Etikettarkiv: EBL-Skolan

”Det här är ju hur bra som helst!”

Edith– Låt blicken svepa över färgerna. Ögonen kommer att vila på en eller två färger, välj dem. Orden är Edith Jordans, som återger ett möte med en patient. Ämnet är konstterapi.

I september hölls två föreläsningsdagar för blivande volontärer till EBL-skolan. Detta för att man gärna vill ha lokalerna öppna för socialt umgänge även under tiden som inte utbildning bedrivs. För de som är daglediga och vill arbeta ideellt några timmar i månaden finns erbjudandet att vara ledare och hålla öppet på EBL-skolan. Det är viktigt för människor med psykisk ohälsa, långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa att få ökad möjlighet till aktiviteter och umgänge med andra. Eva och Helene önskar alla i Värmland välkomna till skolan, både som deltagare och som presumtiva ledare.

Från ilsken röd till lugnt grönt

Edith Jordan är fysioterapeut, det som tidigare kallades sjukgymnast, och dessutom uttryckande konstterapeut utbildad i KBT, Kognitiv beteendeterapi. På EBL-Skolans volontärutbildning föreläste hon under rubriken ”Psykisk hälsa – Se det friska.” Hon visar upp Ångest-memes, alltså ett vitt papper med en naken kropps konturer, framifrån, bakifrån och under fötterna som man kan måla i olika färger för olika känslor. Patienterna får välja färger och känslor, varje färg skall tillhöra en speciell känsla. Hon visar upp hur olika patienter har målat, vilka färger de använt och vad de lägger för betydelse i färgen. Ofta startar personen med svart och ilsket rött, senare blir färgerna mildare och lugnare, som grönt och ljusblått.

Hon jobbar mycket med Mindfulness, att vara här just nu. Hon berättar om en man som känt sig som i en båt mitt ute på ett vatten utan att se land någonstans, utan åror.
– Tecknar man ser man sina problem bättre än om man bara tänker på dem? frågar sig Lotta, en deltagare.

Lek på fullaste allvar
– Till och med personer som sitter i fängelse får permission ibland, så varför skulle inte andra också få det? säger Edith.
Om man vill komma i terapi hos Edith, så kan man remittera sig själv eller genom annan till vuxenpsykiatrin. Där tas ärendet upp av en remissgrupp, som beslutar om man få börja. Terapiformen finns även på andra ställen i Karlstad, till exempel på Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), på Centret för traumatisk stress, på Barnhabiliteringen, i kyrkan och på studieförbundet Sensus.

En förutsättning är givetvis att personen är intresserad och nyfiken. Edith berättar om ”Tysta trummor” att man med trummans hjälp kan ge röst till sina inre röster, först tyst och sedan starkare.
– Det är en lek, men en lek på fullaste allvar, säger hon.

Konstterapi
– Men det är ju hur bra som helst! citerar Edith en patient hon haft.
– Jag vill att du beskriver för mig ditt problem med hjälp av de här färgerna, säger Edith i en återgivning av mötet med patienten. Jag föreslår att blicken får svepa över färgerna. Blicken kommer ta en eller två färger. Ta dem, säger hon.

Patienten börjar med det svarta, sen kom den röda färgen. Vad ser vi för någonting?
– Det här är jag. Hon pekar på det röda. Och den svarta muren runt omkring är ångest. Senare får patienten göra en bild till. Den liknar den första, men det röda i mitten har blivit rosa, och muren har spruckit på flera ställen så hon kan nå ut i friheten lite. På den sista bilden är hon orange utan mur.
– Det fina är att man kan se en process. Det är inte jag som gjort något, det är personen själv. Jag har bara startat resan, är Edith noga med att påpeka.

Text: Maria Lundby Bohlin
Foto: Per Rhönnstad

En väg för att må bättre

PernillaNär Pernilla kom till EBL-Skolan första gången gick hon hos en arbetsterapeut. Hon hade sprungit in i den numera sorgligt välkända väggen och mådde inte alls bra. I dag är hon trebarnsmor och snart klar med sin utbildning till behandlingsassistent. ASP Bladets reporter fick sig en pratstund med henne.

