Etikettarkiv: Charlotta Hedström

Vikenkyrkan har hittat en ny väg

IMG_6853Verksamheten Växtplats Viken har genomgått en spännande resa. En verksamhet med cirka tre års bakgrund har blivit förnyelsebar. Diakonen Charlotta Hedström har tidigare arbetat med utsatta människor. Nu arbetar hon fram en ny väg för besökarna.

Att få komma till en drogfri verksamhet och få bli aktiverad på nytt är något växtplatsen har som riktlinje för besökarna. Syftet är att kunna integrera sig med olika människor, gammal som ung, ensam eller tillsammans och känna sig välkommen oavsett problematik eller svårigheter.

Diakonen Charlotta berättar positivt om en kollega som var med i verksamheten redan i fjolåret. Han blev anställd för att genom växtplatsen se till att de skulle bli bra på att möta de med drog- och missbruksproblematik. Han lyckades under sin tid arbeta med ett antal män som besökte verksamheten och hade då ett gott inflytande på processens gång.

Utvidga behovet
De som jobbade med verksamheten upptäckte under sin resa, att deras arbete kunde bli bättre. När besökarna började tappa intresse för verksamheten, förlorade Vikenkyrkan tillfälligt sin växtkraft.

– De som finns här idag, har psykisk ohälsa eller andra behov. Många är ensamma och framför allt äldre kommer, berättar Charlotta.

Det behövdes en ny metod för att fortsätta nå ut. Växtplatsen utvidgade sitt mönster och utgick ifrån att mångfalden också är viktig att tänka på. Den spelar en stor roll och det är behoven som måste styra, för att det ska leda till en trivsam miljö.

32234234Mötesplatsen
Den nya verksamheten döptes om från Växtplatsen Viken till Mötesplatsen och öppnade upp för ett bredare perspektiv, vilket har resulterat i ett bättre arbete.

På tisdagar kan besökarna variera mellan 10-15 personer och det är mestadels kvinnor och någon enstaka man som deltar. Aktiviteter anordnas både för arbetarna och besökarna. De varierar från gång till gång efter besökarnas insatser och intressen.

– Vikenkyrkan är ett vardagshem och skapar hemmatrivsel, anser en besökare på platsen.

Charlotta berättar att mötesplatsens fredagar är såväl trevliga som varierande. Det kan komma runt 15-20 personer per tillfälle. Både män, kvinnor, yngre och äldre passar på att delta i det så kallade fredagsmyset, med matlagning, mys och festligheter.

– Vi känner gemenskap och värme med besökarna inom verksamheten, berättar Charlotta.

Vikenkyrkan utgår från att besökarna ska känna trygghet och ha en plats i samhället på samma sätt som vanligt folk. De med psykisk ohälsa, äldre och yngre människor ska mötas oftare. Mötesplatsen har alltså möjligheten att växa vidare.

– De som kommer hit är jätteglada, avslutar diakonen Charlotta Hedström.

Text: Shanta Eriksson
Foto: Shanta Eriksson & Lotta Tammi

Växtplats Viken

123123123Charlotta Hedström, diakon i Vikenkyrkan, önskar alla varmt välkomna till en gemenskap som ska vara öppen för alla. – Idag öppnar vi dörrarna och bjuder in till vårt gemensamma vardagsrum och kök.

Invigningstalet fortsätter med Monica Persson, socialdirektör på arbetsmarknads- och socialförvaltningen, hon önskar alla varmt välkomna. Hon har med sig Per-Inge Liden, ordförande för arbetsmarknaden och socialnämnden samt Marita Halvarsson, avdelningschef på vuxenavdelningen.

I talet berättar Monica hur idén föddes. Hon satt på sitt kontor vid Kungsgatan och funderade på hur man kan lösa olika frågor angående människor som har problem eller någon form av utanförskap i samhället.

– Som socialdirektör företräder jag arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Där ansvarar jag för sociala frågor som gäller olika svårigheter för människor, berättar Monica.

Funderingar
På samma gång funderade diakon Charlotta Hedström på hur man ska kunna hjälpa. Ingemar, som har haft ett långvarigt missbruk bakom sig, satt även han på sitt håll och funderade på hur man ska lösa situationen. Det var många olika frågor som dök upp och behövde besvaras. Ingemar som i dag har varit nykter och drogfri i ett par år ville göra något för att hjälpa andra. Han jobbar nu för att stötta sina medmänniskor i Vikenkyrkan.

– Jag satt på min kammare och tänkte, medan Ingmar och hans bror satt på sin och tänkte, och i dag inviger vi Växtplats Viken, säger Charlotta.

Växa fram
Genom Ria blev Ingemar tipsad om Charlotta, varpå han och hans bror Tommy tog kontakt med henne. Där kom de fram till att alla tre hade haft liknande tankar. Från detta möte där de började samarbeta tillsammans, tog det cirka ett år från planering till slutresultat. Det är utifrån Charlottas verksamhetsplan de har jobbat.

Ingemar och Tommy hade också varit i kontakt med kommunen för att berätta att något behöver göras för missbrukare. Där träffade de Per Johansson som tände på idén. Monica Persson blev kontaktad, och efter några möten bjöds också Charlotta med varpå allt knöts samman och föll på plats.

123213

Tanken
Charlotta har jobbat som diakon både inom Ria och Stadsmissionen. Hon berättar att det finns många människor som tycker att de inte passar in någonstans. Det var under dessa förhållanden som tanken växte fram att man skulle öppna en drogfri verksamhet dit alla människor är välkomna.

– Det finns så många ensamma människor, som är långtidssjukskrivna, ensamma eller lever i någon form av missbruk, berättar Charlotta.

Hjälpa
Ingemars dotter Sandra, som är beteendevetare i psykologi, har stöttat sin pappa i hans idé om att hjälpa andra människor. Hon säger att man måste våga sätta ned foten.
– Den drabbade måste nå botten innan det vänder tillbaka för att bli bättre, berättar hon.

Plan
– Under behandlingstiden bör man besöka personerna för att göra en planering. Att ha en plan att erbjuda när personen kommer ut underlättar och är ett steg i rätt riktning. Det är viktigt att vara med från början så inte personerna faller tillbaka i sina dåliga vanor, tillägger Ingemar.

Idén fick han efter att ha varit på behandlingshem ett antal gånger. Om det inte finns något att gå till eller inget att göra, då är det lätt att falla tillbaka.

Detta kan nu Växtplats Vikenkyrkan hjälpa till med, är tanken. Alla ska vara välkomna, gammal som ung, ensam eller tillsammans.

– En mötesplats där man känner sig välkommen, en plats där man kan vara med för att påverka från början, säger en nöjd Marita Halvarsson.

Kristina Traulsen, som är präst i Vikenkyrkan, hoppas att det kommer att växa och bli stort.

– Jag finns till om någon vill prata, jag har mitt rum här bredvid, avslutar Kristina.

Text och foto:
Lotta Tammi