Etikettarkiv: boverket.se

Försörjningsstöd befaras gynna kriminell verksamhet

IMG_6745Sveriges Radio P4 Malmöhus rapporterar att ökad invandring i kombination med en generell bostadsbrist misstänks gynna den svarta bostadsmarknaden. Kommunernas försörjningsstöd befaras användas till svarta ockerhyror. En hyresmarknad som ofta bedrivs av kriminell verksamhet.

– Man tycker inte att man har något val. Familjer kan inte bli bostadslösa. Det kostar för mycket att sätta in människor på vandrarhem eller hotellösningar och man kan inte låta dem bo på gatan, säger Micael Nilsson, utredare på Boverket till Sveriges Radio Ekot.

Försörjningsstöd som är lagstadgat enligt Socialstyrelsen i socialtjänstlagen består av en riksnorm som är ungefär lika stor för alla. I den ingår kostnader för mat, kläder och hygienartiklar. I försörjningsstödet ingår också skäliga kostnader utanför riksnormen, bland annat boendekostnader. Det ekonomiska stödet utanför riksnormen skiljer sig beroende på var och hur man bor, och beslutas därför av socialtjänsten på lokal nivå.

I Boverkets kartläggning av nyanländas bostadssituation på boverket.se från november 2015, har intervjupersoner från bland annat Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, flera kommuner och nyanlända själva berättat om en organiserad svart bostadsmarknad. Organiserade verksamheter där personer försörjer sig genom att ta ut överhyror på andrahandskontrakt och genom att sälja hyreskontrakt för svarta pengar.

– Min uppfattning är att det är vanligt förekommande. Folk betalar alltifrån mer än en fördubbling av den egentliga hyran ner till mer beskedliga summor, säger Marianne Olsson till Sveriges Radio P4 Malmöhus. Hon är stadsdelsdirektör i Angered, en stadsdel i Göteborg där många asylsökande och nyanlända bor.

Trots att många socialsekreterare vet att försörjningsstödet används för att betala svarta hyror kan de inte agera eftersom socialtjänstlagen enligt Socialstyrelsen inte tillåter kontroll av andrahandskontrakt.

– Ja, så kan det vara. Vi agerar ju utifrån socialtjänstlagen. Det är människor som har rätt att få hjälp av oss när det gäller att betala hyran, säger Marianne Olsson till Sveriges Radio P4 Malmöhus, och hon tror att det i många fall är organiserad brottslighet som ligger bakom de svarta kontrakten.

– Det är helt enkelt sådant som vi hör och ser i stadsdelen som får oss att misstänka det, utan att kunna verifiera det. Det är ett problem i sig, men grundproblemet är bristen på bostäder, säger Marianne Olsson till Sveriges Radio P4 Malmöhus.

Text: Ylva Alsterlind
Foto: Stefan Ek