Etikettarkiv: Familjehuset

Solastipendiet & Erfarenhetsdagen 2010

I mitten på november träffades förvaltningen för att samlas kring den årliga erfarenhetsdagen. Där ”Två coola damer” vann här det ärofyllda Solastipendiet. ASP Bladet var på plats och minglade med de flera hundra deltagarna.

 

Efter att god mat har serverats på Elite stadshotell så steg nuvarande ordförande i Arbetsmarknads- och socialnämnden Ingela Wretling upp för att presentera årets pristagare av Solastipendiet. Ingela Wretling avgår som ordförande vid årsskiftet och lämnar över den posten till Daniel Berghel, men än så länge har hon den äran.
– Det känns personligen väldigt bra att tilldela 2010 års Solastipendium till Kerstin Persson och Britta Andersson. De är två coola damer som jag har haft väldigt mycket att göra med genom åren. Framförallt när det är väldigt bråttom och eländigt. Jag tycker att de är väldigt duktiga och personifierar socialtjänsten i Karlstad, säger Ingela Wretling.

När ASP Bladet pratar med pristagaren Britta Andersson är hon fortfarande rätt så omtumlad av utmärkelsen. Vi frågade henne vad hon tror att detta kommer att innebära i hennes dagliga arbete.
– Det känns ansvarsfullt men annars vet jag inte om det kommer att påverka mig så mycket. Jag har inte riktigt fattat detta än, säger Britta Andersson.

”Utvecklingskraften kommer underifrån”
Ingela Wretling passade även på att räkna upp några av de verksamheter som har startats de senaste tolv åren, som är den tid hon har varit en del av Arbetsmarknads- och socialnämnden. ASP Bladet upprepar några av dem: Familjehuset, verksamheten Tunneln, stödcentrum för våldsutsatta, Barnahus Värmland, mottagande av ensamkommande flyktingbarn, Rehabcentret på Gökhöjden, Mediagruppen och många fler.
– Jag är inte en sådan person som tar åt mig äran för det här. För i en organisation som är så kunskapsstyrd som den här så kommer utvecklingskraften underifrån. Jag vill bara tacka er för allt fantastiskt arbete de här åren och önska er lycka till framöver, berättar Ingela Wretling.

Efter en kortare paus så begav sig deltagarna till hotellets konferenslokal för att nu istället lyssna till nya socialdirektören Monica Perssons genomgång av förvaltningens ekonomiska situation med anledning av den nya politiska majoritetens budgetförslag, samt den värdegrundsdiskussion som tidigare avdelningskonferenser har innehållit.
– Vi är till för Karlstadsborna, det vill säga de som är medborgare i Karlstads kommun och inte enbart de som bor i centrala delar. För att vi ska kunna ge service är det bland annat viktigt att vi är en kommun i gott skick och att vi har ordning och reda.  Detta är något som avkrävs oss hela tiden, säger Monica Persson.

Förvaltning med god idé Förutom en satsning på det hemlöshetspolitiska projektet ”Housing first” så innehåller det nya budgetförslaget inga större nyheter för Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, jämfört med den tidigare majoritetens budget. Detta innebär att den konsekvensbeskrivning över de nedskärningar som riskerar att drabba förvaltningens verksamheter fortfarande får anses vara aktuella. Men det är oklart vad det kommer att innebära i praktiken när denna artikel skrivs.

Utöver detta presenterade en arbetsgrupp en ny och färskt utarbetad verksamhetsidé som hela förvaltningen kommer att utgå ifrån. Den tidigare idén var en ganska detaljerad skrivelse och den nya är istället mer kärnfull, öppen och kortfattad. Arbetsgruppens representanter presenterade sitt arbete och passade även på att svara på frågor. Den nya formuleringen ska ”kännas i magen” istället för att bara vara en rent intellektuell text, menar Titti Falkenhem.
– Det här ska skilja sig från verksamhetsbeskrivningen. Vi har alla koll på regler och förordningar, men det här ska inbjuda till diskussioner och engagera oss, och inge någon sorts känsla så att vi har någonting att samlas kring och prata om, berättar Titti Falkenhem för erfarenhetsdagens deltagare.

