Etikettarkiv: Bostäder

Enbart stöd till bostäder räcker inte

Bostäder

Sveriges kommuner och landsting, SKL, vill att regeringen ska göra främst tre ändringar: Bygga fler bostäder där många människor vill bo, komma igång med att bygga bostäder snabbare, samt göra det enklare att få chans till en bostad och ekonomiskt stöd.

För att kunna lösa problemet med bostadsbristen krävs dock mer än ekonomiskt stöd. SKL vill att regeringen ska genomföra bland annat tre ändringar. En av dessa är att bygga bostäder där många vill bo. För att kunna göra detta i mindre kommuner behöver strandskyddet lättas upp. Då blir det enklare att bygga fler boenden på landsbygden.

En snabbare byggstart
Det är också viktigt att byggandet av nya bostäder kan komma igång snabbare. För att uppnå detta krävs det att handläggning om bygglov blir kortare. Idag har kommunerna tio veckor när det gäller att handlägga bygglov, vilket även borde gälla för Länsstyrelsen, menar SKL.

Mer stöd till bostäder 2017
I ett nytt beslut från regeringen kommer ett stöd på tre miljarder per år att läggas på bostäder som kommer att byggas nästa år. Det innebär mer stöd till hyresrätter och studentlägenheter som börjar byggas i januari 2017.

Det ska även bli enklare att kunna få chans till en bostad och tillgång till ekonomiskt stöd som rör bostäder såsom bostadsbidrag, bostadstillägg och bosparande för unga.

Hur ser det ut i Karlstad?
Under hösten 2015 pågick många byggprojekt i Karlstad och dess närhet. Ett projekt som växer fram är Glasberget. Kartberget är ett annat bostadsområde, där det även finns villor och lägenheter. På området Våxnäs byggs Pannan, ett lägenhetshus på åtta våningar med 44 lägenheter.

I och omkring Karlstads centrum kommer det till nya bostäder vid Tingvallastaden och Råtorp. Tyggårdsviken är ett före detta industriområde som byggs om till ett bostadsområde med runt 700 lägenheter. På Norra Stockfallet håller det också på att växa fram en hel del nya bostäder. Bland annat villor och radhus men också lägenheter.

För studenternas del finns både negativa och positiva besked. Under våren 2016 togs bostadsgarantin för studenter bort eftersom det inte fanns några boenden att erbjuda (via KBAB). Det håller dock på att byggas fler studentbostäder, vilket innebär 248 nya lägenheter.

För framtiden finns också en del färdiga detaljplaner gällande kommande projekt.

Text: Matilda Eriksson
Foto: Stefan Ek

Fler hyresrätter skapar en bättre arbetsmarknad

Ju fler som äger sin bostad desto högre blir arbetslösheten. Detta är den enkla summeringen av forskning gjord av David G. Blanchflower och Andrew J. Oswald, rapporterat av Hem och Hyra samt The Independent.

Det visar sig nämligen finnas ett samband mellan ifall man hyr eller äger bostad samt hur hög arbetslösheten kommer att bli. Forskningen har tidigare fokuserat sådan saker som fackföreningar, arbetsskydd i form av lagar och a-kassa i ett försök att förklara hur svår arbetslösheten blir. Forskningen som Blanchflower och Oswald presenterar ger dock en helt annat förklaring till arbetslösheten och det är en oväntad förklaring, som går stick i stäv med rådande politik och forskning.

Forskningen är gjord på USA och 28 av EU:s medlemsländer, den är inte specifik för Sverige så det kan tänkas att det förkommer lokala variationer.

Hyra eller äga? Det avgör arbetslösheten
Forskarna har kikat på en väldigt lång tidsperiod från 1900 till 2010, vilket ger dem en stor provyta.

Bor man i villa eller på annat sätt äger sin bostad så blir man mindre benägen att röra på sig. Detta orsakar att arbetsmarknaden förlorar rörlig arbetskraft. Bostadsägare är även villiga att pendla längre till arbetet än personer i hyresrätter. Detta leder till att bilismen ökar och där med även utsläppen.
Konstigt nog så tenderar bostadsägare att minska eller hindra möjligheten att starta nya företag. Man vill oftast inte att det öppnar nya företag i närheten av bostäderna.

Spanien, tillsammans med Grekland, är ett av de länderna i Europa som har högst andel som äger sina bostäder, närmare 80%. Där är arbetslösheten runt 20% nu. Jämföra man detta med Tyskland eller ännu mer med Schweiz där andel som bor i hyresrätter eller andra lånade bostäder är mycket högre så är arbetslösheten betydligt lägre.

Effekterna tar tid
Det tar dock tid för effekten att synas, I delstater i USA som hade en hög andel av befolkningen som skaffade bostäder de ägde själva tog det runt 5 år innan effekterna bli påtagliga. Detta i form av en arbetslöshet som steg kraftigt jämfört med stater med liten ökning av bostads ägande.

De politiska beslut som främja att människor köper sin bostad, i form av villor bostadsrätter och ägarlägenheter kan där med vissa sig har högst påtagliga och mycket negativa effekter på hur svår arbetslösheten blir. Men det tar dock omkring 5 år innan man ser dessa effekter.
Det är kanske dags att tänka om och satsa på hyresrätter för att sänka arbetslösheten?

Text: Johan Holst
Foto: Henrik Sjöberg

Källor:
Hem och Hyra, 16 maj 2013
http://tinyurl.com/otyser5

The Independent, 12 maj 2013
http://tinyurl.com/cx58ttc