Etikettarkiv: föreningen

Tehuset lever vidare

PER_7645_01I våras läckte ett brev från den Tehusets styrelseordförande Kjell Fors. I det brevet kunde det tolkas som att syftet med Tehuset var att omvända muslimska kvinnor till kristendomen.

Soheila Fors menar att brevet inte är representativt med vad Tehuset sysslar med. Tehuset är en mötesplats för invandrarkvinnor i Karlstad, verksamheten finns även i Karlskoga och Jönköping.

I Karlstad hade föreningen en svår ekonomisk situation och beslöt att lägga ner verksamheten. Enligt media så övervägde kommunen att dra tillbaka sitt bidrag på 100 000 kronor när brevet läckte ut, men enligt uppgift från Ann-Karin Bohl, verksamhetsutvecklare på Karlstads kommun, skedde aldrig detta.

– Vi pratar aldrig om religion eller politik på Tehuset. Det enda jag vill är att kvinnorna på Tehuset ska få möta Guds kärlek, säger Soheila Fors till tidningen Dagen.233Nu har en ny styrelse och organisation skapats. Kommunen kommer inte ha någon ökad kontroll över Tehuset utan kommun och förening kommer att ha samma kontakt med varandra som tidigare.

– Jag är jätteglad. Det här är mitt livsverk. En gång var jag en av de kvinnor som inte hade någonstans att gå, säger Soheila Fors till P4 Värmland.

Föreningen Khatoon öppnade Tehuset i Karlstad 2012.

Text: Johanna Englund
Foto: Per Rhönnstad

Att verka aktivt är viktigt.

fps

Bernt Rosen är ordförande i FPS, Föreningen för Psykiatrisk Samverkan. Det är en förening som i första handarbetar för att stödja och hjälpa anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Föreningen har funnits i drygt tolv år och har i dag omkring 80 medlemmar och finns även lokalt i Arvika och Kristinehamn. Den bildades av några familjer som under lång tid hade träffat varandra och bytt erfarenheter samt stöttat varandra. De försöker genom studiecirklar, föreläsningar mm. att öka kunskapen om psykisk ohälsa, psykiatrisk behandling, samt möjligheten till återhämtning. Föreningen har fyra medlemsmöten per år och ett antal föreläsningar.

Har ni några regelbundna möten med anställda inom psykiatrin eller politiker för att framföra era synpunkter?
Ja, det har vi, vi deltar ju i ganska många samråd. Dels med ASP som vi träffar två gånger om året i inplanerade möten. Sedan deltar vi i lanstingets handikappråd, liksom i nätverksgrupper i länsstyrelsen. Bernt berättar att han sitter med i en liten arbetsgrupp som följer bygget av det nya psykiatrisjukhuset, där han har chansen att dela med sig av eventuella synpunkter som kan finnas. Det är en viktig uppgift att föra medlemmarnas talan i sådana frågor. De flesta medlemmar är ju anhöriga till människor med psykiska funktionsnedsättningar, och det är viktigt att de får komma till tals och vara med och förändra. De anhöriga drabbas väldigt mycket om en i familjen blir dålig och det är viktigt att berörd personal tar sig tid att informera och upplysa anhöriga om hur olika diagnoser påverkar den som mår dåligt.

I vilka situationer kommer ni in vid olika ärenden?
Vi går aldrig in i enskilda ärenden och vi lägger oss aldrig i själva vården. Om sådana problem uppstår så försöker vi hitta en kontaktperson som de kan vända sig till för vi har inte kompetens att diskutera enskilda frågor. Det är istället allmänna frågor som vi jobbar med, och när det gäller kommun och lansting så är det viktigt att vi kommer in så tidigt som möjligt. När de jobbar med budget gäller det att vara aktiv om man ska vara med och påverka.

Känner ni att ni kan vara med och stötta och vara till hjälp?
Ja, det tycker jag att vi gör, för många av de olika sakerna som vi för fram till de olika myndigheterna skulle inte komma fram om det inte vore för oss inom FPS. Det är inte lätt för en enskild person att gå upp på lanstinget och försöka prata med någon, så där är vi ett bra komplement som kan föra anhörigas talan.

Lever ni på medlemsavgifter eller har ni något bidrag?
Vi har ett kommunalt bidrag för verksamheten, sedan har vi medlemsavgifter som ligger på hundra kronor per år, men vi skulle inte klara att hyra en sådan här liten lokal utan kommunalt bidrag. Det mesta bygger på ideellt arbete. Det är tur att eldsjälarna finns i föreningslivet i dag. Samtidigt så blir det svårare och svårare att värva nya medlemmar för de olika föreningarna.

Text och foto: Thomas Andersson