Etikettarkiv: Fria Tidningen

Positivitet motiverar till grönt engagemang

3245678När det gäller att förändra klimatattityder har det visat sig vara effektivare att lyfta fram positiva sidoeffekter av att göra miljövänliga val, snarare än att fokusera på långsiktiga negativa konsekvenser av att inte ta hänsyn till miljön, rapporterar Fria tidningen.

Den slutsatsen har man dragit i en internationell studie som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften Nature Climate Change. Som två av medförfattarna till studien står psykologerna Lars-Olof Johansson och Gró Einarsdóttir.

– Mycket av klimatpolitiken utgår från tron på att människor är rationella, att om vi bara övertygar dem tillräckligt väl så kommer de att göra som de borde. Men så enkelt är det inte, säger Gró Einarsdóttir, till Fria tidningen.

Sidoeffekterna det talas om i studien handlar om att man genomför en miljövänlig satsning som samtidigt ger andra positiva effekter för människor. Exempelvis skulle satsningar på nya vindkraftverk leda till minskade utsläpp, men parallellt också ge fler jobb, rapporterar Fria tidningen.
– Folk är motiverade att skydda sig mot något som ger omedelbara negativa konsekvenser och har en tydlig lösning. Men inte mot en situation där diffusa konsekvenser ligger 40-50 år bort i tiden, säger Lars-Olof Johansson i Fria tidningen.

Sidoeffekterna visade sig dock motivera till engagemang i miljöfrågor oavsett vilken attityd man hade i övrigt till klimatförändringarna.

Text: Therese Nilsson
Foto: Stefan Ek

Stora löneskillnader i daglig verksamhet

11

Förbundsamordnaren Emily Gunnarsson vid riksföreningen Grunden vill ha bättre arbetsvillkor inom daglig verksamhet, rapporterar Fria Tidningen. Efter att ha sammanställt en rapport om skillnaderna mellan alla dagliga verksamheter i hela landet, har hon märkt att dagslönen knappt räcker till mat för dagen.

Emily menar vidare att detta är ett skamligt system, som måste förändras. Politikerna måste ta sitt ansvar, lyssna och förändra systemet. Daglig verksamhet kan innebära flera uppgifter, som att arbeta med café, ateljé, media, montering, tvätteri med mera.

I Karlstad får den som ingår i daglig verksamhet 45 kronor dagen, Stockholm stad ger 6,50 kronor dagen.

Text: Jimmy Thuresson

Barnvagnsmarsch mot mödradödlighet

1Onsdagen den 23 april är ett datum som angår alla mödrar. Då demonstrerade flera tusen mödrar och sympatisörer i en barnvagnsmarsch. Om detta kunde man läsa i Fria Tidningen.

Över hela landet manifesterade mödrar i något som kallas för Barnvagnsmarschen. Den anordnades för femte året i rad av Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU med syftet att uppmärksamma mödradödligheten i världen. Man vill sätta kvinnors hälsa högre upp på den politiska dagordningen.
Förra året var deltagarantalet cirka 3000 fördelat på ett 30 tal orter. På de flesta ställen var det den lokala RFSU-avdelningen som arrangerat det hela, men även andra arrangörer har förekommit.

– Det är fantastiskt att se hur många som är engagerade. De här frågorna berör verkligen, säger Maria Andersson, generalsekreterare på RFSU till Fria Tidningen.

Över åttahundra dör varje dag i samband med graviditet eller förlossning, vilket till stor del beror på okvalificerad förlossningsvård samt brist på kvalificerade barnmorskor. Osäkra aborter är ytterligare en stor orsak.

– Vi vet att nio av tio dödsfall skulle kunna undvikas, men det saknas politisk vilja att prioritera de här frågorna. Vi måste säkerställa att de sexuella och reproduktiva rättigheterna gäller alla, säger Maria Andersson till Fria Tidningen.
Hon lyfter fram tillgång till preventivmedel och sexualundervisning som två mycket viktiga faktorer. Situationen har blivit bättre men än så länge är jämställdhetsfrågan kontroversiell.

– Den konservativa synen på kvinnors rättigheter och jämställdhet i många länder är ett stort hinder, som förhindrar politiker att ta de beslut som behövs för att vända utvecklingen, uppger Maria Andersson till Fria Tidningen.

Flera organisationer tillsammans
I Riksdagen har en global konferens ägt rum om befolkningsfrågor. Detta samtidigt jämte barnvagnsmarschen. Ansvariga organisationer är Utrikesdepartementet, UD, samt Riksdagens tvärpolitiska grupp för sexuell och reproduktiv hälsa, SRHR.

Hillevi Engström (M) är ur ett globalt perspektiv ansvarig minister i dessa frågor. Hon är biståndsminister, till henne framförde marschdeltagarna krav på skarpare mödrahälsovård i samband med sin manifestation. Man hoppas att beslutsfattarna ska fortsätta visa engagemang för frågan även efter 2015.

– Vår förhoppning är att de i sina rekommendationer till FN ska prioritera SRHR-frågor och se till att det blir ett eget utvecklingsmål även efter 2015. Kvinnors rätt att bestämma över sina kroppar är grundläggande för utveckling och fattigdomsbekämpning, fortsätter Maria Andersson till Fria Tidningen.

FN:s åtta milleniemål
Vid millennieskiftet satte FN upp åtta mål där man under en femtonårsperiod skulle försöka nå vissa resultat. Det femte, som är att sänka mammadödligheten med tre fjärdedelar, är ett av de som går sämst. För att klara av tänkta resultat krävdes en årlig sänkning på 5,5 procent, men man har under de fem första åren endast lyckats med en total sänkning på 6,5 procent, att jämföras med de uppskattade 27 procentenheterna. Med andra ord är det stor skillnad mellan uppskattning, och det verkliga utfallet.

De små framsteg som ändå gjorts beror främst på ökad tillgång till hälsovård – både före, under och efter förlossningen.

Text: Roger Trondsen
Foto: Per Rhönnstad