Etikettarkiv: företagshälsovård

KlaraHälsan Karlstad: ”Sjukskrivningarna ökar igen”

6F6A0995Sjukskrivningarna ökar igen på grund av organisationsförändringar i arbetslivet, säger Per Jernstedt som arbetar på ClaraHälsan. En del av dessa problem behandlar man i deras verksamhet.

ClaraHälsan startades 1953 och är en privatägd företagshälsovård för företag i karlstadsområdet. Det är 22 personer som arbetar där, bland annat läkare, beteendevetare och arbetsmiljöingenjörer. Per Jernstedt är socionom och den behandling som han erbjuder är beroende av vad kundens behov är. För det mesta har han fem stycken besök per dag med KBT (kognitiv beteendeterapi) – inriktad behandling.

Den vanligaste orsaken till att folk söker sig till ClaraHälsan är på grund av stressrelaterad ohälsa som utmattningssyndrom. Även krishantering i samband med uppsägningar på arbetsplatsen förekommer. Det är ett påfrestande arbete, därför använder sig personalen av möjligheten till extern handledning och även internt kan de stötta varandra.

– Besparingarna inom den offentliga sektorn slår hårt mot all personal. Inom den privata verksamheten ska lönsamheten öka och detta resulterar i att man säger upp personal, säger Per Jernstedt.

Unga kvinnor mest utsatta
Sjukskrivningarna ökar igen, menar Per, efter att ha minskat under några år, på grund av ändringar i regelverket som politikerna genomförde. Det är mest hos unga kvinnor som sjukskrivningarna ökar, och det är de psykiatriska diagnoserna som tilltar. Det är sista året som ökningen har varit markant på grund av många organisationsförändringar i arbetslivet. I maj 2013 var det 3800 personer sjukskrivna i Värmland, 2500 var kvinnor och 1300 var män.

– Det är tuffa tag på arbetsmarknaden i dag, utvecklingen verkar inte gynnsam, menar Per.

Många administrativa arbetsuppgifter har tillkommit. Det man utbildade sig till får man inte alltid arbeta med på bekostnad av olika dokumentationskrav.

De gamla bruksorterna i Värmland har det svårt just nu, exempelvis i Hagfors och Munkfors kommun. Det beror på att det saknas sysselsättning för människorna i dessa kommuner. Detta gör att den psykiska ohälsan ökar, viket resulterar i att folk får minskad framtidstro.

– Det är viktigt att människor är noga med sin egen återhämtning. Man bör söka hjälp när man inte orkar med i livet. Detta är väldigt komplexa frågor, arbetslivet och privatlivet måste fungera ihop, avslutar Per Jernstedt.

Text: Olle Stagnér
Foto: Kid Overgaard

På jobbet: Lena Jerkeby – Företagssköterska Previa AB

Lena Jerkeby är företagssköterska som ingår i det team som nyligen har börjat jobba mot de tusentals anställda som finns inom Karlstads kommun. ASP Bladet kontaktade Lena för att lära oss mer om henne och det arbete hon utför.

Berätta om din bakgrund, hur kom det sig att du började arbeta inom Previa? – Jag har jobbat inom landstinget i 25 år med Barn och ungdomspsykiatrin, och har gjort lite olika saker där. Bland annat jobbade jag som sektionschef under de sista åren av min anställning.

Efter en tid kände jag att jag ville pröva på något annat och visste inte så mycket om företagshälsovård: så jag tog reda på vad Previa var för någonting. För sju år sedan kom vi så överens om en anställning.

Vilka är det du kommer att träffa i din kontakt med kommunen? – Det är ett nytt arbete så det vet jag inte riktigt än. Men jag tror mig få träffa chefer och anställda; alla olika yrkeskategorier.

Eftersom Karlstad är en välskött kommun där de anställda är ovanligt friska så är målet att bibehålla hälsan – vilket gör att vi kommer att arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

Människor ska trivas, känna sig trygga och må bra i organisationen. Alla dessa saker kan vara hälsofrämjande.

På vilket sätt märker du av vikten av god företagshälsa? – I den mån man kan, försöker man mäta nyttan av det vi arbetar med. Eftersom man betalar för våra tjänster så vill man självklart se om de fungerar. Det går exempelvis att använda sig av hälsotal och index över hur nöjda de som arbetar är.

När Previa började jobba med Arvika kommun var det ganska höga sjuktal där, men efter ett par år lyckades vi halvera dem.

Det var förstås flera andra saker som då skedde samtidigt i samhället som underlättade detta – bland annat den nya rehabiliteringskedjan. Men jag tror att samverkan och systematiskt arbete har betydelse.

Hur skiljer det sig att arbeta inom det privata respektive det offentliga? – Vissa skillnader är väldigt påtagliga: bland annat är vår verksamhet inte skattefinansierad utan affärsdrivande – så där skiljer det sig. Vi kommer överens om priser och avtal på det vi gör, så där är det också en stor skillnad. Vi kallar oss inte för företagsvård utan för företagshälsa och vårt mål är inte att som en vårdcentral ge vård utan att bistå i hälso- och arbetsmiljöfrågor. Sedan finns det förstås stora likheter också.

Upplever du att det idag finns en större insikt om vikten av hälsofrämjande miljö? – Jag, jag tror det gör det. Det skiljer sig mellan olika företag och kunder, men jag tror att ledningsgrupper och chefer som har förstått vikten av detta ser en ökad produktivitet och har sina medarbetare på plats. Det är ganska enkelt i teorin men inte alltid så enkelt att få till, men medvetenheten om betydelsen gör stor skillnad.

Vad har du för förhoppningar inför framtiden i ditt arbete med Previa? – Jag känner att jag har bra möjligheter för att utvecklas i min yrkesroll och jag får vara med och påverka våra arbetsmetoder. Jag hoppas på bra fortsatt utveckling, där vi får goda möten och en god samverkan med våra kunder. Samt att vi också ska kunna samarbeta kring frågor som skapar nytta i större sammanhang.

 

VILKA ÄR PREVIA?

Previa erbjuder ett utbud av tjänster inom hälsa, ledarskap, arbetsmiljö och rehabilitering. Verksamheten är rikstäckande med enheter på 70 orter landet över. De samlar företagsläkare, företagssköterskor, psykologer, beteendevetare, företagsgymnaster, arbetsmiljöingenjörer, hälsoutvecklare och organisationskonsulter. I Karlstad finns de belägna på Pumpgatan 5 där de jobbar med bland annat hälso- och arbetsmiljöfrågor.
– Previa som helhet har cirka 1 000 medarbetare.
– Ca 6 000 företag och organisationer med 900 000 medarbetare använder Previas tjänster.

Text: Robert Halvarsson Foto: Per Rhönnstad