Etikettarkiv: Feedback

Utvärdering av vikarieenkäter

Inom ASP/ANA arbetar varje sommar ca 30 sommarvikarier. Dessa är och har varit en viktig grupp också för att få feedback på vårt arbete.

Sammanfattning
Avdelningen för socialpsykiatri, alkohol och narkotika har gjort en enkätundersökning hos verksamhetens sommarvikarier, för att få en liten överblick hur det fungerar.
Totalt skickades 30 enkäter ut och av dessa har 16  lämnat svar (53%).
Enkäten innehöll tre relativt öppna frågor och en punkt för övriga kommentarer. Det man generellt kan se utifrån svaren är att de flesta sommarvikarierna är nöjda med sitt jobb och framför allt med personalen som arbetar på verksamheterna.

Några svar på frågan om vad de tyckte var bra:
”Trevlig och gemytlig arbetsplats”
”Underbart arbetsgäng”
”Kanonpersonal”
”Trevlig personal och trevlig arbetsplats”
”Bra mottagning”
”Väl mottagen”
”Trevliga arbetskamrater och fritt arbete under ansvar”

Några svar om vad de tyckte var mindre bra:
”Dokumentation av rutiner, till exempel medicinutdelning, hygien …”
”Viss skriftlig information är/var inte helt uppdaterad”
”Under semestertider vet man inte när handläggarna har semester och hur länge. Och vilken/vilka handläggare som är ansvarig istället för den ledige”
”Det hade varit bra att få reda på när och hur länge de olika handläggarna skulle ha semester och vem som var ersättare”

Det man kan utläsa av svaren på vad som fungerat mindre bra är att det inte finns tillfredsställande dokumentation på arbetsplatserna, och att vikarierna inte vetat om hur länge ordinarie handläggare haft semester och om det funnits någon istället för denne.

På övriga kommentarer är det flera respondenter som skrivit att de vill tillbaka och jobba mer!