Etikettarkiv: EU Projekt

Mitt i naturen – mitt i stan

Naturum är ett upplevelsemuseum som ligger i Mariebergsskogen, och ska fungera som en port till värmländsk naturturism.

En solig sommardag besöker ASP Bladet Marie Johansson som arbetar på Naturum i Karlstad. Hon berättar att Naturum byggdes för tio år sedan efter initiativ av Hans Wennerholm och sedan 2004 eller 2005 har det dessutom varit fri entré på museet. Museum är kanske fel ord, för Naturum är en upplevelse där man kan titta, lyssna, känna och lukta på naturen och djuren.

Naturum lever upp till sitt namn genom att följa Naturvårdsverkets riktlinjer för namnet: det skall vara öppet ofta, det skall finnas en biologisk kompetens och att det skall vara gratis entré. I Karlstad drivs Naturum av kommunen, någonting som är ovanligt. I övriga Sverige drivs Naturum normalt sett av Länsstyrelsen.

UTBYGGNAD

2008 skapades en förstudie till att bygga ut Naturum. Detta dröjde till 2011 innan det blev satt i sjö genom ett EU-projekt, och lokalerna öppnades i maj i år och beräknas vara helt färdiga våren 2013.

Den största förändringen med utbyggnaden av lokalerna syns inte för besökarna, nämligen förbättringen av arbetsmiljön. Tidigare var personalen trångbodda medans det numera finns riktiga lunchrum, omklädningsrum och förråd för personalen. Av det som syns utåt har de fått en större lokal för möten eller skolklasser, som rymmer 40 personer, på ett och samma plan.

Vi har sedan tidigare en bioliknande lokal som lutar framåt, men ibland är det bra att kunna mötas på samma plan. Här kan man ha minnesstunder, namngivningsceremoni och konstutställningar, främst med natur, säger Marie.

VARIERANDE BESÖKARE

Marie berättar att det är väldigt varierat vilka som kommer till Naturum.

Många kommer för att fika i caféet, andra är jättenaturintresserade. Naturum är ett turistmål och en sevärdhet, andra hamnar här av en slump. Under skolsäsongerna kommer det många skolklasser.

Naturum har inga planer på ytterligare utbyggnader i dagsläget.

Marie har jobbat på Naturum sedan 2003, ett år efter dess öppnande, i olika anställningsformer; först som timanställd, sedermera som fast anställd. Naturumpersonalen arbetar för sig och cafépersonalen för sig. Hon tycker att det roligaste och mest intressanta med jobbet är årstidernas skiftningar.

Jobbet är varierat, vi är nära naturen, vi ser årstiderna skifta och vi får träffa mycket människor.

Bland Maries arbetsuppgifter ingår receptions-, kassa- och butikarbete, fylla på varor och fixa utställningen som har visst slitage eftersom det kommer många besökare. Dessutom guidar hon pedagogiskt.

Det är väldigt varierande, säger hon.

Det finns 29 stycken Naturum i Sverige. De flesta ligger naturnära, i nationalparker eller i naturreservat. Bara i Karlstad och på en plats till ligger det mer centralt beläget. På Naturum i Karlstad är caféet mest besökt, men det är svårt att se vem som går var, det kommer över 100 000 personer dit varje år enligt räknaren i entrén.

Text: Joanna Halvardsson och Maria Lundby Bohlin

17th European Social Services Conference Prague, 22-24 Juni 2009

inger unt ingerI juni deltog vi, Inger Granhagen och Inger Olsson i en konferens i Prag om kvalitet i socialtjänsten i Europa. Det var European Social Network som var arrangörer. Vårt bidrag var en work-shop ”Human Technology – a new world of possibilities in supportning a normal lifstyele for people with invisible disabilities”.

I den stora kongresshallen hölls större seminarier, plenar-sessioner, där vi som åhörare kunde lyssna på föreläsningar och samtal om olika sätt att mäta kvalitet inom socialtjänsten. Under invigningsseminariet talade vår folkhälsominister Maria Larsson om olika sociala frågor som kommer att lyftas fram i EU under Sveriges ordförandetid. Inom EU rör det sig framförallt om satsningar mot fattigdom och social utslagning.

I Sverige är fokus lagt på nationella riktlinjer, öppna jämförelser och fritt vårdval Allt som presenterades tolkades till engelska, tjeckiska, spanska, franska, italienska och tyska. Den största möjligheten till erfarenhetsutbyte för konferens-deltagarna fanns i de 28 work-shops som genomfördes.

Vi deltog till exempel i en tjeckisk där man presenterade processen med att arbeta fram kvalitetssystem för tjänster till personer med olika funktionsnedsättningar. Vi genomförde vår work-shop på onsdag morgon den 24 juni. Det var en mycket noggrann planering vi hade fått göra innan vi blev ”godkända”. Dels hade vi fått lämna in ett mycket detaljerat tidsschema i förväg, dels skickat alla PowerPoint-bilder i förväg. Allt för att vår tolk skulle ha möjlighet att förbereda sig. Vår Mediagrupp på ASP/ANA har gjort en film åt oss som visade hjälpmedel. Den engelska texten till filmen fick också skickas i förväg för att tolken skulle kunna förbereda sig.

Vi genomförde presentationen på engelska och den tolkades till tjeckiska. Spontana kommentarer efter presentationen av filmen och hjälpmedlen var: ”Det här kunde jag också behöva”, ”Fler grupper skulle kunna använda de här”, ”Mycket intressant”, ”Mycket väl genomfört”

kongressKonferensen hölls i en enormt stor kongress-byggnad i Prag. Totalt deltog 27 länder och vi var ungefär 400 deltagare. I entréhallen, där vi minglade med andra deltagare, bland annat från Sverige och Danmark, fanns även utställningar att titta på.

Totalt deltog ett 30-tal personer. De kom från t ex Slovenien, Slovakien, Tjeckien, Belgien, Storbritannien och Irland. Det fanns också några deltagare från Sverige med. Dessutom deltog ordförande i European Social Network – Lars Göran Jansson.

I de efterföljande diskussionerna blev det mycket tydligt vilka stora skillnader det är i levnadsförhållandena för personer med psykisk funktionsnedsättning, dels mellan medlemsländerna i EU, dels mellan EU och de länder som ännu inte är medlemmar. På många ställen finns det fort-farande mentalsjukhus och vi fick många frågor om hur vi ger stöd så att man kan bo själv i egen lägenhet. I fler länder är man beroende av välgörenhet för att få möjlighet att kunna delta i någon form av daglig aktivitet eftersom det inte finns någon social service. Vi framförde våra synpunkter på vikten av brukarinflytande, att man som brukare ska ha möjlighet att påverka det stöd man får, att det finns möjlighet till ett gott vardagsliv med sysselsättning och meningsfull fritid.

Vi hoppas att vi planterade några bra idéer i Europa från vår verksamhet.

Text & Foto: Inger Granhagen, Inger Olsson