att komma vidare och att vara ett alternativ till institution. För detta ändamål disponerar man ett trapphus med åtta lägenheter, varav sex lägenheter är avsedda att hyras ut och en lägenhet utgör personallägenhet. Det är dock inte fråga om ett gruppboende.

Personalgruppen består av sex personer, fyra kvinnor och två män, som alla har olika bakgrund. Personalen kommer att vara tillgänglig sju dagar i veckan, men inte nattetid. Däremot kan det hända att någon av de boende har kontakt med nattpatrullen.

Målgruppen
I första hand vänder sig detta boende till unga vuxna i åldern 18-25 år med olika problematik. Det är oklart om man kan vara under 18 år. Prioriterade är de som skall hem från institution, alternativt de som skulle klara sig bra på hemmaplan, men saknar boende och vardagsstöd och därför tänks vara aktuella för institutionsplacering.

Två beslut krävs
För att det ska bli aktuellt för en person att flytta in i denna boendeform, krävs två typer av beslut. Dels ett beslut om socialt provboende och dels ett om bostöd.

Utredning inför beslut om bistånd görs av socialsekreterare på respektive avdelning/enhet i samråd med samordnaren på Viken-projektet under hela utredningstiden innan beslut fattas.

Ekonomi
Den enskilde skall ha egen försörjning alternativt försörjningsstöd. Försörjning skall vara klart innan det kan vara aktuellt med kontraktsskrivning och inflytt. Hyran är 3 500 kr per månad och skall betalas i förskott. Varje boende får en egen hyresavi.

Nätverksmöte
Är det möjligt, hålls ett nätverksmöte innan inflytt, i annat fall så snart som möjligt. Detta för att klargöra och presentera vilka inblandade parter som finns runt personen i fråga, och för att komma fram till uppdrag respektive arbetsplan. Är inte nätverksmöte möjligt så skall alternativet vara samarbetsmöte

Inflytt
Innan inflyttning kan ske skall kontrakt med villkorsbilaga och boplan vara samtyckt och underskrivet av den enskilde. Lägenheterna är enkelt basmöblerade med säng, sängbord, soffa, soffbord, köksbord, stolar och lampor. Egna möbler är tillåtna. Handdukar, lakan, kudde, bestick och matporslin får den boende själv stå för.

Det är inte tillåtet med husdjur och varken vapen eller droger får förekomma. Det är heller inte accepterat med någon form av hot och våld. Detta är regler som gäller alla boende.

Utflytt
Redan vid inflytt bör planering för utflytt påbörjas. Den enskilde behöver fråga sig: ”Hur vill jag ha det och hur når jag dit?” Projekt Viken är tänkt som ett tillfälligt boende, som en sluss för att komma vidare. En fungerande tid på Viken kan ge goda referenser mot den öppna bostadsmarknaden alternativt ge bättre förutsättningar för ett bostadssocialt kontrakt.

Sysselsättning och fritid
Tänkt är att alla som har boende i huset ska ha någon form av sysselsättning. Det kan vara såväl praktik som studier, arbete eller behandling i öppenvård.

På fritiden kan man träna i husets källare där det finns en roddmaskin, hantlar och ett pingisbord. Man kommer också att erbjuda olika fritidsaktiviteter som ett alternativ till att vara själv. Det kan vara matlagning, se på film, åka på utflykter med mera.

Planerar man att resa bort, eller att ha någon nattgäst, så bör personalen få veta om det.

Huvudtanken med projektet
Att vara ett alternativ till institution. Att ge bostöd med inriktningen vardagsstöd med individuell planering. Vardagsstödet är huvudbiten som innebär stöd i vardagliga praktiska saker. Det kan vara hur man använder tvättstugan till hur man skaffar en hemförsäkring.
– Projektet vart snabbt ihopsnickrat, så vi vet inte fullt ut hur det kommer att se ut än. Man kan säga att vi är i en infasningsperiod, och att förändringar får ske efter hand, avslutar Katja Glaas som är samordnare för projekt Viken.

Text: Karl-Peter Johansson