Första gången kom hon tillsammans med sin arbetsterapeut och Pernilla kände direkt att det var ett bra, tryggt och välkomnande ställe. Hon kom fort in i gemenskapen.

– Det var tillåtet att vara sig själv. Ingen gjorde sig till, utan alla bara var sig själva. Jag gick på de flesta kurser som fanns, och jag minns speciellt stresshantering, kreativa världen och promenaderna vi gick.

Tror du att din tid på skolan kommer till nytta i ditt kommande arbete?
– Det är jag övertygad om. Jag vet vad mina blivande klienter går eller har gått igenom. Utan att förhäva mig, kan jag säga ”jag vet hur det känns” och verkligen mena det.

Vilken är din bild av skolan i dag?
– Vi har alla behov, stora eller små, av stillhet och att bara få vara. Och de behoven kan EBL- Skolan uppfylla, med råge. Det är tillåtet att må dåligt eller ha en mindre bra dag.

Vad tror du om framtiden?

– Jag tror och hoppas att den är ljus. Fler volontärer tillkommer, de nu utökar kursutbudet och sprider kunskap om att skolan finns.

Det finns ett stort behov i samhället av behandlingsassistenter och trycket ökar hos sjukvården att skaffa hjälp till allt fler personer allt eftersom tempot i tillvaron går fortare. Det finns sällan tid och plats för eftertanke och stillhet.

Text: Liselotte Frejdig
Foto: Per Rhönnstad

Brukar du tala eller samtala?

KathyMånga människor anser att tala och samtala är synonymer. Men enligt diakonissan Kathy Blomqvist är det inte samma sak. Att småprata och kallprata är inte detsamma som att samtala med en annan person. Hon höll sin föreläsning i EBL-skolans lokaler i Karlstad när de hade volontärsutbildning i början av september.

Kathy inledde sin föreläsning med att ge en lexikalisk definition av att samtala respektive att prata. Till att börja med är det två personer som samtalar, är det fler är det en diskussion, ett seminarium eller en pratstund.

Under en gruppdiskussion kom det fram andra saker som behövs för ett gott samtal. En av de viktigaste punkterna är sinnesnärvaro, att verkligen lyssna vad den andra personen säger. Att ge den andra personen tid att tala klart och inte avbryta eller skynda på. Givetvis så gäller detta båda parter, så ömsesidighet är önskvärt. Att visa intresse för samtalspartnern är också väldigt viktigt. Ett vanligt ”fel” många gör är att ge råd, även om det inte efterfrågas.

Det gäller också att ha tålamod med sin samtalspartner och visa tolerans, liksom respekt för den andra personen. Det är även viktigt att ställa öppna frågor, alltså där svaret inte redan finns i frågeställningen. Ett absolut krav är att tala i förtroende, vilket ger en trygghet för båda. En avskild/ostörd och välkomnande miljö inbjuder till goda samtal, så stäng av telefonen. En annan sak många missar är att sitta bra. Att sitta dåligt kan medföra att koncentrationen minskar. Att ha en gemensam sysselsättning, skapar ett band och gör att samtalet ofta flyter lättare.

– En bra start är att vara sig själv och tala förutsättningslöst. Lyssna inåt, för om du inte lyssnar till dig själv, så gör ingen annan det heller, avslutade Kathy sin föreläsning.

Text: Liselotte Frejdig
Foto: Per Rhönnstad

EBL- skolans volontärskurs

Ebl skolanGemenskap, kärlek, energi, hopp, delaktighet, värme, glädje och tro är något av det EBL-skolan vill dela med sig av. EBL står för ”Ett bättre liv.” De jobbar med personer med psykisk ohälsa, långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa.

Skolan består av Eva Lövåker och Helen Hemberg Eriksson, som är anställda i en för övrigt ideell förening. Det har hållits en volontärkurs i två dagar för att ge fler möjlighet att bemanna deras lokaler, även utanför kurstid. Många deltagare i EBL- skolan tycker det är positivt att få träffa andra då de ofta känner sig ensamma.

