Etikettarkiv: försörjning och arbete

Horisont – en möjlighet för dig mellan 18-29 år

Horisont är ett nytt projekt som vänder sig till dem som av olika anledningar ej har en fullgjord gymnasieutbildning och är mellan 18-29 år. Horisont vänder sig till de som bor i Grums, Kristinehamn, Hammarö och Karlstads kommun, dvs. fyra kommuner sträcker sig projektet över.

Man kan få hjälp inom flera olika områden för att gå vidare ut i arbetslivet. Flera aktörer är inblandade. Arbetsmarknads- och socialförvaltningens avdelning IFA (integration, försörjning och arbete) är projektägare och har tillsammans med Samspelet och Folkuniversitetet sökt pengar för detta projekt.

De flesta av ungdomarna, cirka 90%, har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och har känt ett utanförskap i skolan. Jag har träffat projektledare Cecilia Cekestrand som har svarat på frågor där hon därigenom förklarar lite mer om projektet Horisont.

Vad är ni för slags organisation?

– Vi är ett projekt som är via samordningsförbundet. Samordningsförbundet är ett samarbete mellan olika myndigheter bland annat arbetsförmedlingen, försäkringskassan, landstinget och kommunen. Det här är ett projekt som IFA, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Folkuniversitetet och Samspelet, som här i Värmland har sökt pengar tillsammans. Det är ett ettårigt projekt.

Ni är ganska nybildade?

– Ja, vi startade i slutet av augusti och sedan dess har jag träffat ett 40-tal ungdomar. Vi har tänkt nå ut till cirka 100 ungdomar per år!

Vilka är det ni vänder er till?

– Vi vänder oss till hemmasittarna. Ofta är det så att man måste vara inskriven på arbetsförmedlingen eller ha försörjningsstöd för att få hjälp. Det som är unikt med det här projektet är att man inte behöver höra till någon myndighet utan det här vänder sig till de som är mellan 18-29 år och saknar gymnasiebetyg.

Vad är det för form av hjälp ni erbjuder ungdomarna för att gå vidare med utbildning/arbetspraktik?

– Då gör vi så att vi får igång hemmasittarna och ser vad de behöver och stöttar dem till vad de vill, till praktikplats eller studier. Vi jobbar även mycket med hälsan eftersom väldigt många av deltagarna har vänt på dygnet och det finns mycket psykisk ohälsa.

Går det att läsa till gymnasiekompetens hos er?

– Vi samarbetar med folkuniversitetet och där kan man läsa några ämnen. Tanken är inte att vi skall utbilda alla utan vi skall slussa dem vidare till olika sorters studier på annat håll. Till exempel via komvux eller grundvux. Många har inte färdiga betyg från grundskolan eftersom de har hoppat av skolan tidigare. Vi har även samarbete med folkhögskolor och vi försöker hjälpa till att finna den rätta vägen för deltagaren. Vissa ämnen kan man läsa via oss och då kopplar vi de ämnena till folkuniversitetet.

Hur kommer man i kontakt med er?

– Man tar kontakt med mig, Cecilia Cekestrand, alternativt kan man tala med sin handläggare som man eventuellt har via landstinget, arbetsförmedlingen, kommunen eller i stort sett varifrån som helst. I och med att man inte behöver ha kontakt med någon myndighet så kan man vända sig direkt till mig!

Hur klara man sig rent finansiellt sett under tiden man deltar i Horisont?

– Det är lite olika, en del har redan försörjningsstöd, en del har aktivitetsstöd via arbetsförmedlingen. Många som kommer till oss har ingen inkomst eftersom de har levt på sina föräldrar och om de är berättigade försörjningsstöd hjälper vi dem till det. Vi har även hjälpt vissa med att bli inskrivna på arbetsförmedlingen för att därigenom få ekonomisk hjälp. Vi vet även att ekonomin är A och O för att man skall ta sig till oss överhuvudtaget.

Får man ett intyg eller någon form av betyg ifrån er?

– Det beror på, om man läser någon utbildning eller något ämne via folkuniversitetet får man betyg via oss kan man säga, eftersom vi slussar till den här utbildningen. Annars är det inga speciella intyg men vi släpper inte deltagaren förrän vi vet att någon annan tagit vid!

Vart befinner ni er?

– Eftersom vi är tre aktörer som är inblandade i projektet, en lärare på halvtid, en som arbetar med hälsa på halvtid som kommer från folkuniversitetet och så är det jag som kommer från IFA. Jag är överallt, på folkuniversitetet, samspelet och jobbcenter. Vi försöker att vara så mycket som möjligt på folkuniversitetet om det är studier det handlar om. När det gäller hälsa befinner vi oss jättemycket på samspelet för där har vi friskvårdsaktivieteter.

I och med att det är många som inte varit i skolan sedan de gick i åttan så träffar vi dem där de känner sig trygga! Jag har träffat ungdomar i innebandyhallar och jag har träffat ungdomar i hemmet, där de känner sig som tryggast. Det är ingen speciell plats utan vi gör upp med ungdomarna vart vi skall ses och så kommer vi dit de vill!