Text: Robert Halvarsson

Bäcken: med barnen i fokus

Sedan 2002 finns en verksamhet vid namn ”Bäcken” på Familjehuset på Norra Kyrkogatan. Det är en stödgrupp för barn och ungdomar, i åldrarna 7-20, vars föräldrar har psykiska problem.  Verksamheten är ett samarbete mellan Landstinget och Karlstads Kommun.

Tanken med Bäcken är att man ska arbeta förebyggande för att stärka barnen inför framtiden. Dessa barn söker vägledning från sina föräldrar men då mamma eller pappa har psykiska besvär kan behöva stöd även från andra vuxna. Exempel på föräldrarnas psykiska problem är depressioner och utmattningssyndrom.

Stigmatisering isolerar barnen
Stigmatiseringen runt frågor som gäller psykiska problem gör att det kan vara svårt att hitta dessa barn. De talar inte gärna om sina problem med någon utanför familjekretsen, vilket gör att man kallar dem för ”de glömda barnen”.
– Ofta har man inte pratat med barnet om föräldrarnas problem innan det kommer till Bäcken, för man vet inte hur man pratar med barn om dessa saker, säger Ann Lehndal Skansen som är samordnare för stödgruppsverksamheten och som tillsammans med Ulla Berner och andra stödgruppledare från Familjehuset, Barn- och ungdomspsykiatrin och Vuxenpsykiatrin driver verksamheten Bäcken.

Barnen känner sig ensamma i sin situation och skuldbelägger ofta sig själva, för de kan tro att de har bidragit till problemet. I dessa situationer kommer ofta föräldern i fokus och barnets behov riskerar därmed hamna i bakgrunden. Barn måste få vara barn, och inte behöva ta för mycket ansvar för en vuxen.

Igenkänning genom gruppsamtal
En stödgrupp på Bäcken består av 5-8 barn, som tillsammans med två gruppledare diskuterar hur det är att vara barn i en familj där en förälder har psykiska problem. Man träffas två timmar per vecka – vid ett femtontal tillfällen – och varje träff har ett specifikt tema. Genom samtal, lek och olika övningar får barnen hjälp att känna igen och sätta ord på känslor och behov. Man målar och ritar också. Exempel på teman är: känslor, roller och gränser.

Syftet med grupperna är bland annat att:
• barnen ska känna att de inte är ensamma, att det finns andra i samma situation
• ge känslomässigt stöd, få barnen att inse att inga känslor är fel
• stärka självförtroendet, ge barnen rätt att ta sig själva på allvar
• lära barnen hur man sätter gränser, att de har rätt att säga nej.
• inge hopp inför framtiden.

Ytterligare en stödgrupp på Familjehuset är ”Hopptornet”. De vänder sig till barn och ungdomar (7-16 år) med föräldrar som har missbruksproblem. Hopptornet som är ett samarbete mellan Familjehuset och Norrstrands Församling inom Svenska kyrkan har funnits sedan 1999.
För barn (7-12 år) som har skilda föräldrar finns stödgruppen ”Skilda Världar”, ett samarbete mellan Familjehuset och Familjerätt som pågått sedan 2008.
Under våren har en Bäckengrupp, en Hopptornsgrupp och två Skilda Världar- grupper varit igång och till hösten kommer nya grupper att startas upp så fort tillräckligt många barn eller tonåringar i en åldersgrupp anmält intresse. Det finns ännu platser kvar.

Verksamheten är kostnadsfri och personalen har tystnadsplikt. Man för heller inga journaler, så varken barn eller föräldrar blir registrerade. Stödgrupperna har en egen e-postadress där barn och föräldrar kan ställa frågor och anmäla till grupp: as.barnungdomsgrupper@karlstad.se

Text: Olle Stagnér Foto: Per Rhönnstad