Etikettarkiv: Frödingshöjd

YTTERGRUPPEN

ASP Bladet träffade Bibbi Ahlzén-Norberg för ett samtal om Yttergruppen. Yttergruppen bildades den 1 februari 2008. Yttergruppen är en sammanslagning av de två tidigare boende-stödteamen “Kronhöjden” och “Hemvägen”. “Gamla Hemvägen” firade 10-års jubileum 2008. Yttergruppen utgår i dag från Hemvägen 13 B, som även är adress för trapphusboende för 7 personer.

bild 1 webbGruppen har gemensamhetslokal på Frödingshöjd,  där även ett trapphusboende finns i anslutning. Dessa båda lokaler erbjuder de boende samt övriga brukare husmöten, fika samt aktiviteter på helgerna tillsammans med personal.

Förutom detta hjälper/stöder personalen personer som bor i egna lägenheter på områdena: Kronoparken, Våxnäs samt Gruvlyckan. Det rör sig omkring 40 personer som har beslut enligt Socialtjänslagen fattade av handläggaren.

bild 2 webbPersonalen hjälper personer med insatser som är frivilliga och som ska utgå från personens önskemål, där personen själv ska delta aktivt i insatserna. Stödet ska planeras så att det ger ökad självständighet, aktivitet och livskvalitet.  Det kan exempelvis handla om att hjälpa/stödja en person med en sund mathållning genom att gemensamt skriva en inköpslista , åka och handla tillsammans, att städa och tvätta tillsammans, sociala besök i syfte att hjälpa en person ut i social samvaro med mera.

Handläggarens uppgifter:
1) Genom mottagningteamet på ASP/ANA får handläggaren ta emot de flesta ny ansökningar, i stort sett är dessa områdesindelat på respektive handläggares område. Handläggaren inleder utredning enligt Socialtjänstlagen enligt  kap 4:1 och har därmed en mydighetsutövningsbefattnig.

Under utredningstiden gör handläggaren hembesök tillsammans med sjuksköterska/och ibland med arbetsterapeut.

Detta för att med flera olika professioners kompetens säkerställa ett beslut.
När handläggaren kommer fram till att det blir att boendestöd, träffas boendestödpersonal tillsammans med handläggare och den enskilde för att planera insatsens utformning.

2) Handläggaren skriver en stödplan till personalen med vilka mål stödet skall innehålla.

3) Personalen skriver en  genomförandeplan med brukaren för hur målen ska se ut i vardagsarbetet.

4) Vi har därefter uppföljningar regelbundet för att följa upp hur boendestödet fungerar, med alla berörda parter närvarande. Vi har ett anhörigperpektiv vilket innebär att anhöriga ofta deltar på möten, bara samtycke har getts av den enskilde.

I mina uppgifter som handläggare är jag även ansvarig  för gruppboendet Allén samt gruppboendet Frödingshöjd I och II. I min tjänst ingår desutom att vara LSS-handläggare (LSS= Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Mina förväntningar på Yttergruppen, liksom på mig själv , är att vi tillsammans i ett team verkar för att ge den enskildde det stöd/hjälp personen har sökt om.

Med all vår kompetens, kunskap och proffessionalitet kan vi ge den enskilde möjligheter till öka självständighet och livskvalieten. Förhoppningsvis kan det innebära förmågan  att kunna stå på egna fötter och återfå självkänsla och självförtoende.

En strävan som för övrigt  de allra flesta människor delar.

bild 3 webbEn pratstund med personal från Yttergruppen

Personalen tycker att det har blivit bättre nu, att det blivit mer kontinuitet i verksamheten och de har inte fått några klagomål från brukarna efter omorganisationen.

Det är tio personer som arbetar på Hemvägen. Där har de fått mer att göra, medan det är ungefär som förut på Kronoparken. De åker till Kronoparken två gånger per dag. Man har öppet alla dagar i veckan, även lördag och söndag, och nattpatrullen har hand om  övriga tider. Yttergruppen har ungefär 40 pesoner som de stödjer i boendet.

Deras verksamhet bygger på självständighet , det vill säga att brukarna skall klara sig själva i så stor utsträckning som möjligt. De hjälper till med att klara av de dagliga behoven, vilka kan variera mycket. Exempelvis medicinutlämning,  läkarbesök och promenader. För vissa kan det räcka med att veta att hjälp finns. Men de har ingen fysisk omvårdnad.

Fördelen med arbetet är att det är väldigt fritt och man arbetar mycket självständigt inom den insatsplan varje brukare har. Det som kan ställa till problem är när inte resurserna finns för brukarna. Man har kvällsöppet varje vardagkväll, och husmöte en gång per månad. Dessa protokollförs, och då kan brukarna till exempel få information om förändringar i verksamheten.

Gabriella har stöd av Yttergruppen
Hon har bott på Våxnäs i sju år och har under denna tid haft hjälp av boendestöd. De hjälper till med att dela ut mediciner som hon hämtar varje dag. Det är bra att de har tillgång till bil, säger hon, för då kan man göra utflykter. Ibland åker de och handlar, och andra gånger kan de åka och bada. Hon tycker att det är bra som det är.

