Etikettarkiv: Dalarna County

Internetdroger

ASP-bladet har varit på besök på Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV) och talat med Maria Hill som jobbar som studiekonsulent och bland annat med föreläsningar om Internetdroger. ”Det viktigaste är att störa verksamheten”, påpekar Maria Hill.

Internetdroger kan man köpa över Internet lika enkelt som man kan köpa kläder och det finns både lagliga och olagliga preparat. Ibland kallar man dem designer drugs eller research chemicals. Medlen är ofta framtagna i annat syfte än berusningsmedel, exempelvis som badsalt som ger amfetaminliknande effekt, tillväxtmedel eller komponenter i färg. Andra gånger kan det vara ämnen som tagits fram för medicinskt bruk, men som inte godkänts på grund utav att biverkningarna varit för stora. Är det spice, som röks, så består de ofta av en blandning utav örter som kan få cannabisliknande effekter, men som inte syns på kissprov.

Ett annat problem är att man inte kan veta koncentrationen av ämnena. Om en dos är lagom en gång, så kan nästa dos vara annorlunda och ge effekt som är sju resor värre, påpekar Maria.

ÄMNEN I GRÅZONEN

På Folkhälsoinstitutets hemsida kan man se en lista på vilka ämnen som är under utredning. Ofta skrivs det ”sista utförsäljning av detta ämne” då ämnena snart blir förbjudna. Då skapas kemiska ämnen som är nästan likadana, men inte exakt.

Från att nya droger kommer in på Folkhälsoinstitutets lista, så tar det cirka ett år (!) före ämnet behandlats tillräckligt i olika instanser före det eventuellt förbjuds, berättar Maria Hill.

För att snabba på processen så kom en ny lag som heter förstörandelagen, där polisen och tullen kan beslagta preparat som man tror kan användas i berusande syfte, och som man tror kan vålla allvarlig skada eller dödsfall för individen, även om den inte är klassad än, men det är ingen straffrättslig lag.

UTMANINGEN I ATT FÖRELÄSA

Jag möter en del ilska över varför man inte kan stänga ner sidor som säljer dessa ämnen. Det finns åldersgräns på sidorna, men om det är en tonåring som köper detta med mammas eller pappas bankkort, så är det ju aldrig någon som kollar upp det.

Det folk reagerar på är mest att de är så lättillgängliga, bland annat drogen NRG (uttalas ”energy”). Enligt forumet Flashback så finns det personer mellan 17 och 60 år ungefär. På Flashback kan man läsa trådar om så kallade ”tripprapporter”, alltså att personer skriver sina upplevelser av olika preparat, man vet inte åldrar då personer ju använder alias, det verkar vara spritt i åldrarna.

En person tog en drog som sänkte kroppstemperaturen så pass att han fick förfrysningsskador och behövde amputera tår och fingrar.

OERHÖRT KREATIVA PERSONER

Det svåraste för föräldrar är när deras ungdomar flyttar hemifrån för att gå på universitetet, där har de inte kontroll över sina barn längre. Internetdroger är inte ett lika stort problem just nu jämfört med alkohol eller cannabis, som nu växer, men om droger får fäste på en plats så kan det gå ruskigt snabbt.

De jag har träffat har ofta varit mycket oförstående, de har inte ens förstått att det finns, och det gjorde inte jag heller för ett år sedan när jag började.

Föräldrar har inte så bra koll. Man kan vara observant om det börjar komma bruna kuvert med ”badsalt” eller ”fågelfrön” som kostar 2500 kronor.

Ett annat tecken är personlighetsförändringar. Drogdistributörerna kommer fram till nya knep hela tiden, det är oerhört kreativa personer som håller på med det här måste jag säga! Man måste veta vad man letar efter för att förstå vad man ser.

SLÄPP INTE PÅ VAKSAMHETEN

Maria Hill är en studiekonsulent och jobbar med studiecirklar och kulturverksamhet. Vi är en mötesplats där man kan utvecklas och vi hjälper personer som vill lära sig mer saker om våra ämnen.

Antalet personer som dricker alkohol blir allt färre, men av dem som dricker alkohol dricker varje enskild person allt mera. Vi måste vara varse så att detta inte blossar upp igen.

NBV har fyra stråk i verksamheten: alkohol och droger är ett, folkhälsa ett, integration samt internationella frågor.

Drogkonsumtionen i årskurs nio i Värmland har gått ner, men jag hoppas att man inte tänker oj vad bra och sätter sig ner, för då är vi snart på väg till det andra problemet igen.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) gör undersökningar kring droger varje år. Alkoholkonsumtionen minskar både hos flickor och hos pojkar i årskurs nio, det man kan se är att flickor närmar sig pojkar i alkoholanvändning, jämfört med när undersökningarna startade på 70-talet och de som dricker gör det mer.

CANNABIS INGEN LÄTT DROG

Maria Hill var med i Nykterhetsförbundets scoutförbund (NSF) som barn, hon blev senare ungdomsledare i 15-16 årsåldern och där ingår det grundläggande information om droger. Jag har också en bror som jag tror är en nykter missbrukare, som har varit missbrukare under många år.

Jag läste om cannabis för 20 år sedan och irriterade mig över att den beskrevs som en ”lätt drog” när man i verkligheten blir bland annat seg i huvudet och spice, cannabisliknande droger, har ytterligare biverkningar eftersom man får en förgiftning varje gång.

LÄS PÅ!

Det är viktigt att föräldrar blir mer medvetna vad riskerna är, vad man ska titta efter, inte minst hur Internet fungerar överhuvudtaget, så att de blir varse om droger dyker upp, till exempel att man observerar i lokaltidningen om droger har cirkulerat i närheten. Det är viktigt att störa verksamheten.

Text: Maria Lundby Bohlin