Etikettarkiv: FMT

Att må bättre med musik

PER_1578_01I Kultursskolan finns en musikterapiform som syftar till att utveckla den enskilde på flera sätt. ASP Bladets reporter träffat musikterapeuten Anna Nilsson- Lindgren, som är verksam i flera skolor.

Anna Nilsson-Lindgren berättar för tidningens reporter att hennes musikterapiform kallas FMT, vilket står för Funktionsinriktad MusikTerapi. Det är en strukturerad metod där man arbetar med kroppen för att utveckla hjärnans funktioner. Det speciella med denna terapiform är att den sker utan ord och bara håller på i tjugo minuter åt gången. Eleven som är hos henne, kanske spelar på trumman, hon ”svarar” på pianot och på det sättet lär sig eleven att höra vad som är ”rätt” eller ”fel”. Så skapar man så småningom ett samspel och det kan ske en utveckling hos eleven.

– Jag ställer upp ”problem” med trummor i olika uppställningar, som eleverna löser på egen hand. För en del går det på en gång och andra kanske behöver en termin eller ett helt år. Det viktiga är att det sker på elevens villkor, utan krav och istället utifrån hennes eller hans egna förutsättningar. Den här metoden kan hjälpa personer att utveckla kroppsuppfattning, vakenhet, socialt samspel, lusten och motivationen. Dessutom ökar ofta självförtroendet, energin, minnet och koncentrationen, berättar Anna.

Hon hittar sina elever när hon är i skolorna och berättar om sin verksamhet och där ser hon, eller får tips om, vilka som behöver hennes hjälp. Dessutom har Kulturskolan obligatorisk undervisning i bild, teater, dans och musik för samtliga elever i årskurs 2 som är bosatta i Karlstads kommun. Även där fångas några nya elever upp. I sällsynta fall kan en specialpedagog remittera en elev, men det är ovanligt. Dessutom kan föräldrar också anmäla sitt barn till FMT precis som till alla andra kurser på Kulturskolan.

Eleverna som kommer kan ha särskilda behov, såsom någon form av utvecklingsstörning, funktionshinder, inlärnings- eller andra skolproblem. I och med att de jobbar tillsammans på ett annat sätt än i skolan och i elevens egen takt, utan krav eller press, tror hon att det finns en stor möjlighet till positiv utveckling för sina elever.

– Alla kan lära sig mera! Men det går olika fort för olika elever och det är viktigt att de får den tiden, säger hon.

Musikterapi finns i samtliga län, men trots den stora ytan har Värmland inte många aktiva musikterapeuter.

– Så vitt jag vet, är jag den enda som har en FMT-tjänst i Värmland och jag började här på Kulturskolan 2006, avslutar Anna.

Text: Liselotte Frejdig
Foto: Per Rhönnstad

Faktaruta
”Idag finns musikterapeuter inom barn- och vuxenpsykiatri, skola, förskola, ungdomsvård, somatisk vård, äldrevård och handikappomsorg. Musikterapi kan ges som specialpedagogiska insatser, hälsoförebyggande arbete, friskvård, barn/vuxenhabilitering, rehabilitering och behandling.”
– Citat från Riksföreningen för diplomerade musikterapeuters hemsida