Det är bra att de finns, för hon har kontakt med dem varje dag, så att de vet var hon är någonstans. Hon trivs bra på Våxnäs, säger hon. Hon gillar att titta på filmer och lyssna på musik, och hon har även en del undulater att  ta hand om. Hennes mamma kommer på besök en gång i veckan. Då  brukar de laga middag tillsammans.

UNIVERSITETET-10 ÅR

Tänk vad tiden går, det känns inte alls länge sedan invigningen av universitetet med bomber och granater å allt. Att folkets hus står kvar är ett rent under, halva staden höll ju på följa med p g a vibrationerna. Eller var det andra vibrationer?

I tio år har studenter kommit och gått, det betyder att universitetet har betytt oerhört mycket för Karlstad. Vi ska vara stolta över att ha ett av Sveriges modernaste universitet. Det finns idag närmare 10 000 studenter med över 1 000 anställda, vilket innebär att universitetet är en av Karlstads största arbetsgivare.

Sedan högskolans forna dagar har de anställda ökat med 260 personer, de flesta är knutna till forskning. Det finns 52 professorer plus 214 forskarutbildade lärare inom universitetet. De senaste tio åren så har unika byggnader ploppat upp bl. a. de två höghusen som invigdes 2005 och fick namnet Unionen. I höstas invigdes det nya huset Vänern med multimediastudio även det svävande guldägget.

Karlstad har blivit en mycket bra och uppskattad studentstad, kanske en av Sveriges mest ledande.

En illusion är att Karlstad ska attrahera unga människor att stanna här, och vilja leva och bo här även efter avslutade studier. Universitetsbiblioteket med Aula Magna som öppnade 2002, biblioteket är förmodligen ett av Karlstads finaste enligt min smak. Bussförbindelserna är mycket goda och med  generösa tider, det finns även ett tågstopp i Välsviken för de som kommer utifrån.

Campus futurum är som en liten egen stad för studenterna, fast det ligger på Kronoparken och granne med Frödingshöjd.

Det kommer att bli en hej dundrande 10-årsfest som varar hela 2009. Universitetets jubileumsfirande inleds torsdagen 22 januari och en av de som gratulerar är Karlstad kommun. Under dagen så kommer världstrombonisten och sångaren Nils Landgren ge en konsert, där han även får mottaga sin doktorshatt. Men det är inte slut i och med detta: bl. a. blir det fyra temadagar. Det kommer bli mycket populärvetenskapliga föreläsningar som även är öppna för allmänheten.Vidare så presenteras Årets Alumner dvs två kända studenter som tidigare studerat vid universitetet.Sveriges förenade studentkårers fullmäktigemöte kommer att hållas i Karlstad.

Stefan Gustafsson

Trevligt gruppboende på Frödingshöjd

FRÖDINGSHÖJD’S GRUPPBOENDE LIGGER PLACERAT PÅ BOSTADSOMRÅDET  I SKOGEN BAKOM UNIVERSITETET PÅ KRONOPARKEN

“Vad är bäst för dom boende, så måste man tänka”

Personalen på Frödingshöjd är där för att ge stöd och hjälp dygnet runt till dom boende. Totalt finns det idag 16 lägenheter med två rum och kokvrå i huset som öppnades 2004.

MED FRÅN STARTEN
Maria har arbetat där sedan verksamheten på Frödingshöjd startades. Hon säger att innan öppnandet var detta ett äldreboende. Idag finns det 15 personer som är anställda där nu och det bor 16 personer i huset.
Huset består av två våningar och dom som bor på nedre våningen är lite äldre än dom som bor på övre våningen ålders grupperna är mellan 38 – 70 år.

AKTIVITETER
Vad gör man där på dagarna? En del är på spegeln och arbetar medan dom andra är kvar i huset och kan hjälpa till med personalens arbete om dom vill. Kl. åtta är det gemensam frukost efter det så är det morgonbestyr.

Någon kanske måste till frisören eller på fotvård på förmiddagen. Efter det så lagar man lunch och på eftermiddagarna så är det också ärenden för dom boende man har även eftermiddags kaffe och sedan kvällsmat. Man har en bil som man kan göra små utflykter med ex. till OBS eller till Edsvalla och handla. På kvällarna är alla inne och tittar på TV säger Ulf och Mari Louise På övervåningen är det ett LSS-boende där personalen hjälper dom boende, med hjälp till självhjälp, ex så får dom hjälp med  tvätten i tvättstugan.

PERSONALEN
Anders Andersson har arbetat där i två år och säger att här på Frödingshöjd så blir det ett permanent boende med liten omsättning på dom som vistas här. Personalen hjälper dom boende med allt som förekommer i ett hushåll ex städning av rummen och personlig hygien.

Man arbetar med tre stycken personal på dagtid på övre våningen och två på nedre. När man arbetar här så får man ha i åtanke, det som är bäst för dom boende, på det sätter får man arbeta. Personalgruppen är bra säger han det gör att man trivs väldigt bra. Han tycker om dom som bor där men jobbet är påfrestande i perioder beroende på hur dom boende mår. Personalen roterar inom arbetsgrupperna med hjälpen till dom boende.

Text: Olle Stagnér