Etikettarkiv: Christina Wahrolin

Nytt väx(t)hus för RSMH Kalstasola

img_9477

Karlstasola, riksförbundet för social och mental hälsa, har under en tid haft växtvärk, därför passade de på att byta boning. Från att under ett antal års tid haft sina lokaler och lunchservering vid Kårgränden, har de nu landat vid Tage Erlandersgatan, nära stenbron och Klarälven.

Besökarna var många. Allt från medlemmar, nyfikna gäster och ett större pressuppbåd hade samlats för att mötas av personalens leenden, liksom serveras god dryck och smaskigt tilltugg. När så väl det blågula bandet skulle klippas tog Christina Wahrolin till orda, socialdemokratisk landstingspolitiker och vän till föreningen.

– När jag tittar på era mål så finns det ett som jag gärna skulle vilja nämna. Det handlar om att ni ger möjligheten för människor att växa. Det tycker jag att ni har uppfyllt med råge. Därför är det med stor glädje jag inviger detta stora växhus för RSMH, där ni kan växa i gemenskap och i delaktighet, berättade Christina Wahrolin.

Efter invigningen deltog medlemmar och gäster på fika och minglade i våningsplanet RSMH numera huserar. Intrycket är att det är stort, mycket stort, och stilmässigt lika ljust som i de tidigare lokalerna, framförallt på grund av de chica inredningsdetaljerna.

Fantastisk utveckling

Mattias Gullfeldt är ungdomsledare och engagerad i RSMH Unga Vuxna Kalstasola. En nystartad grupp som riktar sig till personer som är mellan 18 och 30 år gamla. Mattias tycker att flytten har inneburit ett stort lyft, ett lyft han tror kommer innebära många positiva saker framöver.

– Jag har sett en fantastisk utveckling. Allt från då vi var vid Norra Kyrkogatan, till Kårgränd där vi nu är. Vi har flera rum så att man inte behöver vara lika tätt inpå varandra. Vi får också ha detta för oss själva. Det finns fyra toaletter samt rum för pyssel, målarcirklar och individuella samtal. Det blir bättre för både personal och medlemmar, fler personer kan komma hit, berättar Mattias.

Bland kökspersonalen är också glädjen på topp. Trots den stora besökstillströmningen skrattar och ler Elisabeth Lidström stort då hon berättar om föreningen. Snart går hon in i en anställning och det går inte att missta sig på entusiasmen då hon frikostigt berömmer såväl kollegor som medlemmar.

– Här tar man hand om varandra på riktigt. Det är inte bara fina ord. Det ÄR. Annars märker man att folk kan säga fina saker som egentligen inte betyder någonting. Men, att orden här betyder något tycker jag verkligen att de gör, berättar Elisabeth med eftertryck.

Och Elisabeths berättelse på RSMH är också något av en solskenshistoria. Att vara här känns helrätt.

– Jag började praktisera i somras, och hittade min plats direkt. De tyckte om mig, och jag tyckte om dem. Jag hade en idé om att starta ett eget ”vanligt-ovanligt” café, och så fick jag praktik på detta café! I och med att vi gillade varandra, och det fanns en möjlighet att bli anställd, så blev det så, berättar Elisabeth.

Och glad personal lär behövas, för över hundra medlemmar har de hunnit bli, som tillsammans ryms i detta rymliga växhus, vid den klarälvsnära fastigheten nära stenbroa.

Text: Robert Halvarsson
Foto: Stefan Ek

budget under debatt

IMG_6745Sedan i maj 2015 har den rekordlånga kön till barn och ungdomspsykiatrin halverats tack vare de sex privata vårdbolag som landstinget tecknat avtal med. Men smakar det så kostar det, vilket medfört att representanter från Socialdemokraterna och Vänster-partiet lämnat in en interpellation till Landstingsfullmäktige.

Orsaken till de långa väntetiderna för utredningar inom neuropsykiatrin beror delvis på personalbrist. På barn- och ungdomspsykiatrin arbetar 130 personer, men av nio psykologtjänster är endast fem bemannade. Fortfarande ligger väntetiden för att utredas av landstinget på över två år.

Sedan våren 2015 då Landstinget i Värmland tecknade avtal med sex privata bolag, har de som valt att utredas av privata bolag via LiV bara fått vänta i två månader. Cirka 600 barn har fått en utredning på drygt ett halvår.

– Det är mycket och det har gått fort, säger Maria Svensson, verksamhetschef på BUP, till Sveriges Radio.
Landstingsledningen sköt i våras till 10 miljoner kronor extra för att täcka kostnaderna för externa utredningar. Prislappen hamnade på det dubbla vilket är bakgrunden till Mats Sandström (S), Christina Wahrolin (S) och Anders Nilsson (V) interpellation till Landstingsfullmäktige.

I interpellationen vill representanter för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ha svar på vem som fattade beslutet att budgeten fick överskrivas. Politikerna vill också veta hur det aktuella läget är, hur vårdbehovet ser ut och hur det följts upp efter utredningarna.

Marianne Utterdahl (SIV), ordförande i Primärvårds- och psykiatriutskottet Landstinget i Värmland, skriver i sitt svar till interpellanterna att det naturligtvis inte finns något beslut om att inte följa den fastlagda budgeten. Budgeten förstärktes 2015 med 10 miljoner kronor men psykiatrin har under året visat ett ekonomiskt underskott. Utterdahl beskriver att skälet till stora delar beror på svårigheter med kompetensförsörjning inom Landstinget och även ett ökat behov.

Arbetet att åtgärda väntetiderna till Neuropsykiatriska utredningar startade enligt Marianne Utterdahl redan under förra mandatperioden. Sedan en revisionsrapport 2011 som visade på en rad brister, har förnyade arbetssätt och genomlysningar genomförts. 2014 inleddes arbetet med en ny och förstärkt organisation för BUP. I den nya organisationen som trädde i kraft våren 2015 ska varje mottagning ha resurser för att klara hela vårdkedjan. Det som har varit svårt är att bemanna organisationen.

I dagsläget väntar 430 barn på neuropsykiatrisk utredning skriver Utterdahl i sitt svar. Samtliga barn är inventerade genom telefonkontakt och de som har haft behov av insats på BUP har fått det. Fokuset har ändrats från utredning till faktiska behov. Varje barn får vård utifrån rätt vårdnivå tack vare de medicinska prioriteringarna som nu görs. Alla som utretts under 2015 har erbjudits en föräldrautbildning och därefter ett kartläggningssamtal.

2016 är 10 miljoner kronor avsatta för externa utredningar. Det motsvarar cirka 300 utredningar skriver Utterdahl. Från 2016 erbjuds först ett kartläggningssamtal och utifrån familjens behov tas sedan en vårdplan fram. Verksamheten räknar med 30 nya barn varje månad, och för framtiden, skriver Utterdahl, gäller det att ge verksamheten tid till att anpassa sig till den nya organisationen och arbetssättet.

Med BUP:s nya organisation tillsammans med den nya ledningsorganisationen för landstinget, finns möjligheter att hantera situationen bättre. Målet är att få effektivare ledning, tydligare styrning och bättre möjligheter till samverkan och flöden.

Text: Ylva Alsterlind
Foto: Stefan Ek