Text: Jane Alsing

Foto: Per Rhönnstad

 

Kontakt Cecilia Cekestrand för Horisont via:

Telefon:

054-540 5347

e-post:

cecilia.cekestrand@karlstad.se

Ny försöksverksamhet: Projekt Viken

Ett nytt förvaltningsövergripande projekt har startats. Det handlar om ett socialt provboende med bas på Rosenbadsgatan 7 i stadsdelen Viken. Vi har träffat Katja Glaas för att få veta mer.

Förvaltningsövergripande
Projekt Viken ligger under Arbetsmarknads- och Socialförvaltningen och är ett samarbete mellan avdelningarna ASP-ANA (Avdelningen för Socialpsykiatri, alkohol och narkotika), FAM (Familjeavdelningen) och IFA (Avdelningen för Integration, försörjning och arbete). Administrativt är projektet lagt på Familjeavdelningen och enhetschef är från den 1 oktober Marita Halvarsson. Projekttiden är på ett år.

Syftet
Verksamhetens syfte är att ge möjlighet till eget boende kompletterat med vardagsstöd till unga vuxna som är i behov av detta, för att komma vidare och att vara ett alternativ till institution. För detta ändamål disponerar man ett trapphus med åtta lägenheter, varav sex lägenheter är avsedda att hyras ut och en lägenhet utgör personallägenhet. Det är dock inte fråga om ett gruppboende.

Personalgruppen består av sex personer, fyra kvinnor och två män, som alla har olika bakgrund. Personalen kommer att vara tillgänglig sju dagar i veckan, men inte nattetid. Däremot kan det hända att någon av de boende har kontakt med nattpatrullen.

Målgruppen
I första hand vänder sig detta boende till unga vuxna i åldern 18-25 år med olika problematik. Det är oklart om man kan vara under 18 år. Prioriterade är de som skall hem från institution, alternativt de som skulle klara sig bra på hemmaplan, men saknar boende och vardagsstöd och därför tänks vara aktuella för institutionsplacering.

Två beslut krävs
För att det ska bli aktuellt för en person att flytta in i denna boendeform, krävs två typer av beslut. Dels ett beslut om socialt provboende och dels ett om bostöd.

Utredning inför beslut om bistånd görs av socialsekreterare på respektive avdelning/enhet i samråd med samordnaren på Viken-projektet under hela utredningstiden innan beslut fattas.

Ekonomi
Den enskilde skall ha egen försörjning alternativt försörjningsstöd. Försörjning skall vara klart innan det kan vara aktuellt med kontraktsskrivning och inflytt. Hyran är 3 500 kr per månad och skall betalas i förskott. Varje boende får en egen hyresavi.

Nätverksmöte
Är det möjligt, hålls ett nätverksmöte innan inflytt, i annat fall så snart som möjligt. Detta för att klargöra och presentera vilka inblandade parter som finns runt personen i fråga, och för att komma fram till uppdrag respektive arbetsplan. Är inte nätverksmöte möjligt så skall alternativet vara samarbetsmöte

Inflytt
Innan inflyttning kan ske skall kontrakt med villkorsbilaga och boplan vara samtyckt och underskrivet av den enskilde. Lägenheterna är enkelt basmöblerade med säng, sängbord, soffa, soffbord, köksbord, stolar och lampor. Egna möbler är tillåtna. Handdukar, lakan, kudde, bestick och matporslin får den boende själv stå för.

Det är inte tillåtet med husdjur och varken vapen eller droger får förekomma. Det är heller inte accepterat med någon form av hot och våld. Detta är regler som gäller alla boende.

Utflytt
Redan vid inflytt bör planering för utflytt påbörjas. Den enskilde behöver fråga sig: ”Hur vill jag ha det och hur når jag dit?” Projekt Viken är tänkt som ett tillfälligt boende, som en sluss för att komma vidare. En fungerande tid på Viken kan ge goda referenser mot den öppna bostadsmarknaden alternativt ge bättre förutsättningar för ett bostadssocialt kontrakt.

Sysselsättning och fritid
Tänkt är att alla som har boende i huset ska ha någon form av sysselsättning. Det kan vara såväl praktik som studier, arbete eller behandling i öppenvård.

På fritiden kan man träna i husets källare där det finns en roddmaskin, hantlar och ett pingisbord. Man kommer också att erbjuda olika fritidsaktiviteter som ett alternativ till att vara själv. Det kan vara matlagning, se på film, åka på utflykter med mera.

Planerar man att resa bort, eller att ha någon nattgäst, så bör personalen få veta om det.

Huvudtanken med projektet
Att vara ett alternativ till institution. Att ge bostöd med inriktningen vardagsstöd med individuell planering. Vardagsstödet är huvudbiten som innebär stöd i vardagliga praktiska saker. Det kan vara hur man använder tvättstugan till hur man skaffar en hemförsäkring.
– Projektet vart snabbt ihopsnickrat, så vi vet inte fullt ut hur det kommer att se ut än. Man kan säga att vi är i en infasningsperiod, och att förändringar får ske efter hand, avslutar Katja Glaas som är samordnare för projekt Viken.

Text: Karl-Peter Johansson