Etikettarkiv: föräldraförsäkringen

Ingen förlust att #delapådet

Länsstyrelserna runt om i Sverige vill uppmärksamma delad ledighet för föräldrar. Myten att gå miste om pengar om man delar på föräldraförsäkringen lever till viss del kvar. Män tar fortfarande ut färre föräldradagar än kvinnor. I Värmland tog kvinnorna ut 74 procent av alla föräldradagar under 2015, medan männen tog ut 26 procent.

För att skapa mer jämställdhet mellan män och kvinnor gällande föräldraledighet startas därför en kampanj. Den kommer att handla om normer som påverkar hur det är att vara förälder och om ledighet. Länsstyrelsen Värmland hoppas på att sprida kunskap om föräldraledighet och att skapa diskussion om normer som påverkar hur det är att vara förälder. Med hjälp av ökad kunskap hoppas de kunna skapa insikt i hur jämställdhet ser ut i Värmland.

Man kommer bland annat att kunna se kampanjen i form av affischer men även på internet. På http://www.delapådet.se, står det bland annat om myter och fakta samt en del tips. På sociala medier kommer man kunna se den i form av en hashtag: #delapådet.

”Ska du redan börja jobba? Är det verkligen bra för barnet?… fick ingen pappa någonsin höra” är ett exempel på en text som sprids genom kampanjen. Med kampanjen hoppas Länsstyrelserna att man som förälder ska tänka till lite över det gemensamma ansvaret.

Kampanjen utgår från den nationella jämställdhetspolitiken och dess delmål, ”en jämn fördelning av det obetalda hem-och omsorgsarbetet”. För Länsstyrelsen Värmland blir den ett steg i riktningen mot delmålet och även mot visionen Ett jämställt Värmland.

Text: Matilda Eriksson

Delad föräldraförsäkring

IMG_5596Frågan om hur dagarna i föräldraförsäkringen ska fördelas mellan vårdnadshavarna har varit hett omdiskuterad de senaste åren. Vilka argument finns det för och emot en individualisering av föräldraförsäkringen?

Idag omfattar föräldraförsäkringen sammanlagt 480 dagar. Sedan den första januari i år är 90 dagar reserverade för respektive förälder, de andra dagarna får föräldrarna själva välja hur de ska fördela. En individualisering skulle innebära att hälften av det sammanlagda antalet dagar tillfaller respektive förälder, där inga av dagarna kan överlåtas till annan part, rapporterar DN.

Carina Ohlsson, ordförande för socialdemokratiska S-kvinnor, samt Talla Alkurdi, ordförande för S-studenter, är för en delad föräldraförsäkring. De skriver i en debattartikel i tidningen Metro att den nuvarande utformningen innebär stora nackdelar för kvinnor på arbetsmarknaden.

”Många arbetsgivare vågar inte anställa kvinnor som man tror ska ta ut långa föräldraledigheter och axla hela familjeansvaret. Att det hänger ihop är tydligt. Kvinnor har mycket svårare än män att få fasta jobb, att få heltidsjobb, kvinnor får otryggare anställningar, lägre löner och mycket lägre pensioner”, skriver S-debattörerna.

De menar vidare att det inte främst är ekonomiska överväganden som gör att kvinnan stannar hemma längst med barnen, utan att förväntningar, traditioner och gamla mönster spelar större roll.

Hårt slag mot familjensekonomi?
Miriam Lilja, Kristdemokratiska Studentförbundet och Charlotta Enqvist, Kristdemokratiska Ungdomsförbundet, är mot en individualiserad föräldraförsäkring. Lilja och Enquist tar sin främsta utgångspunkt i familjens behov och dess ekonomi, då de debatterade frågan förra året på sajten Nyheter 24.

De kristdemokratiska representanterna menar att enskilda familjer kan komma att drabbas hårt ekonomiskt av en helt delad föräldraförsäkring. De tar exempelvis upp familjer där den ena parten är arbetslös, sjukskriven eller är egenföretagare.