– Vår vision är att skapa ett bättre liv för personer med psykisk ohälsa, långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa. Vi har sett att det är viktigt att ingå i ett socialt sammanhang, kunna delta aktivt i samhällslivet, ha någonting roligt att gå till och passa tider för att känna sig delaktig i samhället. Vi ser oss även som ett komplement till annan verksamhet, säger Helen.

Om man är intresserad av EBL- skolan kallas man för ett inledande möte. Där diskuterar man var man står och hur man kan göra för att komma närmare sitt mål, till exempel att må bättre, bli bättre på att skriva eller annat beroende på vilken kurs man är intresserad av. Det är okej att ha med sig en person som stöd på samtalet. Tillsammans lägger EBL-skolan upp en plan för undervisningen som följs upp under tiden. Om man vill kan man gå mer än en kurs samtidigt. För att citera Anders Edberg: ”Det är lätt att göra det mätbara viktigt, men svårt att mäta det viktiga”.

MÅNGA KURSER ATT VÄLJA PÅ!
EBL-skolan har en uppsjö kurser att välja bland, av dessa finns: Stresshantering/Stressreducering, Ett sundare liv, Självkänsla, Friskvård, Din egen makt/Återhämtning, Matematik – de fyra räknesätten, Praktisk svenska, Engelska för nybörjare, Kreativa världen, Må bra, Problem-/Konfliktlösning, Umgås med andra i grupp, Vardagsekonomi, samt En liten bok om stora känslor.

SKOLAN TILL ETT BÄTTRE LIV
På hemsidan listas flera citat om skolan av deras elever. Många tycker det är viktigt att komma ut och träffa folk, utvecklas som människa och få bättre självförtroende: ”Det känns bra att ha saker inplanerat i almanackan igen, jag har fått en identitet”, skriver en elev på utvärderingen.
Målet med skolan är att alla ska få kunna delta i en gemenskap utifrån sina förutsättningar och behov. Man vill stötta till ett sundare liv och ett liv där man kan leva så självständigt som möjligt. EBL-skolan önskar alla välkomna till sina lokaler på Kungsgatan i Karlstad där de sprider hopp om positiv förändring och för att förändra attityder mot psykisk ohälsa.

BLI VOLONTÄR!
De två ledarna för skolan, Eva Lövåker och Helen Hemberg Eriksson, säger att de gärna vill ha fler som ställer upp på EBL- skolan. I början kommer de vara närvarande så man kan höra av sig om man undrar om något. Kanske en person kan gå ut på promenad med en grupp, medan någon annan sitter inne och stickar eller virkar. Kanske kan en bokcirkel eller poesikväll startas om intresse finns?

På morgonen den femte september, när ASP Bladet besökte EBL-skolan började vi dagen med fika och en liten presentation av oss själva. Eva och Helen presenterade dagens program. Det bestod i att lyssna till Anna-Lena Arnell från Röda Korset och Carin Wallman från Anhörigstöd. Den sista talaren för dagen var Kathy Blomqvist som är diakon, hon avslutade dagen med att berätta om det goda mötet. Det var många och spännande beröringspunkter att lyssna till.

BLI DELTAGARE!
Från onsdag den 18 september kommer EBL- skolan vara öppen för fika och pyssel, från 13.00 till 15.00. Torsdagen därpå är det promenad från 10.00 och framåt, promenadstavar finns att låna. Om det händer något speciellt läggs detta upp på hemsidan. Enda begränsningen är att försäkringen inte täcker bilresor. Tips på närmre utflyktsmål är Båtbuss, Solacykeln, Kyrktornet eller besök i vattentornet på Kronoparken.
– Vi önskar oss fler volontärer så vi kan ha fler utbildningar med jämna mellanrum, så sprid vidare! blev dagens avslutningsreplik.

Text: Maria Lundby Bohlin och Lotta Tammi
Foto: Per Rhönnstad