”Förespråkare för totalt kvoterad föräldraförsäkring menar att båda föräldrarna då kommer vara hemma i större utsträckning. Detta är naivt och inte alls troligt. Risken är istället överhängande att det totala antalet uttagna föräldradagar minskar, alternativt att den ena parten ändå stannar hemma längre, men utan ersättning. Detta ger stora negativa ekonomiska konsekvenser för familjer och för barnen i dessa.”, skriver Lilja och Enquist på Nyheter 24.

Lilja och Enquist ser det också som en fråga om vem som ska ha makten över familjerna. De tycker att familjerna själva ska få bestämma, eftersom de står närmast sina egna vardagsproblem.

Gudrun Schyman som är talesperson och riksdagskandidat för Feministiskt initiativ, och Lars Jalmert som är professor och även han riksdagskandidat för samma parti, debatterar i tidningen ETC för en individualiserad föräldraförsäkring.

De menar att pappor trivs med att vara hemma med barnen och att ju längre de är hemma, desto bättre relation får de till sina barn. Schyman och Jalmert stöder detta påstående på en isländsk studie om effekterna av individualiserad föräldraförsäkring.

Kön viktigare än ekonomi?
Feministiskt initiativs debattörer påpekar också att kön, och inte ekonomi, har visat sig vara den viktigaste faktorn som bestämmer vem som stannar hemma med barnen. Enligt en utredning från Försäkringskassan stannar mamman hemma även om hon tjänar mest.

Schyman och Jalmert vill dock att det ska finnas vissa undantag från en total individualisering av föräldraförsäkringen. De tycker exempelvis att när någon har ensam vårdnad så ska alla dagar tillfalla honom eller henne. De vill också att det utreds hur regnbågsfamiljer och mor- och farföräldrar ska kunna använda föräldraförsäkringen.

”Vi vet att små justeringar med en månad hit eller dit i den svenska föräldraförsäkringen inte kommer leda till ökad jämställdhet, snarare tvärtom. Därför driver vi frågan om individualiserad föräldraförsäkring. För barnens skull och för föräldrarna. En individualiserad försäkring som utgår ifrån mer än en familjetyp”, skriver Schyman och Jalmert i ETC.

Även om debattörerna för en individualiserad föräldraförsäkring är fler, så är Krisdemokraterna inte ensamma i sin kritik mot förslaget. Vänsterintellektuella debattörer framför också kritik mot den föreslagna utformningen av försäkringen, fast med utgångspunkt i utsatta kvinnors situation. Karin Brygger som är doktorand på Göteborgs universitet, och författaren och skribenten Ann-Marie Ljungberg med flera, tog ställning mot förslaget i tidningen Dagens arena.

Kvinnor blir mer beroendeav sina män?
Brygger och Ljungberg menar att det finns många kvinnor i utsatta situationer som skulle drabbas av en individualiserad föräldraförsäkring, men att dessa kvinnor är allt för olika för att kunna skyddas av undantag och speciella lagar. De tar som exempel familjer där pappan av olika anledningar väljer att jobba under sin del av föräldraledigheten, vilket resulterar i att kvinnan ändå får stanna hemma, fast utan ersättning.

Man tar också upp scenariot att föräldrarna har delad vårdnad på pappret, men att kvinnan i praktiken är ensamstående.

”Dessa kvinnor förlorar de pengar som tidigare har gett dem ett livsutrymme, om än inte stort. De hamnar i beroendeställning, får svårare att lämna sin man, och blir i värsta fall, utsatta för en maktkamp som de inte kan vinna. Det var faktiskt för att motverka detta föräldraförsäkringen infördes från början, för att kvinnor skulle slippa be sina män om pengar”, skriver Brygger och Ljungberg i Dagens arena.

Text: Therese Nilsson
Illustration: Martin Bäckström-Ledin